数树梨花,晚风吹堕半汀鹭上一句下一句 前一句后一句 齐天乐·新烟初试花如梦拼音版 吴文英诗词_城南实验中学

数树梨花,晚风吹堕半汀鹭上一句 下一句

出自宋朝吴文英的《齐天乐·新烟初试花如梦
原文翻译:
新烟初试花如梦,疑收楚峰残雨。茂苑人归,秦楼燕宿,同惜天涯为旅。游情最苦。早柔绿迷津,乱莎荒圃。数树梨花,晚风吹堕半汀鹭
流红江上去远,翠尊曾共醉,云外别墅。澹月秋千,幽香巷陌,愁结伤春深处。听歌看舞。驻不得当时,柳蛮樱素。睡起恹恹,洞箫谁院宇。
齐天乐·新烟初试花如梦拼音版
xīn yān chū shì huā rú mèng ,yí shōu chǔ fēng cán yǔ 。mào yuàn rén guī ,qín lóu yàn xiǔ ,tóng xī tiān yá wéi lǚ 。yóu qíng zuì kǔ 。zǎo róu lǜ mí jīn ,luàn shā huāng pǔ 。shù shù lí huā ,wǎn fēng chuī duò bàn tīng lù
liú hóng jiāng shàng qù yuǎn ,cuì zūn céng gòng zuì ,yún wài bié shù 。dàn yuè qiū qiān ,yōu xiāng xiàng mò ,chóu jié shāng chūn shēn chù 。tīng gē kàn wǔ 。zhù bú dé dāng shí ,liǔ mán yīng sù 。shuì qǐ yān yān ,dòng xiāo shuí yuàn yǔ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

吴文英的诗词大全

《蝶恋花·九日和吴见山韵》 《清平乐(书栀子扇)》 《烛影摇红·元夕雨》 《玉楼春(京市舞女)》 《风入松·为友人放琴客赋》 《江神子(喜雨上麓翁)》 《满江红(甲辰岁盘门外寓居过重午)》 《十二郎·垂虹桥》 《一翦梅(赠友人)》 《喜迁莺(甲辰冬至寓越,儿辈尚留瓜泾萧寺)》 《喜迁莺(吴江与闲堂王倅·庵家)》 《西江月(丙午冬至)》 《宴清都(连理海棠)》 《浣溪沙·门隔花深旧梦游》 《风入松·桂》 《烛影摇红(寿嗣荣王)》 《宴清都(寿荣王夫人)》 《风入松·听风听雨过清明》 《水龙吟·过秋壑湖上旧居寄赠》 《绛都春(燕亡久矣,京□适见似人,怅怨有感)》 《夜合花·自鹤江入京泊葑门外有感》 《庆春宫(无射商赵中钱得闲园)》 《宴清都(寿秋壑)》 《暗香·送魏句滨宰吴县解组分韵得阖字》 《还京乐(黄钟商友人泛湖,命乐工以筝、笙、琵琶、方响迭奏)》 《暗香·送魏句滨宰吴县解组分韵得阖字》 《宴清都(夹钟羽,俗名中吕调饯荣王仲亨还京)》 《好事近(僧房听琴)》 《浪淘沙·九日从吴见山觅酒》 《解蹀躞·醉云又兼醒雨》 《望江南(赋画灵照女)》 《生查子·秋社》 《声声慢·咏桂花》 《法曲献仙音·秋晚红白莲》 《尉迟杯(夹钟商,俗名双调赋杨公小蓬莱)》 《琐窗寒·玉兰》 《丁香结·夷则商秋日海棠》 《垂丝钓近·云麓先生以画舫载洛花宴客》 《扫花游(赠芸隐)》 《渡江云三犯·西湖清明》 《水龙吟·送万信州》 《杏花天(重午)》 《瑞鹤仙(赠道女陈华山内夫人)》 《绕佛阁(黄钟商与沈野逸东皋天街卢楼追凉小饮)》 《声声慢(畿漕廨建新楼,上尹梅津)》 《江神子·送桂花吴宪时已有检详之命未赴阙》 《霜花腴·重阳前一日泛石湖》 《金缕歌·陪履斋先生沧浪看梅》 《宴清都·秋感》 《惜秋华·木芙蓉》 《解连环·秋情》 《风入松(邻舟妙香)》 《醉桃源·赠卢长笛》 《柳梢青·与龟翁登研意观雪怀癸卯岁腊朝断桥并马之游》 《玉胡蝶(夷则商)》 《虞美人影·咏香橙》 《倒犯(夹钟商赠黄复庵)》 《烛影摇红(麓翁夜宴园堂)》 《绛都春·余往来清华池馆六年赋咏屡矣感昔伤今益不堪怀乃复作此解》 《珍珠帘(春日客龟溪,过贵人家,隔墙闻箫鼓声,疑是按舞,伫立久之)》 《天香·蜡梅》 《燕归梁(书水仙扇)》 《东风第一枝(黄钟商)》 《风流子(前题)》 《木兰花慢(饯韩似斋赴江东鹾幕)》 《夜合花·自鹤江入京泊葑门外有感》 《杏花天·咏汤》 《瑞龙吟(黄钟商,俗名大石调,犯正平调蓬莱阁)》 《齐天乐(赠姜石帚)》 《庆春宫·秋感》 《玉楼春(和吴见山韵)》 《解连环(留别姜石帚)》 《婆罗门引(郭清华席上为放琴客而新有所盼,赋以见喜)》 《花心动·柳》 《应天长(夷则商吴门元夕)》 《夜游宫·人去西楼雁杳》 《点绛唇(有怀苏州)》 《荔枝香近·七夕》 《点绛唇·越山见梅》 《瑞鹤仙(丙午重九)》 《醉桃源·芙蓉》 《夜行船(寓化度寺)》 《浣溪沙·桂》 《浣溪沙(观吴人岁旦游承天)》 《满江红(夷则宫、俗名仙吕宫淀山湖)》 《采桑子·水亭花上三更月》 《六丑(壬寅岁吴门元夕风雨)》 《绛都春·余往来清华池馆六年赋咏屡矣感昔伤今益不堪怀乃复作此解》 《齐天乐(白酒自酌有感)》 《莺啼序·春晚感怀》 《烛影摇红·赋德清县圃古红梅》 《凤栖梧·甲辰七夕》 《醉落魄(院姬□主出为戌妇)》 《唐多令·惜别》 《声声慢·友人以梅兰瑞香水仙供客曰四香分韵得风字》 《大酺(无射商荷塘小隐)》 《塞翁吟(饯梅津除郎赴阙)》 《齐天乐·新烟初试花如梦》 《玉烛新·花穿帘隙透》 《花上月令》

齐天乐·新烟初试花如梦注释

⑴齐天乐:词牌名。调见周邦彦《片玉词》。《清真集》、《白石道人歌曲》、《梦窗词集》并入黄钟宫(即正宫)。又名《台城路》。沈端节词又名《五福降中天》,张辑词有“如此江山”句,故又名《如此江山》。双调,一百零二字,前片十句,后片十一句各六仄韵。前片第七句、后片第八句第一字是领格,例用去声。亦有前后片首句都不用韵的。⑵樱:一本作“樊”。

齐天乐·新烟初试花如梦赏析

  此应是忆去姬之作。“新烟”两句,言在寒食之后,重新点燃烟火烧食,这时候已经到了繁花似梦的暮春季节,外面茫茫春雨仿佛就是巫山云雨。“茂苑”三句,承上忆昔。言自己曾去冶游狎妓。是时,词人羁旅在外,为生计而奔波,所以与同为生计而卖笑的歌妓有了“同是天涯沦落人”的互相爱怜的共同语言。“秦楼”,指歌妓院,所谓“秦楼楚馆”即指此。“游情”五句,由自叹转而思念家乡。言自己在这暮春时节尚羁游在外,这份孤独感是最难忍受的。由此而触发游子殷切的思乡之情。想那故乡的渡口,如今早已湮没在浓绿丛中;家中荒芜的庭园,也一定长满了杂乱的莎草;园中仅存的几株梨树,恐怕这会儿已是开满了白花;河滩上随着和煦的晚风飞来几只白鹭,正在自由自在地戏水觅食。

  “流红”三句,言在这“桃花流水杳然去”的暮春时节,词人想起从前也是这样一个时候,曾与一位相爱的女子在那“云外别墅”举起翠绿色的酒杯,同饮美酒。“淡月”三句,承上而伤如今。言现在她却已离开这里,剩下的惟有园中她曾戏玩过的秋千架,还静悄悄地呆立在朦胧的月色下;而园中小径仿佛还散发着她那体内的幽香。词人触景伤情,思恋的哀愁深深盘绕在心头。“听歌”三句,“柳蛮樱素”,本是白居易的两位侍妾名,白有诗“樱桃樊素口,杨柳小蛮腰”可证之。这里词人借代作爱人。言如今每逢听到别的女子唱歌或是看到别的女子跳舞时,词人总会联想起自己爱人的楚楚倩影来。“睡起”两句,呼应上面孤独之苦况。言自己从醉意朦胧中醒来,隐隐听见不知从什么地方传来的一阵幽幽的洞箫声,更使他平添一份烦愁。从上面词中消息透露,这也是一首怀念去妾的词作。如“流红江上去远”,也可释为:去妾已离他远去;“淡月秋千”与《风入松》中“黄蜂频扑秋千索,有当时,纤手香凝”,如出一辙;“柳蛮樱素”,是直指去妾矣。

吴文英简介

吴文英(约1200~1260),字君特,号梦窗,晚年又号觉翁,四明(今浙江宁波)人。原出翁姓,后出嗣吴氏。与贾似道友善。有《梦窗词集》一部,存词三百四十余首,分四卷本与一卷本。其词作数量丰沃,风格雅致,多酬答、伤时与忆悼之作,号“词中李商隐”。而后世品评却甚有争论。

名句类别

植物」 「天气

编者注:本文提供了数树梨花,晚风吹堕半汀鹭上一句下一句 前一句后一句,齐天乐·新烟初试花如梦拼音版 吴文英简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/3996.html

友情链接>>