竹枝词二首·其二拼音版|翻译|赏析|原文_是刘禹锡的诗词_城南实验中学

竹枝词二首·其二拼音版

作者:刘禹锡 朝代:南北朝
竹枝词二首·其二原文
楚水巴山江雨多,巴人能唱本乡歌。
今朝北客思归去,回入纥那披绿罗。
竹枝词二首·其二拼音版
chǔ shuǐ bā shān jiāng yǔ duō ,bā rén néng chàng běn xiāng gē 。
jīn cháo běi kè sī guī qù ,huí rù gē nà pī lǜ luó 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

刘禹锡的诗词大全 刘禹锡的代表作 写过的诗词

《和乐天早寒》 《虎丘寺见元相公二年前题名怆然有咏》 《送唐舍人出镇闽中》 《答东阳于令寒碧图诗》 《古词二首(一作讽古)》 《秋夜安国观闻笙》 《竹枝词九首》 《两如何诗谢裴令公赠别二首》 《和乐天诮失婢榜者》 《秋日书怀寄白宾客》 《送韦秀才道冲赴制举》 《刘驸马水亭避暑》 《龙阳县歌》 《武夫词》 《秋萤引》 《月夜忆乐天兼寄微之(一作月夜寄微之,忆乐天)》 《汉寿城春望》 《岁杪将发楚州呈乐天》 《巫山神女庙(巫山十二郁苍苍)》 《故洛城古墙》 《寄杨虢州与之旧姻》 《酬国子崔博士立之见寄》 《酬令狐相公庭前白菊花谢偶书所怀见寄》 《阿娇怨(望见葳蕤举翠华)》 《杂曲歌辞。纥那曲》 《别苏州二首》 《酬李相公喜归乡国自巩县夜泛洛水见寄》 《寄陕州姚中丞(时分司东都)》 《浪淘沙(濯锦江边两岸花)》 《顺阳歌》 《和仆射牛相公以离阙庭七年班行亲故亡殁…所和》 《令狐相公俯赠篇章斐然仰谢》 《裴祭酒尚书见示春归城南青松坞别墅…高侍郎之什命同作》 《捣衣曲》 《和乐天鹦鹉》 《酬令狐相公新蝉见寄》 《杂曲歌辞。抛球乐》 《苦雨行》 《送湘阳熊判官孺登府罢归钟陵因寄呈江西裴中丞二十三兄》 《监祠夕月坛书事(其礼用昼)》 《同乐天和微之深春二十首(同用家花车斜四韵)》 《和令狐相公言怀寄河中杨少尹》 《酬杨八庶子喜韩吴兴与余同迁见赠(依本韵次用)》 《逢王十二学士入翰林,因以诗赠》 《善卷坛下作(在柱山上)》 《踏歌词(新词宛转递相传)》 《酬喜相遇同州与乐天替代》 《与歌童田顺郎》 《送赵中丞自司金郎转官参山南令狐仆射幕府》 《酬窦员外郡斋宴客偶命柘枝…兼呈张十一院长元九侍御》 《送河南皇甫少尹赴绛州》 《相和歌辞。阿娇怨》 《寄唐州杨八归厚》 《步虚词(华表千年一鹤归)》 《飞鸢操》 《朗州窦员外见示与澧州元郎中郡斋赠答…因以继和》 《哭王仆射相公(名播,时兼盐铁,暴薨)》 《哭庞京兆(少年有俊气,常擢制科之首)》 《罢郡姑苏北归渡扬子津(后首一作姑苏台诗)》 《送令狐相公自仆射出镇南梁》 《纥那曲(杨柳郁青青)》 《杨枝词二首》 《台城怀古》 《和浙西李大夫晚下北固山喜径松成阴怅然怀古…和依本韵》 《赠别约师》 《苏州白舍人寄新诗,有叹早白无儿之句,因以赠之》 《酬乐天偶题酒瓮见寄》 《和令狐相公郡斋对紫薇花》 《酬思黯代书见戏(一作酬牛相见寄)》 《昼居池上亭独吟(日午树阴正)》 《送慧则法师归上都因呈广宣上人》 《奉送浙西李仆射相公赴镇》 《酬乐天七月一日夜即事见寄》 《秋斋独坐寄乐天兼呈吴方之大夫》 《令狐相公见示河中杨少尹赠答,兼命继之》 《同乐天送令狐相公赴东都留守(自户部尚书拜)》 《送从弟郎中赴浙西》 《泰娘歌》 《度桂岭歌》 《送工部张侍郎入蕃吊祭(时张兼修史)》 《武昌老人说笛歌》 《和苏郎中寻丰安里旧居寄主客张郎中》 《武陵观火诗》 《病中一二禅客见问,因以谢之》 《请告东归发灞桥却寄诸僚友》 《出鄂州界怀表臣二首》 《酬柳柳州家鸡之赠》 《金陵怀古》 《和李相公以平泉新墅获方外之名因为诗…兼见寄之什》 《三月三日与乐天及河南李尹奉陪裴令公泛洛禊饮…十二韵》 《观柘枝舞二首》 《和乐天宴李周美中丞宅池上赏樱桃花》 《题集贤阁》 《酬乐天扬州初逢席上见赠(巴山楚水凄凉地)》 《和乐天春词(新妆宜面下朱楼)》 《和西川李尚书伤孔雀及薛涛之什》 《荆门道怀古》 《郡内书情献裴侍中留守》 《乌衣巷(朱雀桥边野草花)》 《赠澧州高大夫司马霞寓》

竹枝词二首·其二注释

①楚水:泛指古楚地的河流。巴山:泛指四川境内的山。②北客:当是作者自指。③“回入”句:此句费解。回入纥那,四字不知何谓。旧解“纥那”是踏曲的和声(见《辞源》)。姑存疑。刘禹锡有《纥那曲》云:“杨柳郁青青,竹枝无限情。周郎一回顾,听唱纥那声。”“踏曲兴无穷,调同词不同。愿郎千万寿,长作主人翁。”

竹枝词二首·其二评析

  刘禹锡于公元822年(唐穆宗长庆二年)正月至824年(长庆四年)夏在夔州任刺史。《竹枝词》两组共11首,是在夔州所作。歌词内容丰富,表现普通百姓生活中的喜怒哀乐,有游子思乡之情;有爱情的欢乐与忧愁;有对世态炎凉、人情冷暖的感慨;有民俗风情的写照;有劳动生活的场景。歌词的风格明快活泼,有浓郁的生活气息和鲜明的民俗特色。如同屈原作《九歌》一样,刘禹锡从当地民歌中汲取素材,变民俗风情为文人风雅,创作出有别于文人文学的民歌体诗歌,显示了文学创作中雅俗互补的重要意义。《山谷题跋》云:“刘梦得《竹枝》九章,词意高妙,元和间诚可独步。道风俗而不俚,追古昔而不愧,比之子美《夔州歌》,所谓同工异曲也。昔东坡闻余咏第一篇,叹曰:‘此奔逸绝尘,不可追也。’”《诗辩诋》云:“刘梦得《竹枝》,所写皆儿女子口中语,然颇有雅味。”《唐人万首绝句选评》:“《竹枝词》本始自刘郎,因巴渝之旧调而易以新词,自成绝调。”

刘禹锡简介

刘禹锡(772-842)字梦得,洛阳人,为匈奴族后裔。晚年任太子宾客,世称「刘宾客」。他和柳宗元一同参预那唐朝永贞年间短命的政治改革,结果一同贬谪远郡,顽强地生活下来,晚年回到洛阳,仍有「马思边草拳毛动」的豪气。他的诗精炼含蓄,往往能以清新的语言表达自己对人生历史的深刻理解, 因而被白居易推崇备至, 誉为「诗豪」。他在远谪湖南、四川时,接触到少数民族的生活,并受到当地民歌的一些影响,创作出《竹枝》、《浪淘沙》诸词,给后世留下「银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲」的民俗画面。至于「东边日出西边雨,道是无晴还有晴」,更是地道的民歌风味了。他在和白居易的《春词》时,曾注明「依《忆江南》曲拍为句」,这是中国文学史上依曲填词的最早记录。
山水 思乡

本文提供竹枝词二首·其二原文,竹枝词二首·其二翻译,竹枝词二首·其二赏析,竹枝词二首·其二拼音版,刘禹锡简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/5645.html

友情链接>>