竹枝词二首·其二拼音版|翻译|赏析|原文_是刘禹锡的诗词_城南实验中学

竹枝词二首·其二拼音版

作者:刘禹锡 朝代:南北朝
竹枝词二首·其二原文
楚水巴山江雨多,巴人能唱本乡歌。
今朝北客思归去,回入纥那披绿罗。
竹枝词二首·其二拼音版
chǔ shuǐ bā shān jiāng yǔ duō ,bā rén néng chàng běn xiāng gē 。
jīn cháo běi kè sī guī qù ,huí rù gē nà pī lǜ luó 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

刘禹锡的诗词大全 刘禹锡的代表作 写过的诗词

《喜康将军见访》 《酬窦员外使君,寒食日途次松滋渡,先寄示四韵》 《相和歌辞。三阁词四首》 《蜀先主庙》 《贞元中侍郎舅氏牧华州时余再忝科第前后…因成篇题旧寺》 《杨柳枝(凤阙轻遮翡翠帏)》 《善卷坛下作(在柱山上)》 《途次大梁雪中奉天平令狐相公书问兼…形于短篇以申仰谢》 《卧病闻常山旋师策勋宥过王泽大洽因寄李六侍郎》 《伤秦姝行》 《翰林白二十二学士见寄诗一百篇,因以答贶》 《答张侍御贾喜再登科后,自洛赴上都赠别》 《和董庶中古散调词赠尹果毅》 《咏古二首有所寄》 《将之官留辞裴令公留守》 《听琴(一作听僧弹琴)》 《许给事见示哭工部刘尚书诗因命同作》 《秋江早发》 《壮士行》 《岁杪将发楚州呈乐天》 《故相国燕国公于司空挽歌二首》 《踏歌词四首(第二首一作张籍《无题诗》)》 《与歌童田顺郎》 《酬乐天闻新蝉见赠》 《送李二十九兄员外赴邠宁使幕》 《送唐舍人出镇闽中》 《路傍曲》 《叹水别白二十二(一韵至七韵)》 《和仆射牛相公以离阙庭七年班行亲故亡殁…所和》 《有獭吟》 《令狐相公见示河中杨少尹赠答,兼命继之》 《思黯南墅赏牡丹》 《洛中逢白监同话游梁之乐,因寄宣武令狐相公》 《汉寿城春望(汉寿城边野草春)》 《秋日过鸿举法师寺院,便送归江陵》 《送王师鲁协律赴湖南使幕(即永穆公之孙)》 《和西川李尚书汉州微月游房太尉西湖》 《有所嗟二首(一作元稹诗,题作所思)》 《浪淘沙九首(第四首一作张籍诗)》 《竹枝(城西门外滟预堆)》 《晚岁登武陵城顾望水陆怅然有作》 《竹枝词二首·其一》 《奉送浙西李仆射相公赴镇》 《海阳十咏。双溪》 《浙西李大夫述梦四十韵并浙东元相公酬和斐然继声》 《酬令狐相公见寄》 《刘驸马水亭避暑》 《台城怀古》 《乌衣巷》 《病中一二禅客见问,因以谢之》 《苏州白舍人寄新诗,有叹早白无儿之句,因以赠之》 《窦朗州见示与澧州元郎中早秋赠答命同作》 《石头城(山围故国周遭在)》 《闲坐忆乐天以诗问酒熟未》 《竹枝词九首·其九》 《阿娇怨》 《麻姑山》 《题淳于髡墓》 《吴兴敬郎中见惠斑竹杖兼示一绝聊以谢之》 《竹枝词·瞿塘嘈嘈十二滩》 《酬淮南廖参谋秋夕见过之作》 《畬田行》 《闻韩宾擢第归觐以诗美之兼贺韩十五曹长时韩牧永州》 《请告东归发灞桥却寄诸僚友》 《令狐相公频示新什早春南望遐想汉中因抒短章以寄情愫》 《踏歌词(新词宛转递相传)》 《乐天示过敦诗旧宅有感一篇吟之泫然追想昔事…以寄苦怀》 《奉和郑相公以考功十弟山姜花俯赐篇咏》 《城西行》 《裴祭酒尚书见示春归城南青松坞别墅…高侍郎之什命同作》 《与歌者何戡》 《秋词》 《台城(台城六代竞豪华)》 《寄毗陵杨给事三首》 《和令狐相公言怀寄河中杨少尹》 《寄和东川杨尚书慕巢兼寄西川继之二公近从弟…因成是诗》 《相和歌辞。贾客词》 《和浙西李大夫晚下北固山喜径松成阴怅然怀古…和依本韵》 《和乐天春词 / 春词》 《碧涧寺见元九侍御和展上人诗有三生之句因以和》 《伤段右丞(江湖旧游,南宫交代)》 《罢郡姑苏北归渡扬子津(后首一作姑苏台诗)》 《酬严给事贺加五品兼简同制水部李郎中》 《酬乐天咏老见示》 《阙下口号呈柳仪曹》 《有感》 《秋风引》 《酬令狐相公亲仁郭家花下即事见寄》 《和裴相公傍水闲行》 《始闻秋风(昔看黄菊与君别)》 《学阮公体三首》 《和留守令狐相公答白宾客》 《重酬前寄》 《和乐天烧药不成命酒独醉》 《洛中酬福建陈判官见赠》 《送曹璩归越中旧隐诗》 《历阳书事七十韵》 《答白刑部闻新蝉》 《乐天寄重和晚达冬青一篇,因成再答》 《琴曲歌辞。飞鸢操》

竹枝词二首·其二注释

①楚水:泛指古楚地的河流。巴山:泛指四川境内的山。②北客:当是作者自指。③“回入”句:此句费解。回入纥那,四字不知何谓。旧解“纥那”是踏曲的和声(见《辞源》)。姑存疑。刘禹锡有《纥那曲》云:“杨柳郁青青,竹枝无限情。周郎一回顾,听唱纥那声。”“踏曲兴无穷,调同词不同。愿郎千万寿,长作主人翁。”

竹枝词二首·其二评析

  刘禹锡于公元822年(唐穆宗长庆二年)正月至824年(长庆四年)夏在夔州任刺史。《竹枝词》两组共11首,是在夔州所作。歌词内容丰富,表现普通百姓生活中的喜怒哀乐,有游子思乡之情;有爱情的欢乐与忧愁;有对世态炎凉、人情冷暖的感慨;有民俗风情的写照;有劳动生活的场景。歌词的风格明快活泼,有浓郁的生活气息和鲜明的民俗特色。如同屈原作《九歌》一样,刘禹锡从当地民歌中汲取素材,变民俗风情为文人风雅,创作出有别于文人文学的民歌体诗歌,显示了文学创作中雅俗互补的重要意义。《山谷题跋》云:“刘梦得《竹枝》九章,词意高妙,元和间诚可独步。道风俗而不俚,追古昔而不愧,比之子美《夔州歌》,所谓同工异曲也。昔东坡闻余咏第一篇,叹曰:‘此奔逸绝尘,不可追也。’”《诗辩诋》云:“刘梦得《竹枝》,所写皆儿女子口中语,然颇有雅味。”《唐人万首绝句选评》:“《竹枝词》本始自刘郎,因巴渝之旧调而易以新词,自成绝调。”

刘禹锡简介

刘禹锡(772-842)字梦得,洛阳人,为匈奴族后裔。晚年任太子宾客,世称「刘宾客」。他和柳宗元一同参预那唐朝永贞年间短命的政治改革,结果一同贬谪远郡,顽强地生活下来,晚年回到洛阳,仍有「马思边草拳毛动」的豪气。他的诗精炼含蓄,往往能以清新的语言表达自己对人生历史的深刻理解, 因而被白居易推崇备至, 誉为「诗豪」。他在远谪湖南、四川时,接触到少数民族的生活,并受到当地民歌的一些影响,创作出《竹枝》、《浪淘沙》诸词,给后世留下「银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲」的民俗画面。至于「东边日出西边雨,道是无晴还有晴」,更是地道的民歌风味了。他在和白居易的《春词》时,曾注明「依《忆江南》曲拍为句」,这是中国文学史上依曲填词的最早记录。
山水 思乡

本文提供竹枝词二首·其二原文,竹枝词二首·其二翻译,竹枝词二首·其二赏析,竹枝词二首·其二拼音版,刘禹锡简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/5645.html

友情链接>>