临江仙(夜饮东坡醒复醉)拼音版|翻译|赏析|原文_是苏轼的诗词_城南实验中学

临江仙(夜饮东坡醒复醉)拼音版

作者:苏轼 朝代:宋朝
临江仙(夜饮东坡醒复醉)原文
【临江仙】 夜归临皋① 苏轼 夜饮东坡醒复醉②, 归来仿佛三更。 家童鼻息已雷鸣。 敲门都不应, 倚杖听江声。 长恨此身非我有, 何时忘却营营③? 夜阑风静縠纹平④。 小舟从此逝, 江海寄馀生。
临江仙(夜饮东坡醒复醉)拼音版
【lín jiāng xiān 】 yè guī lín gāo ① sū shì yè yǐn dōng pō xǐng fù zuì ②, guī lái fǎng fó sān gèng 。 jiā tóng bí xī yǐ léi míng 。 qiāo mén dōu bú yīng , yǐ zhàng tīng jiāng shēng 。 zhǎng hèn cǐ shēn fēi wǒ yǒu , hé shí wàng què yíng yíng ③? yè lán fēng jìng hú wén píng ④。 xiǎo zhōu cóng cǐ shì , jiāng hǎi jì yú shēng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

苏轼的诗词大全 苏轼的代表作 写过的诗词

《海棠(东风袅袅泛崇光)》 《次韵舒尧文祈雪雾猪泉》 《南乡子·送述古》 《晁错论》 《六月二十日夜渡海》 《减字木兰花(赠小鬟琵琶)》 《千秋岁·次韵少游》 《超然台记》 《九日黄楼作》 《浣溪沙·簌簌衣巾落枣花》 《浣溪沙·端午》 《李思训画长江绝岛图》 《赵昌寒菊》 《西江月·世事一场大梦》 《洞仙歌(冰肌玉骨)》 《菩萨蛮(感旧)》 《腊日游孤山访惠勤惠思二僧》 《南歌子(再用前韵)》 《西江月(送别)》 《馈岁 / 别岁 / 守岁》 《武昌酌菩萨泉送王子立》 《鹊桥仙·七夕送陈令举》 《桃源忆故人(暮春)》 《临江仙·夜饮东坡醒复醉》 《方山子传》 《诉衷情(海棠)》 《减字木兰花·立春》 《江神子·恨别》 《菩萨蛮(述古席上)》 《少年游·润州作》 《减字木兰花(胜之)》 《少年游(送元素)》 《琴诗》 《临江仙(赠王友道)》 《惠州一绝(日啖荔枝三百颗)》 《南乡子(集句)》 《念奴娇·赤壁怀古》 《浣溪沙(送叶淳花)》 《水龙吟·闾丘大夫孝终公显尝守黄州》 《春宵(春宵一刻值千金)》 《捕蝗至浮云岭山行疲苶有怀子由弟二首·其二》 《杜处士好书画》 《南乡子·送述古》 《减字木兰花(春牛春杖)》 《凌虚台记》 《西江月(咏梅)》 《南乡子(春情)》 《如梦令(为向东坡传语)》 《翻香令》 《木兰花令(宿造口闻夜雨寄子由、才叔)》 《浣溪沙(门外东风雪洒裾)》 《慈湖夹阻风》 《食荔枝(罗浮山下四时春)》 《东坡(雨洗东坡月色清)》 《菩萨蛮(新月)》 《鹊桥仙(缑山仙子)》 《后赤壁赋》 《减字木兰花(赠胜之)》 《次韵舒尧文祈雪雾猪泉》 《如梦令(有寄)》 《哨遍(春词)》 《浣溪沙·软草平莎过雨新》 《潮州韩文公庙碑》 《浣溪沙(照日深红暖见鱼)》 《海棠·东风袅袅泛崇光》 《浣溪沙·春情》 《赠写御容妙善师》 《浣溪沙·簌簌衣巾落枣花》 《江神子·江景》 《洗儿(人皆养子望聪明)》 《南乡子(用前韵赠田叔通家舞鬟)》 《阮郎归(绿槐高柳咽新蝉)》 《和侄女王城(东风未肯入东门)》 《和董传留别》 《少年游(元丰六年七月六日,王文甫家饮酿白酒,大醉。集古句作墨竹词)》 《少年游(端午赠黄守徐君猷)》 《端午遍游诸寺得禅字》 《青玉案(三年枕上吴中路)》 《水龙吟(似花还似非花)》 《西江月(茶词)》 《屈原塔》 《浣溪沙·万顷风涛不记苏》 《八声甘州·寄参寥子》 《醉落魄(席上呈元素)》 《贺新郎·夏景》 《念奴娇(凭高眺远)》 《减字木兰花(花)》 《浣溪沙(和前韵)》 《定风波·红梅》 《浣溪沙·软草平莎过雨新》 《琴诗(若言琴上有琴声)》 《减字木兰花(寓意)》 《西江月(再用前韵戏曹子方)》 《临江仙·送王缄》 《减字木兰花(以大琉璃杯劝王仲翁)》 《超然台记》 《江城子(十年生死两茫茫)》 《永遇乐(明月如霜)》 《浣溪沙(万顷风涛不记苏)》 《浣溪沙·送梅庭老赴上党学官》

苏轼简介

苏轼(1037─1101)宋代文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡。眉州眉山(今属四川)人。出身于有文化教养的寒门地主家庭。祖父苏序是诗人,父苏洵长于策论,母程氏亲授以书。嘉祐二年(1057)参加礼部考试,中第二名。仁宗殿试时,与其弟苏辙同科进士及第。因母丧回蜀。嘉祐六年(1061)经欧阳修推荐,应中制科第三等,被任命为大理评事签书凤翔府判官。任期满后值父丧归里。熙宁二年(1069)还朝任职,正是王安石推行新法的时期。他强调改革吏治,反对骤变。认为「慎重则必成,轻发则多败。」因意见未被采纳,请求外调,从熙宁四年(1071)起,先后任杭州通判,密州、徐州、湖州知州。每到一处,多有政绩。元丰二年(1079),御史中丞李定等人摘取苏轼诗句深文周纳,罗织罪名,以谤讪新政的罪名逮捕入狱。5个月后被贬黄州为团练副使。元丰八年(1094)哲宗立,任用司马光,废除新法。苏轼调回京都任中书舍人、翰林学士知制诰等职,由于与当政者政见不合,再次请调外任。先后任杭州、颍州、扬州知州。后迁礼部兼端明殿、翰林待读两学士。绍圣元年(1094)哲宗亲政后,苏轼又被一贬再贬,由英州、惠州,一直远放到儋州(今海南儋县)。直到元符三年(1100)徽宗即位,才遇赦北归。死于常州。宋孝宗时追谥文忠。苏轼政治上几经挫折,始终对人生和美好事物有着执着的追求。他的思想主体是儒家思想,又吸收释老思想中与儒家相通的部分,保持达观的处世态度。文学主张与欧阳修相近。要求有意而言,文以致用。重视文学的艺术价值。苏轼是北宋中期的文坛领袖,文学巨匠,唐宋八大家之一。其文纵横恣肆,其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张、比喻,独具风格。词开豪放一派,与辛弃疾并称「苏辛」。创作以诗歌为多,计)2700余首,题材丰富多样。诗中表现了对国家命运人民疾苦的关切,特别是对农民同情。如《荔枝叹》、《陈季常所蓄朱陈村嫁娶图》、《五禽言》、《吴中田妇叹》等。描写自然景物的诗写得精警有新意,耐人寻味。如《有美堂暴雨》、《题西林壁》等。诗歌还反映了各地的风土人情生活画面,无事不可入诗。写物传神,奔放灵动,触处生春,极富情韵,成一代之大观。散文成就很高,为唐宋八大家之一,谈史议政的文章气势磅礴,善于腾挪变化。叙事记游的散文既充满诗情画意,又深含理趣。《喜雨亭记》、《石钟山记》、前后《赤壁赋》是其代表作品。词作多达三百四五十首,突破了相思离别、男欢女爱的藩篱,反映社会现实生活,抒写报国爱民的情怀。「无意不可入,无事不可言」,包括对农民生活的表现。词风大多雄健激昂,顿挫排宕。语言和音律上亦有创新。「指出向上一路,而新天下耳目」。在词的发展史上开创了豪放词派。代表作品有《江城子·密州出猎》、《水调歌头·明月几时有》、《念奴娇·赤壁怀古》等。爱情词、咏物词均有佳作,表现出多样化的艺术风格。传世有《东坡全集》、《东坡乐府》。

本文提供临江仙(夜饮东坡醒复醉)原文,临江仙(夜饮东坡醒复醉)翻译,临江仙(夜饮东坡醒复醉)赏析,临江仙(夜饮东坡醒复醉)拼音版,苏轼简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/1177.html

友情链接>>