遭厄(悼屈子兮遭厄)原文,翻译,赏析_拼音版_作者楚辞(先秦及汉代) 

遭厄(悼屈子兮遭厄)

作者:楚辞(先秦及汉代) 朝代:先秦
遭厄(悼屈子兮遭厄)原文
【遭厄】 悼屈子兮遭厄,沉王躬兮湘汨。 何楚国兮难化,迄乎今兮不易。 士莫志兮羔裘,竞佞谀兮谗阋。 指正义兮为曲,訿玉璧兮为石。 殦雕游兮华屋,鵕鸃栖兮柴蔟。 起奋迅兮奔走,违群小兮謑訽。 载青云兮上昇,適昭明兮所处。 蹑天衢兮长驱,踵九阳兮戏荡。 越云汉兮南济,秣余马兮河鼓。 云霓纷兮晻翳,参辰回兮颠倒。 逢流星兮问路,顾我指兮从左。 俓娵觜兮直驰,御者迷兮失轨。 遂踢达兮邪造,与日月兮殊道。 志阏绝兮安如,哀所求兮不耦。 攀天阶兮下视,见鄢郢兮旧宇。 意逍遥兮欲归,众秽盛兮沓沓。 思哽饐兮诘诎,涕流澜兮如雨。
遭厄(悼屈子兮遭厄)拼音解读
【zāo è 】 dào qū zǐ xī zāo è ,chén wáng gōng xī xiāng mì 。 hé chǔ guó xī nán huà ,qì hū jīn xī bú yì 。 shì mò zhì xī gāo qiú ,jìng nìng yú xī chán xì 。 zhǐ zhèng yì xī wéi qǔ ,zī yù bì xī wéi shí 。 diāo diāo yóu xī huá wū ,jun4 yí qī xī chái cù 。 qǐ fèn xùn xī bēn zǒu ,wéi qún xiǎo xī xǐ gòu 。 zǎi qīng yún xī shàng shēng ,shì zhāo míng xī suǒ chù 。 niè tiān qú xī zhǎng qū ,zhǒng jiǔ yáng xī xì dàng 。 yuè yún hàn xī nán jì ,mò yú mǎ xī hé gǔ 。 yún ní fēn xī ǎn yì ,cān chén huí xī diān dǎo 。 féng liú xīng xī wèn lù ,gù wǒ zhǐ xī cóng zuǒ 。 yíng jū zī xī zhí chí ,yù zhě mí xī shī guǐ 。 suí tī dá xī xié zào ,yǔ rì yuè xī shū dào 。 zhì è jué xī ān rú ,āi suǒ qiú xī bú ǒu 。 pān tiān jiē xī xià shì ,jiàn yān yǐng xī jiù yǔ 。 yì xiāo yáo xī yù guī ,zhòng huì shèng xī tà tà 。 sī gěng yì xī jié qū ,tì liú lán xī rú yǔ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

遭厄(悼屈子兮遭厄)原文,遭厄(悼屈子兮遭厄)翻译,遭厄(悼屈子兮遭厄)赏析,遭厄(悼屈子兮遭厄)阅读答案,出自楚辞(先秦及汉代)的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/shi/2009.html

诗词类别

楚辞(先秦及汉代)的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语