去年射虎南山秋,夜归急雪满貂裘上一句下一句 前一句后一句 三月十七日夜醉中作拼音版 陆游诗词_城南实验中学

去年射虎南山秋,夜归急雪满貂裘上一句 下一句

出自宋朝陆游的《三月十七日夜醉中作
原文翻译:
前年脍鲸东海上,白浪如山寄豪壮;
去年射虎南山秋,夜归急雪满貂裘
今年摧颓最堪笑,华发苍颜羞自照。
谁知得酒尚能狂,脱帽向人时大叫。
逆胡未灭心未平,孤剑床头铿有声。
破驿梦回灯欲死,打窗风雨正三更。
三月十七日夜醉中作拼音版
qián nián kuài jīng dōng hǎi shàng ,bái làng rú shān jì háo zhuàng ;
qù nián shè hǔ nán shān qiū ,yè guī jí xuě mǎn diāo qiú
jīn nián cuī tuí zuì kān xiào ,huá fā cāng yán xiū zì zhào 。
shuí zhī dé jiǔ shàng néng kuáng ,tuō mào xiàng rén shí dà jiào 。
nì hú wèi miè xīn wèi píng ,gū jiàn chuáng tóu kēng yǒu shēng 。
pò yì mèng huí dēng yù sǐ ,dǎ chuāng fēng yǔ zhèng sān gèng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

陆游的诗词大全

《鹧鸪天(送叶梦锡·七之一)》 《朝中措·梅》 《鹊桥仙·夜闻杜鹃》 《清商怨·葭萌驿作》 《病起书怀》 《书愤五首·其一》 《隔浦莲近拍》 《书愤五首·其二》 《十月二十八日风雨大作》 《感皇恩(小阁倚秋空)》 《采桑子·宝钗楼上妆梳晚》 《鹊桥仙·华灯纵博》 《还县(霁色清和日己长)》 《沈园二首》 《乌夜啼(八之六)》 《夜游宫(雪晓清笳乱起)》 《独学(师友凋零身白首)》 《齐天乐(三荣人日游龙洞作)》 《秋思(利欲驱人万火牛)》 《二月二十四日作(棠梨花开社酒浓)》 《残春(残春醉著钓鱼庵)》 《秋思(日长似岁闲方觉)》 《初夏绝句》 《浪淘沙·丹阳浮玉亭席上作》 《留题云门草堂(小住初为旬月期)》 《大圣乐》 《好事近(十二之四)》 《家园小酌(旋作园庐指顾成)》 《乌夜啼(八之一)》 《鹧鸪天(七之五)》 《水龙吟(荣南作)》 《月上海棠》 《夜登白帝城怀少陵先生》 《双头莲·呈范至能待制》 《诉衷情·当年万里觅封侯》 《好事近·秋晓上莲峰》 《赤壁词(招韩无咎游金山)》 《沈园二首》 《晨起偶题(城远不闻长短更)》 《好事近(十二之十一)》 《好事近·湓口放船归》 《夜读有感(公卿有党排宗泽)》 《汉宫春·初自南郑来成都作》 《好事近·湓口放船归》 《蝶恋花·禹庙兰亭今古路》 《夜泊水村》 《好事近(秋晓上莲峰)》 《乌夜啼(八之七)》 《南乡子·归梦寄吴樯》 《卜算子·咏梅》 《青玉案(与朱景参会北岭)》 《柳梢青(乙巳二月西兴赠别)》 《水调歌头(江左占形胜)》 《舜庙怀古(云断苍梧竟不归)》 《寄陈鲁山(天下无虞国论深)》 《小舟游近村(斜阳古道赵家庄)》 《秋晚登城北楼》 《寄陈鲁山(诸公贵人识面稀)》 《临安春雨初霁》 《渔父(石帆山下雨空濛)》 《桃源忆故人(五之三)》 《鹊桥仙·华灯纵博》 《闻武均州报已复西京(白发将军亦壮哉)》 《沈园(城上斜阳画角哀)》 《秋波媚》 《谢池春(壮岁从戎)》 《水调歌头·多景楼》 《朝中措·梅》 《送七兄赴扬州帅幕》 《朝中措·代谭德称作》 《蓦山溪(游三荣龙洞)》 《双头莲》 《太平时》 《寄别李德远(萧萧风雨临川驿)》 《蝶恋花·桐叶晨飘蛩夜语》 《卜算子(驿外断桥边)》 《长相思(五之二)》 《楚城(江上荒城猿鸟悲)》 《乌夜啼(纨扇婵娟素月)》 《鹧鸪天(家住苍烟落照间)》 《鹧鸪天(七之三)》 《好事近(寄张真甫·十二之一)》 《游山西村》 《送仲高兄宫学秩满赴行在》 《游山西村》 《烧香(茹芝却粒世无方)》 《汉宫春(羽箭雕弓)》 《豆叶黄(一春常是雨和风)》 《除夜雪》 《鹊桥仙(华灯纵博)》 《采桑子·宝钗楼上妆梳晚》 《木兰花(三年流落巴山道)》 《书愤(早岁那知世事艰)》 《沈园(梦断香销四十年)》 《鹧鸪天(葭萌驿作·七之二)》 《月照梨花(闺思)》 《好事近(十二之十)》 《谢池春·壮岁从戎》 《好事近(登梅仙山绝顶望海·十二之八)》 《桃源忆故人(应灵道中·五之二)》

三月十七日夜醉中作注释

摧颓:摧丧颓废。脱帽:古人兴奋时则脱帽。

三月十七日夜醉中作创作背景

  乾道九年(1173)的初春,陆游在成都安抚使的衙门中,担任着参议官的名义,这是一个空衔,公事是没有的,正如他自已所说的“冷官无一事,日日得闲游”。他的时光多半消磨在酒肆和歌院当中。

三月十七日夜醉中作鉴赏

  就此诗全篇的内容来看,它所表现的思想感情是相当复杂的:既有激昂的,又有低沉的;既有豪迈的,又有悲凉的;既有激动人心的“逆胡未灭心未平,孤剑床头铿有声”,又有使人感到凄凉的“破驿梦回灯欲死,打窗风雨正三更”;既有“前年脍鲸东海上,白浪如山寄豪壮”的绘人,有境界开阔的感觉,又有“今年摧颓最堪笑,华发苍颜羞自照”的令人意志消沉。正因为这样,所以它给人的感觉,像是慷慨激昂,又像是抑郁悲凉,但从诗的结句来看,后者却是主要的。

陆游简介

陆游(1125-1210)字务观,号放翁,山阴(今浙江绍兴)人,陆佃之孙。陆游是南宋著名诗人。少时受家庭爱国思想熏陶,高宗时应礼部试,为秦桧所黜。孝宗时赐进士出身。中年入蜀,投身军旅生活,官至宝章阁待制。晚年退居家乡,但收复中原信念始终不渝。创作诗歌很多,今存九千多首,内容极为丰富。抒发政治抱负,反映人民疾苦,风格雄浑豪放;抒写日常生活,也多清新之作。词作量不如诗篇巨大,但和诗同样贯穿了气吞残虏的爱国主义精神。杨慎谓其词纤丽处似秦观,雄慨处似苏轼。著有《剑南诗稿》、《渭南文集》、《南唐书》、《老学庵笔记》等。

陆游出身于一个由“贫居苦学”而仕进的世宦家庭,陆游的高祖是宋仁宗时太傅陆轸,祖父陆佃,父亲陆宰,他诞生于宋金战争的烽火之中,从小饱尝了颠沛流离的痛苦,同时也受到了父亲陆宰等士大夫爱国思想的熏陶,从而形成了“少小遇丧乱,下马草军书”的壮志。当时正值宋朝腐败不振、屡遭金国(女真族)进犯。出生次年,金兵攻陷北宋首都汴(bian)京,他于襁褓中即随家人颠沛流离,因受社会及家庭环境影响,自幼立志杀胡(金兵)救国。 他自幼就有“我生学语即耽书,万卷纵横眼欲枯”的好学精神,17岁便有诗名。25岁左右向具有爱国思想的曾几学诗,确定了他爱国诗歌的基调。他始终坚持抗金,在仕途上不断受到当权派的排斥打击。中年入蜀抗金,军事生活丰富了他的文学内容,名著有《剑南诗稿》、《渭南文集》、《南唐书》、《老学庵笔记》。陆游的作品吐露出万丈光芒,使他成为杰出诗人。词作量不如诗篇巨大,但和诗同样贯穿了爱国主义精神,“气吞残虏”。 1158年(绍兴二十八年)入闽任宁德县主簿.据《宁德县志》卷三《宦绩》中记载:“陆游,字务观,即放翁也┅┅绍兴二十八年任邑薄,有善政,百姓爱戴”。在宁德的南漈山上建有陆游塑像。浙江绍兴的鉴湖村内也有陆游塑像。曾任镇江隆兴通判。1170年(乾道六年)入蜀,任夔州通判。1172年(乾道八年),入四川宣抚使王炎幕府,投身军旅生活。后官至宝章阁待制。 陆游在政治上,主张坚决抗战,充实军备,要求“赋之事宜先富室,征税事宜覆大商”,一直受到投降集团的压制。晚年退居家乡,但收复中原的信念始终不渝。一生创作诗歌很多,今存九千多首,内容极为丰富。抒发政治抱负,反映人民疾苦,批判当时统治集团的屈辱投降,风格雄浑豪放,表现出渴望恢复国家统一的强烈爱国热情。《关山月》、《十一月四日风雨大作》、《书愤》、《示儿》、《游山西村》、《临安春雨初霁》、《冬夜读书示子聿》等篇均为后世所传诵。抒写日常生活,也多有清新之作。亦工词,杨慎谓其纤丽处似秦观,雄慨处似苏轼。但有些诗词流露出消极情绪。他初婚唐氏,在母亲压迫下离异,其痛苦之情倾吐在部分诗词中,如《沈园》、《钗头凤》等,都很真挚动人。还有《剑南诗稿》、《渭南文集》、《南唐书》、《老学庵笔记》、《诉衷情》等。

他的诗集中现存诗9300余首。大致可以分为三个时期:第一期是从少年到中年(46岁)入蜀以前。这一时期存诗仅200首左右,作品主要偏于文字形式,尚未得到生活的充实。第二期是入蜀以后,到他64岁罢官东归,前后近20年,存诗2400余首。这一时期是他充满战斗气息及爱国激情的时期,也是其诗歌创作的成熟期。第三期是长期蛰居故乡山阴一直到逝世,亦有20年,现存诗约近6500首。诗中表现了一种清旷淡远的田园风味,并不时流露着苍凉的人生感慨。“诗到无人爱处工”,可算是道出了他此时的心情和所向往艺术境界。另外,在这一时期的诗中,也表现出趋向质朴而沉实的创作风格。

在陆游三个时期的诗中,始终贯穿着炽热的爱国主义精神,中年入蜀以后表现尤为明显,不仅在同时代的诗人中显得很突出,在中国文学史上也是罕见的。陆游的诗可谓各体兼备,无论是古体、律诗、绝句都有出色之作,其中尤以七律写得又多又好。在这方面,陆游继承了前人的经验,同时又富有自己的创作,所以有人称他和杜甫李商隐完成七律创作上的“三变”(舒位《瓶水斋诗活》),又称他的七律当时无与伦比。在陆游的七律中,确是名章俊句层见叠出,每为人所传诵,如“江声不尽英雄恨,天意无私草木秋”(《黄州》);“万里关河孤枕梦,五更风雨四山秋”(《枕上作》)等。这些佳作佳句,或壮阔雄浑,或清新如画,不仅对仗工稳,而且流走生动,不落纤巧。除七律外,陆游在诗歌创作上的成就当推绝句。陆游的诗虽然呈现着多彩多姿的风格,但从总的创作倾向看,还是以现实主义为主。他继承了屈原等前代诗人忧国忧民的优良传统,并立足于自己的时代而作了出色的发挥。

晚年退居家乡,但收复中原的信念始终不渝。一生创作诗歌很多,今存九千多首,内容极为丰富。抒发政治抱负,反映人民疾苦,批判当时统治集团的屈辱投降,风格雄浑豪放,表现出渴望恢复国家统一的强烈爱国热情。《关山月》《书愤》、《农家叹》、《示儿》等篇均为后世所传诵。抒写日常生活,也多清新之作。亦工词,杨慎谓其纤丽处似秦观,雄慨处似苏轼。但有些诗词流露出消极情绪。

陆游的名篇《书愤》、《示儿》、《游山西村》等选入中小学生语文课本,并在高考中出题频率较高(例如2010年全国课标卷)陆游不仅工诗,还兼长词。由于他对这种诗体不甚注重,所以词作不多,现存词共有130首。他的词也风格多样并有自己的特色。有不少词写得清丽缠绵,与宋词中的婉约派比较接近,如有名的“钗头凤”即属此类。而有些词常常抒发着深沉的人生感受,或寄寓着高超的襟怀,如“卜算子”“驿外断桥边”、“双头莲”“华鬓星星”等,或苍远,或寓意深刻,这类词又和苏轼比较接近。但是最能体现陆游的身世经历和个性特色的,还是他的那些写得慷慨雄浑、荡漾着爱国激情的词作,如“汉宫春”“箭箭雕弓”、“谢池春“”“壮岁从戎”、“诉衷情”“当年万里觅封侯”、“夜游宫”“雪晓清笳乱起”等,都是着一片报国热忱的雄健之作。这类词与辛弃疾比较接近。

陆游在散文上也著述甚丰,而且颇有造诣。其中记铭序跋之类,或叙述生活经历,或抒发思想感情,或论文说诗,最能体现陆游散文的成就。同时也如在诗中一样,不时地表现着爱国主义的情怀,比如《静镇堂记》《铜壶阁记》《书渭桥事》等。

名句类别

四季」 「天气」 「人生

编者注:本文提供了去年射虎南山秋,夜归急雪满貂裘上一句下一句 前一句后一句,三月十七日夜醉中作拼音版 陆游简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/5058.html

友情链接>>