最伤情、送客咸阳,佩结西风怨上一句下一句 前一句后一句 琐窗寒·玉兰拼音版 吴文英诗词_城南实验中学

最伤情、送客咸阳,佩结西风怨上一句 下一句

出自宋朝吴文英的《琐窗寒·玉兰
原文翻译:
绀缕堆云,清腮润玉,汜人初见。蛮腥未洗,海客一怀凄惋。渺征槎、去乘阆风,占香上国幽心展。□遗芳掩色,真恣凝澹,返魂骚畹。
一盼。千金换。又笑伴鸱夷,共归吴苑。离烟恨水,梦杳南天秋晚。比来时、瘦肌更销,冷薰沁骨悲乡远。最伤情、送客咸阳,佩结西风怨
琐窗寒·玉兰拼音版
gàn lǚ duī yún ,qīng sāi rùn yù ,sì rén chū jiàn 。mán xīng wèi xǐ ,hǎi kè yī huái qī wǎn 。miǎo zhēng chá 、qù chéng láng fēng ,zhàn xiāng shàng guó yōu xīn zhǎn 。□yí fāng yǎn sè ,zhēn zì níng dàn ,fǎn hún sāo wǎn 。
yī pàn 。qiān jīn huàn 。yòu xiào bàn chī yí ,gòng guī wú yuàn 。lí yān hèn shuǐ ,mèng yǎo nán tiān qiū wǎn 。bǐ lái shí 、shòu jī gèng xiāo ,lěng xūn qìn gǔ bēi xiāng yuǎn 。zuì shāng qíng 、sòng kè xián yáng ,pèi jié xī fēng yuàn
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

吴文英的诗词大全

《双双燕·小桃谢后》 《浣溪沙·门隔花深旧梦游》 《凤栖梧(化度寺池莲一花最晚有感)》 《浣溪沙·桂》 《丑奴儿慢(双清楼在钱塘门外)》 《木兰花慢(饯韩似斋赴江东鹾幕)》 《菩萨蛮·落花夜雨辞寒食》 《瑞鹤仙·秋感》 《一翦梅(赋处静以梅花枝见赠)》 《宴清都·送马林屋赴南宫分韵得动字》 《烛影摇红·元夕雨》 《荔枝香近·送人游南徐》 《醉蓬莱·夷则商七夕和方南山》 《蹋莎行》 《昼锦堂(中吕商)》 《满江红·刘朔斋赋菊和韵》 《凤池吟(庆梅津自畿漕除右司郎官)》 《永遇乐·探梅次时斋韵》 《宴清都·秋感》 《凄凉犯·重台水仙》 《汉宫春(寿梅津)》 《高山流水·丁基仲侧室善丝桐赋咏晓达音吕备歌舞之妙》 《蝶恋花·九日和吴见山韵》 《满江红(夷则宫、俗名仙吕宫淀山湖)》 《青玉案(重游葵园)》 《瑶华(分韵得作字,戏虞宜兴)》 《渡江云三犯·西湖清明》 《风入松·麓翁园堂宴客》 《杏花天(重午)》 《采桑子(瑞香)》 《沁园春·送翁宾旸游鄂渚》 《新雁过妆楼·中秋后一夕李方庵月庭延客命小妓过新水令坐间赋词》 《浪淘沙(有得越中故人赠杨梅者,为赋赠)》 《花心动·柳》 《高阳台(丰乐楼分韵得如字)》 《玉楼春(和吴见山韵)》 《玉楼春(京市舞女)》 《惜秋华(八日飞翼楼登高)》 《莺啼序·荷和赵修全韵》 《祝英台近(春日客龟溪游废园)》 《水龙吟·送万信州》 《玉京谣》 《解语花(立春风雨中饯处静)》 《江神子·送翁五峰自鹤江还都》 《过秦楼·黄钟商芙蓉》 《风入松·听风听雨过清明》 《风入松·桂》 《塞翁吟(饯梅津除郎赴阙)》 《喜迁莺(吴江与闲堂王倅·庵家)》 《三姝媚·过都城旧居有感》 《扫花游(赋瑶圃万象皆春堂)》 《高阳台·落梅》 《醉桃源·芙蓉》 《江南春(中吕商赋张药翁杜衡山庄)》 《水龙吟(无射商惠山酌泉)》 《极相思·题陈藏一水月梅扇》 《木兰花慢(虎丘陪仓幕游。时魏益斋已被亲擢,陈芬窟、李方庵皆将满秩)》 《风入松·听风听雨过清明》 《夜合花·自鹤江入京泊葑门外有感》 《花心动(郭清华新轩)》 《烛影摇红·赋德清县圃古红梅》 《醉桃源·元日》 《柳梢青·与龟翁登研意观雪怀癸卯岁腊朝断桥并马之游》 《汉宫春(夹钟商追和尹梅津赋俞园牡丹)》 《解连环(留别姜石帚)》 《声声慢(和沈时斋八日登高韵)》 《瑞龙吟·送梅津》 《江神子·送桂花吴宪时已有检详之命未赴阙》 《风流子(前题)》 《清平乐(书栀子扇)》 《望江南·三月暮》 《花心动·柳》 《声声慢·友人以梅兰瑞香水仙供客曰四香分韵得风字》 《念奴娇(赋德清县圃明秀亭)》 《天香(寿筠塘内子)》 《尉迟杯(夹钟商,俗名双调赋杨公小蓬莱)》 《满江红(甲辰岁盘门外寓居过重午)》 《西平乐慢(中吕商过西湖先贤堂,伤今感昔,泫然出涕)》 《十二郎·垂虹桥》 《宴清都(寿荣王夫人)》 《瑞鹤仙(赠道女陈华山内夫人)》 《醉桃源(荷塘小隐赋烛影)》 《夜游宫·人去西楼雁杳》 《江神子·送桂花吴宪时已有检详之命未赴阙》 《朝中措(闻桂香)》 《齐天乐·新烟初试花如梦》 《三姝媚(夷则商)》 《西江月(登蓬莱阁看桂)》 《还京乐(黄钟商友人泛湖,命乐工以筝、笙、琵琶、方响迭奏)》 《采桑子慢(九日)》 《惜秋华(夹钟商重九)》 《点绛唇·越山见梅》 《惜秋华·七夕》 《凄凉犯·重台水仙》 《瑞鹤仙(寿史云麓)》 《新雁过妆楼·中秋后一夕李方庵月庭延客命小妓过新水令坐间赋词》 《风流子·黄钟商芍药》 《扫花游·西湖寒食》 《满江红·刘朔斋赋菊和韵》 《蹋莎行(敬赋草窗绝妙词)》

琐窗寒·玉兰注释

①汜:一作“记”。②海客:一作“海谷”,一作“梅谷”。

琐窗寒·玉兰创作背景

  据此词作者忆去姬之意推测,此词应作于苏姬离词人而去之后,而词人这时尚在临安。即时在公元1246年(宋理宗淳祐六年),词人已离吴而往来于临安、绍兴间之时以后。

琐窗寒·玉兰赏析

  《琐窗寒》一名《锁窗寒》,双调九十九字。前片十句,四仄韵;后片十句,六仄韵。据近人杨铁夫《梦窗词笺释》中说:“题标‘玉兰’,实指去姬,诗之比体;上阕映合花,下阕直说人,又诗之兴体。”“梦窗一生恨事全见。”

  “绀缕”三句,状玉兰的叶与花形。“绀缕”,“绀”,即天青色;“缕”,凡是细长的东西,都可叫缕,如柳缕、烟缕。“绀缕”即是天青色的玉兰叶。“汜人”,“汜”,《楚辞·卜居》:“将汜汜若水中之凫乎。”注:“汜,一作泛。”,“汜人”,即是浪迹天涯之人。此处是说:天青色的玉兰叶重重叠叠似美人的云鬓堆砌,玉兰花白玉般的色泽,又似美人洁白的脸腮。像这样美丽的花儿,即使是如我这样一位四处羁游,见多识广的人也是初次见识的。另据沈亚之《湘中怨》词:“垂拱中,太学生郑生乘月步洛阳桥.以桥下有哭声,见一女子,挟归与居,号曰‘汜人’。又周密题赵子固《凌波图》词“经年汜人重见”。又纪文达诗“无复江中见汜人”。杨铁夫按:此以玉兰喻姬,故起即用“绀缕”、“清腮”等字掩映,仍恐未醒,更用“汜人”点晴。此初见钟情,则当时事实也。“蛮腥”两句,闻香生感。“蛮腥”,指长于南国的玉兰的花香。“海客”,喻浪迹四方的人,即词人自称。此言玉兰花的清香扑鼻而来,充斥四周,然而浪迹天涯的“我”闻花香反而触动起一种感伤情怀,所谓“感时花溅泪”,就是这种环境与心情的反差。“渺征槎”两句,借物喻景。“槎”,竹木编成的筏,这儿引申为船只。“上国”,即当时的南宋都城临安。此言远行的船帆,依靠空中高风的帮助逐渐离去。同样,玉兰花的清香在这都城中一定会受到人们充分的赞赏。这两句其实是紧接上句的感慨,暗示自己在这儿是事业坎坷,生活凄凉,而美丽心爱的苏姬又远离词人,去求寻自我发展。“□遗芳”三句,缺一字,据上下词意推测,似为一“想”字,以领起之。“骚畹”,《离骚》有“余既滋兰之九畹” 之句, 这里借用其意。“畹”,古代地积单位,王逸《离骚》注:“十二亩曰畹”。此言词人追想玉兰花在凋谢之后必将失去它的本来面目,但是返归属于《离骚》中的花魂,定将以“清水出芙蓉”的天然面目深印在人们的脑海中。上片赏花有感。

  下片由花联想到人。“一盼”两句,词人从眼前的玉兰想到如花般美貌动人的苏妾,如果能使她回眸一顾,词人将不惜轻抛千金。然伊人已离他而去,再求“一盼”,无异幻梦。“又笑伴” 两句,回想从前两人聚首之时。“鸱夷”,是越灭吴之后,范蠡归隐五湖所取的别号——鸱夷子。“笑伴”者,西施也。这是用范蠡和西施优游吴地故事,比喻自己与苏妾曾在吴城亲密的相处过一段时期。“离烟”两句,叹目前。言现在自己与苏姬两人已如烟四散,似水流失,各自东西,惟剩几多离恨别愁。又如这南国玉兰,将零落成泥,离去的苏姬再也不可复求。“比来时”两句,见花思人。此言词人见花伤情,眼前玉兰花香虽是薰袭骨髓,然而见花却自然忆及过去共同赏花的苏姬,今花在姬离,想到那自己的第二故乡——苏州,以及还留住在那儿的去姬,当然是越发悲伤,憔悴不堪。“最伤情”两句,遥接上片“凄惋”作结。前句用李贺金铜仙人辞汉歌》:“衰兰送客咸阳道”诗意。第二句亦有晏殊蝶恋花》:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”及柳永凤栖梧》“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”两句的意境。两句言自己在临安最为伤情的是随着秋风的来临,又要送别亲友,这种离愁别恨使他日渐消瘦“衣带渐宽”。“佩”,即身上的腰带。

吴文英简介

吴文英(约1200~1260),字君特,号梦窗,晚年又号觉翁,四明(今浙江宁波)人。原出翁姓,后出嗣吴氏。与贾似道友善。有《梦窗词集》一部,存词三百四十余首,分四卷本与一卷本。其词作数量丰沃,风格雅致,多酬答、伤时与忆悼之作,号“词中李商隐”。而后世品评却甚有争论。

名句类别

抒情」 「四季

编者注:本文提供了最伤情、送客咸阳,佩结西风怨上一句下一句 前一句后一句,琐窗寒·玉兰拼音版 吴文英简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/470.html

友情链接>>