惊鸟去无际,寒蛩鸣我傍上一句下一句 前一句后一句 楚江怀古三首拼音版 马戴诗词_城南实验中学

惊鸟去无际,寒蛩鸣我傍上一句 下一句

出自唐朝马戴的《楚江怀古三首
原文翻译:
露气寒光集,微阳下楚丘。猿啼洞庭树,人在木兰舟。
广泽生明月,苍山夹乱流。云中君不降,竟夕自悲秋。
惊鸟去无际,寒蛩鸣我傍。芦洲生早雾,兰隰下微霜。
列宿分穷野,空流注大荒。看山候明月,聊自整云装。
野风吹蕙带,骤雨滴兰桡。屈宋魂冥寞,江山思寂寥。
阴霓侵晚景,海树入回潮。欲折寒芳荐,明神讵可招。
楚江怀古三首拼音版
lù qì hán guāng jí ,wēi yáng xià chǔ qiū 。yuán tí dòng tíng shù ,rén zài mù lán zhōu 。
guǎng zé shēng míng yuè ,cāng shān jiá luàn liú 。yún zhōng jun1 bú jiàng ,jìng xī zì bēi qiū 。
jīng niǎo qù wú jì ,hán qióng míng wǒ bàng 。lú zhōu shēng zǎo wù ,lán xí xià wēi shuāng 。
liè xiǔ fèn qióng yě ,kōng liú zhù dà huāng 。kàn shān hòu míng yuè ,liáo zì zhěng yún zhuāng 。
yě fēng chuī huì dài ,zhòu yǔ dī lán ráo 。qū sòng hún míng mò ,jiāng shān sī jì liáo 。
yīn ní qīn wǎn jǐng ,hǎi shù rù huí cháo 。yù shé hán fāng jiàn ,míng shén jù kě zhāo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

马戴的诗词大全

《经咸阳北原》 《送李侍御福建从事》 《寄崇德里居作》 《鹳雀楼晴望》 《宿裴氏溪居怀厉玄先辈》 《相和歌辞。关山曲》 《送僧归闽中旧寺》 《河梁别》 《落日怅望(孤云与归鸟)》 《路傍树》 《春日寻浐川王处士》 《出塞词》 《灞上秋居》 《晚眺有怀》 《早发故园》 《灞上秋居》 《山中寄姚合员外》 《送吕郎中牧东海郡》 《寄西岳白石僧》 《冬日寄洛中杨少尹》 《宿崔邵池阳别墅》 《答光州王使君》 《幽上留别令狐侍郎》 《寄终南真空禅师》 《送僧二首》 《出塞词》 《过亡友墓》 《宿无可上人房(一作宿翠微寺)》 《送田使君牧蔡州》 《题女道士居(不饵芝朮四十馀年,一作秦系诗)》 《楚江怀古三首·其一》 《送册东夷王使》 《赠禅僧》 《宿王屋天坛》 《中秋夜坐有怀》 《别灵武令狐校书》 《巴江夜猿》 《楚江怀古三首》 《新秋雨霁宿王处士东郊》 《夕发邠宁寄从弟(一作寄舒从事)》 《题僧禅院(一作题兴善寺英律师院)》 《岐阳逢曲阳故人话旧》 《新春闻赦(龙阳作)》 《襄阳席上呈于司空(一作元稹诗)》 《早发故山作》 《雪中送青州薛评事》 《夜下湘中》 《怀故山寄贾岛》 《怀黄颇》 《雒中寒夜姚侍御宅怀贾岛》 《山中兴作》 《集宿姚殿中宅期僧无可不至》 《黄神谷纪事》 《题镜湖野老所居(一作秦系诗)》 《赠杨先辈(一作送杨之梁先辈)》 《雀台怨》 《酬田卿送西游》 《送杜秀才东游》 《宿贾岛原居(一作寻贾岛原东居)》 《山行偶作》 《湘川吊舜》 《落照(一作耿湋诗)》 《赠淮南将》 《陇上独望》 《送顾少府之永康》 《送武陵王将军》 《酬刑部姚郎中》 《题青龙寺镜公房》 《赠别北客》 《送顾非熊下第归江南》 《送和北虏使》 《射雕骑》 《江行留别》 《赠友人边游回(一作薛能诗)》 《出塞(金带连环束战袍)》 《宿翠微寺》 《广陵曲》 《下第别令狐员外》 《送人游蜀》 《同州冬日陪吴常侍闲宴》 《赠祠部令狐郎中》 《边将》 《集宿姚侍御宅怀永乐宰殷侍御》 《府试水始冰》 《送从叔赴南海幕》 《寄襄阳王公子》 《边上送杨侍御鞫狱回》 《落日怅望》 《别家后次飞狐西即事》 《楚江怀古三首·其一》 《相和歌辞。雀台怨》 《同庄秀才宿镇星观》 《送客南游》 《题庐山寺》 《摅情留别并州从事》 《谒仙观二首》 《失意书怀呈知己》 《留别定襄卢军事》 《关山曲二首》 《送国子韦丞》

楚江怀古三首注释

⑴微阳:落日的残照。楚丘:泛指湖南的山岭。⑵木兰舟:船的美称。木兰是一种美丽的树木,高大的树干可以做船。⑶广泽:指青草湖,周长二百六十五里,与洞庭湖相连,是古代云梦泽的遗迹。⑷云中君:云神。屈原九歌》有《云中君》篇,此处亦兼指屈原。⑸竟夕:整个晚上。

楚江怀古三首创作背景

  大中(唐宣宗年号,847—859)初年,原在山西太原幕府掌书记的马戴,因直言被贬为龙阳(今湖南省常德市)尉,从北方来到江南,徘徊在洞庭湖畔和湘江之滨,触景生情,追慕前贤,感怀身世,写下《楚江怀古三首》。

楚江怀古三首鉴赏

  这组诗以第一首最为知名。此篇虽题“怀古”,却泛咏洞庭景致。诗人履楚江而临晚秋,时值晚唐,不免“发思古之幽情”,感伤自身不遇。首联先点明薄暮时分;颔联上句承接“暮”字,下句才点出人来,颈联就山水两方面写夜景,“夹”字犹见凝练;尾联才写出“怀古” 的主旨,为后两首开题,而以悲愁作结。诗人描写了洞庭湖的风景,凭吊屈原,抒发了自己羡慕屈原的情怀,表达了自己苦闷忧伤的心境。

  近人俞陛云在《诗境浅说》中说:“唐人五律,多高华雄厚之作,此诗以清微婉约出之,如仙人乘莲叶轻舟,凌波而下也。”他以“清微婉约”四字标举此诗的艺术风格,确实别具只眼。

  秋风遥落的薄暮时分,江上晚雾初生,楚山夕阳西下,露气迷茫,寒意侵人。这种萧瑟清冷的秋暮景象,深曲微婉地透露了诗人悲凉落寞的情怀。斯时斯地,入耳的是洞庭湖边树丛中猿猴的哀啼,照眼的是江上飘流的木兰舟。“嫋嫋兮秋风,洞庭波兮木叶下”(《九歌·湘夫人》),“船容与而不进兮,淹回水而凝滞”(《涉江》),诗人泛游在湘江之上,对景怀人,屈原的歌声仿佛在叩击他的心弦。“猿啼洞庭树,人在木兰舟”,这是晚唐诗中的名句,一句写听觉,一句写视觉;一句写物,一句写己;上句静中有动,下句动中有静。诗人伤秋怀远之情并没有直接说明,只是点染了一张淡彩的画,气象清远,婉而不露,让人思而得之。

  黄昏已尽,夜幕降临,一轮明月从广阔的洞庭湖上升起,深苍的山峦间夹泻着汩汩而下的乱流。“广泽生明月,苍山夹乱流”二句,描绘的虽是比较广阔的景象,但它的情致与笔墨还是清微婉约的。同是用五律写明月,张九龄的“海上生明月,天涯共此时”(《望月怀远》),李白的“梦绕城边月,心飞故国楼”(《太原早秋》),杜甫的“星垂平野阔,江入大荒流”(《旅夜书怀》),都是所谓“高华雄厚”之作。而马戴此联的风调却有明显的不同,这一联承上发展而来,是山水分设的写景。但“一切景语,皆情语也”(田同之《西圃词说》),“广泽生明月”的阔大和静谧,曲曲反衬出诗人远谪遐方的孤单离索:“苍山夹乱流”的迷茫与纷扰,深深映照出诗人内心深处的撩乱彷徨。

  夜已深沉,诗人尚未归去,俯仰于天地之间,沉浮于湘波之上,他不禁想起楚地古老的传说和屈原《九歌》中的“云中君”。“屈宋魂冥寞,江山思寂寥”,云神无由得见,屈子也邈矣难寻,诗人自然更是感慨丛生了。“云中君不见,竟夕自悲秋”,点明题目中的“怀古”,而且以“竟夕”与“悲秋”在时间和节候上呼应开篇,使全诗在变化错综之中呈现出和谐完整之美,让人寻绎不尽。

  从这首诗可以看到,清微婉约的风格,在内容上是由感情的细腻低回所决定的,在艺术表现上则是清超而不质实,深微而不粗放,词华淡远而不艳抹浓妆,含蓄蕴藉而不直露奔迸。马戴的这首诗,可说是晚唐诗歌园地里一枝具有独特芬芳和色彩的素馨花。

马戴简介

马戴,字虞臣,曲阳(今江苏东海西南)人。会昌进士。在太原幕府中任掌书记,以直言获罪,贬为龙阳尉。得赫回京,终太学博士。与贾岛姚合为诗友。擅长五律。诗保存在《全唐诗》中。

名句类别

动物

编者注:本文提供了惊鸟去无际,寒蛩鸣我傍上一句下一句 前一句后一句,楚江怀古三首拼音版 马戴简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/4145.html

友情链接>>