君思我、回首处,正江涵秋影雁初飞上一句下一句 前一句后一句 木兰花慢·席上送张仲固帅兴元拼音版 辛弃疾诗词_城南实验中学

君思我、回首处,正江涵秋影雁初飞上一句 下一句

出自清朝辛弃疾的《木兰花慢·席上送张仲固帅兴元
原文翻译:
汉中开汉业,问此地、是耶非。想剑指三秦,君王得意,一战东归。追亡事、今不见,但山川满目泪沾衣。落日胡尘未断,西风塞马空肥。
一编书是帝王师。小试去征西。更草草离筵,匆匆去路,愁满旌旗。君思我、回首处,正江涵秋影雁初飞。安得车轮四角,不堪带减腰围。
木兰花慢·席上送张仲固帅兴元拼音版
hàn zhōng kāi hàn yè ,wèn cǐ dì 、shì yē fēi 。xiǎng jiàn zhǐ sān qín ,jun1 wáng dé yì ,yī zhàn dōng guī 。zhuī wáng shì 、jīn bú jiàn ,dàn shān chuān mǎn mù lèi zhān yī 。luò rì hú chén wèi duàn ,xī fēng sāi mǎ kōng féi 。
yī biān shū shì dì wáng shī 。xiǎo shì qù zhēng xī 。gèng cǎo cǎo lí yàn ,cōng cōng qù lù ,chóu mǎn jīng qí 。jun1 sī wǒ 、huí shǒu chù ,zhèng jiāng hán qiū yǐng yàn chū fēi 。ān dé chē lún sì jiǎo ,bú kān dài jiǎn yāo wéi 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

辛弃疾的诗词大全

《添字浣溪沙(用前韵谢传岩叟餽名花鲜罩)》 《菩萨蛮(晋臣张菩提叶灯,席上赋)》 《哨遍(用前韵)》 《蝶恋花(送祐之弟)》 《满江红·汉水东流》 《江神子(和陈仁和韵)》 《西江月·夜行黄沙道中》 《生查子(独游西岩)》 《鹧鸪天(用前韵和赵文鼎提举赋雪)》 《浪淘沙·山寺夜半闻钟》 《临江仙(和王道夫信守韵,谢其为寿,时作闽宪)》 《满江红(稼轩居士花下与郑使群恂别醉赋,侍者飞卿奉命书)》 《添字浣溪沙(三山戏作)》 《东坡引(花梢红未足)》 《浪淘沙·赋虞美人草》 《菩萨蛮(昼眠秋水)》 《清平乐(寿道夫)》 《浣溪沙(黄沙岭)》 《破阵子(赵晋臣敷文幼女县主觅词)》 《好事近·中秋席上和王路钤》 《鹧鸪天(和吴子似山行韵)》 《送湖南部曲》 《贺新郎(用前韵再赋)》 《玉楼春(乙丑京口奉祠西归,将至仙人矶)》 《沁园春·灵山斋庵赋时筑偃湖未成》 《丑奴儿(醉中有歌此诗以劝酒者,聊隐括之)》 《菩萨蛮(送郑守厚卿赴阙)》 《生查子(题京口郡治尘表亭)》 《定风波(再和前韵药名)》 《木兰花慢(题上饶郡圃翠微楼)》 《玉楼春(用韵答吴子似县尉)》 《满庭芳(和洪丞相景伯韵)》 《鹊桥仙(寿徐伯熙察院)》 《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》 《生查子·独游雨岩》 《丑奴儿·书博山道中壁》 《满江红·暮春》 《定风波(再用韵和赵晋臣敷文)》 《感皇恩(寿范倅)》 《最高楼(闻前冈周氏旌表有期)》 《声声慢(送上饶黄倅职满赴调)》 《清平乐(谢叔良惠木犀)》 《沁园春(答杨世长)》 《贺新郎(赋水仙)》 《王孙信(调陈萃叟)》 《汉宫春·会稽秋风亭观雨》 《西江月(题可卿影像)》 《满江红(赣州席上呈陈季陵太守)》 《浪淘沙·赋虞美人草》 《西江月(和晋臣登悠然阁)》 《苏武慢(雪)》 《霜天晓角(旅兴)》 《西江月(为范南伯寿)》 《木兰花慢·席上送张仲固帅兴元》 《鹊桥仙(和范先之送祐之归浮梁)》 《江神子·送元济之归豫章》 《粉蝶儿·和赵晋臣敷文赋落花》 《浣溪沙·偕叔高子似宿山寺戏作》 《定风波·用药名招婺源马荀仲游雨岩马善医》 《清平乐(检校山园书所见)》 《玉楼春(效白乐天体)》 《水调歌头(再用韵答李子永)》 《鹧鸪天·送欧阳国瑞入吴中》 《西河(送钱仲耕自江西漕赴婺州)》 《念奴娇(用韵答傅先之)》 《满庭芳(游豫章东湖再用韵)》 《浣溪沙(漫兴作)》 《声声慢(赋红木犀·余儿时尝入京师禁中凝碧池,因书当时所见)》 《菩萨蛮(赠张医道服为别,且令餽河豚)》 《满江红(再用前韵)》 《醉翁操》 《念奴娇(和南涧载酒见过雪楼观雪)》 《永遇乐(送陈仁和自便东归。陈至上饶之一年,得子甚喜)》 《生查子(民瞻见和,复用前韵)》 《贺新郎·同父见和再用韵答之》 《清平乐·独宿博山王氏庵》 《玉楼春·风前欲劝春光住》 《声声慢(滁州旅次登楼作和李清宇韵)》 《满江红·江行和杨济翁韵》 《鹧鸪天·送元济之归豫章》 《定风波(自和)》 《水调歌头(巩采若寿)》 《临江仙(侍者阿钱将行,赋钱字以赠之)》 《蓦山溪(赵昌父赋一丘一壑,格律高古,因效其体)》 《新荷叶(上巳日,吴子似谓古今无此词,索赋)》 《虞美人·赋虞美人草》 《感皇恩(为婶母王氏庆七十)》 《菩萨蛮(送祐之弟归浮梁)》 《鹧鸪天(席上再用韵)》 《祝英台近·晚春》 《菩萨蛮(雪楼赏牡丹席上用杨民瞻韵)》 《木兰花慢·席上送张仲固帅兴元》 《水调歌头(自湖北漕移湖南,总领王、赵守置酒南楼,席上留别)》 《清平乐(寿赵民则提刑,时新除,且素不喜饮)》 《水调歌头(题张晋英提举玉峰楼)》 《虞美人(赋荼_)》 《出塞(春寒有感)》 《蝶恋花·月下醉书雨岩石浪》 《鹧鸪天(不寐)》 《满江红(星赵晋臣敷文)》

木兰花慢·席上送张仲固帅兴元赏析

  张仲固名坚,镇江人,于公元1180年(宋孝宗淳熙七年)秋受命知兴元府(治所在今陕西汉中)兼利州东路安抚使,当时作者任知潭州(今湖南长沙)兼荆湖南路安抚使,虽已接受改任知隆兴府(今江西南昌)兼江南西路安抚使之命,但尚未赴任。此词是在张仲固卸江西转运判官任后,取道湖南赴任时,作者设宴相送席间作的。

  作者一生致力于光复故土,洗血民族耻辱。因他饯送的人要去汉中,而从汉中到关中的地区,正是李纲等人主张建立行都,出击金军之地,作者很自然地联想到汉朝基业的建立,正是从这里开始的,就以“汉中开汉业,问此地,是耶非?”为此词的起笔。接着追忆刘邦当年从汉中率军出发,直指关中,把踞守关中的秦的三将章邯、司马欣和董翳相继击溃的往事。那是多么高明的战略决策,多么令人羡慕的战果,而那又全都是多谋善战的汉初三杰的贡献。无奈“追亡事,今不见”即便有韩信那样的战将,也不可能为时所用,以致出现了文恬武嬉、萎靡不振的局面。绿水青山,枉自如故;壮志难酬,宏才不展。南宋政府养那么多兵马,却经常使敌骑犹如入无人之境,恣意驰骋,那怎能不长使英雄泪满襟呢!

  因被饯送者为张姓,故下阕用张良受书为帝王师的故事赞颂张仲固这次出帅兴元,只是小试其才。此下全部转入抒发离别之情。其中需要稍加解释的是:当作者饯别张仲固时,他本人也已奉调江西并即将赴任。当张仲固抵达任所,回首思念饯送者时,他已到了“襟三江而带五湖”的南昌故郡了,所以有“君思我,回首处,正江涵秋影雁初飞”之句。“车轮四角”是化用了陆龟蒙古意》诗“君心莫淡薄,妾意正栖托。愿得双车轮,一夜生四角”的句意,表明作者也幻想车轮在一夜之间能生出四角,使张仲固无法即刻乘车离去,而再住几时,但这又怎么可能呢!满怀离愁,无法消解,离别之后又因为想念而致使身体消瘦,“带减腰围”了。

  这首词中的“山川满目泪沾衣”(李峤汾阴行》),“江涵秋影雁初飞”(杜牧九日齐山登高》),均借用了古人的原诗句却显得自然,毫无斧凿痕迹。作者精湛的艺术手法在这首词中表现的极为典型。

辛弃疾简介

辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁州。淳熙元年(1174),辟江东安抚司参议官,迁仓部郎官,出为江西提点刑狱,调京西转运判官,差知江陵府兼湖北安抚,迁知隆兴府兼江西安抚。五年(1178),召为大理少卿,出为湖北转运副使,改湖南转运副使。又改知潭州兼湖南安抚使,创建飞虎军,雄镇一方,为江上诸军之冠,迁知隆兴府兼江西安抚。淳熙八年(1181)冬,台臣王蔺劾弃疾「用钱如泥沙,杀人如草芥」,落职,卜居上饶城北之带湖,筑室百楹,以稼名轩,自号稼轩居士,自是投闲置散凡十年。绍熙三年(1192),起为提点福建刑狱,次年,知福州兼福建安抚使。以谏官黄艾、谢深甫论列,丐祠归。所居带湖雪楼毁于火,徙铅山期思之瓜山下,家居瓢泉长达八年。嘉泰三年(1203),起知绍兴府兼浙东安抚使,于会稽创建秋风亭。四年,改知镇江府。开禧元年(1205),复以言者论列,奉祠归铅山。开禧三年,年六十八,葬铅山南十五里阳原山中。德祐元年(1275)追谥忠敏。平生以气节自负,功业自许,谋猷略远,然谗摈销沮,南归四十馀年间,大半皆废弃不用,故陈亮《辛稼轩画像赞》叹为「真鼠枉用,真虎不用」。其胸中古今,用资为词,激昂排宕,别开生面,不可一世。《宋史》有传。有《稼轩集》,又有《稼轩奏议》一卷,均佚。今人辑有《稼轩诗文钞存》。词有四卷本《稼轩词》及十二卷本《稼轩长短句》两种。《四库总目提要》云:「其词慷慨纵横,有不可一世之概,于倚声家为变调,而异军特起,能于翦红刻翠之外,屹然别立一宗,迄今不废。」其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为「苏辛」。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。

名句类别

动物

编者注:本文提供了君思我、回首处,正江涵秋影雁初飞上一句下一句 前一句后一句,木兰花慢·席上送张仲固帅兴元拼音版 辛弃疾简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/4138.html

友情链接>>