宜有词仙,拥素云黄鹤,与君游戏上一句下一句 前一句后一句 翠楼吟·淳熙丙午冬拼音版 姜夔诗词_城南实验中学

宜有词仙,拥素云黄鹤,与君游戏上一句 下一句

出自宋朝姜夔的《翠楼吟·淳熙丙午冬
原文翻译:
予去武昌十年,故人有泊舟鹦鹉洲者,闻小姬歌此词,问之颇能道其事,还吴为予言之。兴怀昔游,且伤今之离索也
月冷龙沙,尘清虎落,今年汉酺初赐。新翻胡部曲,听毡幕、元戎歌吹。层楼高峙。看槛曲萦红,檐牙飞翠。人姝丽。粉香吹下,夜寒风细。
此地。宜有词仙,拥素云黄鹤,与君游戏。玉梯凝望久,叹芳草、萋萋千里。天涯情味。仗酒祓清愁,花销英气。西山外。是来还卷,一帘秋霁。
翠楼吟·淳熙丙午冬拼音版
yǔ qù wǔ chāng shí nián ,gù rén yǒu bó zhōu yīng wǔ zhōu zhě ,wén xiǎo jī gē cǐ cí ,wèn zhī pō néng dào qí shì ,hái wú wéi yǔ yán zhī 。xìng huái xī yóu ,qiě shāng jīn zhī lí suǒ yě
yuè lěng lóng shā ,chén qīng hǔ luò ,jīn nián hàn pú chū cì 。xīn fān hú bù qǔ ,tīng zhān mù 、yuán róng gē chuī 。céng lóu gāo zhì 。kàn kǎn qǔ yíng hóng ,yán yá fēi cuì 。rén shū lì 。fěn xiāng chuī xià ,yè hán fēng xì 。
cǐ dì 。yí yǒu cí xiān ,yōng sù yún huáng hè ,yǔ jun1 yóu xì 。yù tī níng wàng jiǔ ,tàn fāng cǎo 、qī qī qiān lǐ 。tiān yá qíng wèi 。zhàng jiǔ fú qīng chóu ,huā xiāo yīng qì 。xī shān wài 。shì lái hái juàn ,yī lián qiū jì 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

姜夔的诗词大全

《法曲献仙音》 《越女镜心(别席毛莹)》 《夜行船(己酉岁,寓吴兴,同田几道寻梅北山沈氏圃载雪而归)》 《永遇乐(次韵辛克清先生)》 《齐天乐·蟋蟀》 《鹧鸪天(肥水东流无尽期)》 《点绛唇·丁未冬过吴松作》 《霓裳中序第一(亭皋正望极)》 《江梅引·丙辰之冬予留梁溪将诣淮而不得因梦思以述志》 《八归·湘中送胡德华》 《齐天乐(庾郎先自吟愁赋)》 《眉妩(一名百宜娇戏张仲远)》 《念奴娇(毁舍后作)》 《疏影·苔枝缀玉》 《忆王孙(冷红叶叶下塘秋)》 《暗香·旧时月色》 《湖上寓居杂咏(苑墙曲曲柳冥冥)》 《月下笛》 《过垂虹》 《庆宫春(双桨莼波)》 《蓦山溪(咏柳)》 《小重山令·赋潭州红梅》 《阮郎归(为张平甫寿,是日同宿湖西定香寺)》 《鹧鸪天·己酉之秋苕溪记所见》 《鹧鸪天·己酉之秋苕溪记所见》 《浣溪沙(辛亥正月二十四日发合肥)》 《扬州慢·淮左名都》 《扬州慢(淮左名都)》 《月下笛(与客携壶)》 《长亭怨慢(渐吹尽、枝头香絮)》 《醉吟商小品》 《小重山令(人绕湘皋月坠时)》 《浣溪沙(雁怯重云不肯啼)》 《庆宫春·双桨莼波》 《鬲溪梅令·丙辰冬自无锡归作此寓意》 《永遇乐(云鬲迷楼,苔封很石)》 《惜红衣(簟枕邀凉)》 《清波引》 《除夜自石湖归苕溪(细草穿沙雪半消)》 《踏莎行·自沔东来》 《侧犯(恨春易去)》 《钓雪亭》 《永遇乐(我与先生,夙期已久)》 《鹧鸪天(京洛风流绝代人)》 《水龙吟(黄庆长夜泛鉴湖,有怀归之曲,课予和之)》 《侧犯·咏芍药》 《霓裳中序第一》 《玲珑四犯(此曲双调,世别有大石调一曲越中岁暮闻箫鼓感怀)》 《点绛唇(金谷人归)》 《石湖仙(越调寿石湖居士)》 《鹧鸪天(忆昨天街预赏时)》 《玉梅令》 《喜迁莺慢(太簇宫功父新第落成)》 《过垂虹(自作新词韵最娇)》 《探春慢》 《凄凉犯》 《玉梅令(疏疏雪片)》 《小重山令·赋潭州红梅》 《满江红(仙姥来时)》 《鬲溪梅令(仙吕调丙辰冬自无锡归,作此寓意)》 《钓雪亭》 《八归(芳莲坠粉)》 《扬州慢·淮左名都》 《长亭怨慢·渐吹尽》 《琵琶仙·双桨来时》 《庆宫春·双桨莼波》 《踏莎行(燕燕轻盈)》 《鹧鸪天(丁巳元日)》 《汉宫春(次韵稼轩蓬莱阁)》 《秋宵吟(越调·自制曲)》 《点绛唇(寿)》 《征招》 《琵琶仙·双桨来时》 《浣溪沙·著酒行行满袂风》 《好事近(赋茉莉)》 《姑苏怀古》 《探春慢(衰草愁烟)》 《点绛唇·丁未冬过吴松作》 《浣溪沙(钗燕笼云晚不忺)》 《法曲献仙音(虚阁笼寒)》 《鹧鸪天(辇路珠帘两行垂)》 《角招(为春瘦)》 《水龙吟(夜深客子移舟处)》 《永遇乐(次稼轩北固楼词韵)》 《鹧鸪天·元夕有所梦》 《念奴娇(谢人惠竹榻)》 《汉宫春(次韵稼轩)》 《鬲溪梅令(好花不与殢香人)》 《暗香·疏影(旧时月色)》 《浣溪沙(巳酉岁客吴兴,收灯夜阖户无聊,俞商卿呼之共出,因记所见)》 《忆王孙·番阳彭氏小楼作》 《鬲溪梅令·丙辰冬自无锡归作此寓意》 《暗香疏影》 《虞美人(赋牡丹)》 《琵琶仙(双桨来时)》 《疏影·苔枝缀玉》 《凄凉犯》 《暗香·旧时月色》 《浣溪沙(丙辰岁不尽五日吴松作)》 《惜红衣·吴兴荷花》

翠楼吟·淳熙丙午冬译文及注释

译文淳熙丙午年冬,武昌安远楼建成。我和刘去非等几位朋友去参加落成典礼。因此创作此首词。我离开武昌十年,有老朋友在鹦鹉洲泊舟住宿,听到年轻的歌女演唱这首词。我向她询问,她还能详细地讲述旧事。友人回到吴地,向我讲述了这件事。我听后怀念起昔日曾经同游的好友,更加为今日的孤单感伤。明月的冷光映照着边塞的风沙,围护城保四周的竹篱一片寂静。今年朝廷开始赏赐尘民饮酒欢聚。弹奏起塞北新曲,听到元帅的军帐歌声清越。安远楼耸立入云霄,看它那红色栏杆萦绕楼檐,飞展一片翠碧。那位佳人美丽动人,从她身体上飘散一股幽香,寒夜里风儿轻轻地吹。就在此地,正该有潇洒的词友,像仙人一样,同登楼观蟾的朋友尽兴游戏。我一个人登上高楼久久地凝神望远,却只见芳草萋萋,绵绵不尽。飘泊天涯的游子,心中的孤苦有何人知道,只好借酒消愁,借着赏花忘记豪情。此刻西山之外,黄昏时又卷起,一帘秋雨过后的晴丽。

注释① 安远楼:即武昌南楼,在黄鹤楼上。② 虎落:遮护城堡或营寨的竹篱。③ 刘去非:作者友人,生平未详。④ 鹦鹉洲:在今湖北汉阳西南长江中,东汉末,黄祖为江夏(今武昌)太守,祖长子射,大会宾客,有人献鹦鹉,祢衡作《白鹦鹉赋》洲因此得名。⑤ 龙沙:《后汉书·班超传赞》:“坦步葱岭,咫尺龙沙。”后世泛指塞外之地为龙沙。⑥ 虎落:遮护城堡或营寨的竹篱。《汉书·晁错传》:“要害之处,通川之道,调立城邑,毋下千家,为中周虎落。⑦ 汉酺(pú)初赐:汉律,三人以上无故不得聚饮,违者罚金四两。朝廷有庆祝之事,特许臣民会聚欢饮,称赐酺。《汉书·文帝纪》诏:“朕初即位,其赦天下,赐民爵一级,女子百户牛酒,酺五日。”后来历代王朝,遇新皇帝登位,帝后诞日,丰收,平定叛乱等事,常有赐酺之举。酺,合聚饮食。此处所指事见题解。⑧ 胡部曲:一种以琵琶为主的音乐。唐时西凉地方乐曲。《新唐书·礼乐志》:“开元二十四年(736年),升胡部于堂上。.......后又诏道调、法曲与胡部新声合作。”此处泛指异族音乐。⑨ 毡幕:指用毛毡制作的帐篷。⑩ 元戎:主将,军事长官。《汉书·董贤传》:“统辟无戎。”注:“元戎,大众也。”11 人姝丽:容貌美丽指漂亮的人。《后汉书·邓皇后纪》:“后长七尺二寸,姿颜姝丽,绝异于众。”12 素云:指白云楼。13 此地:崔颢《黄鹤楼》诗:“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不见返,白云千载空悠悠。睛川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”此处化用其意。14 祓:原指古代为除灾去邪而举行仪式的习俗。此处指消除。15 西山外:王勃滕王阁诗》:“滕王阁阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。阁中帝子今何在?槛外长江空自流。”此处化用其意,一帘秋霁,“秋”字这修饰语,非实指,因作者游“安远楼”为冬季。

翠楼吟·淳熙丙午冬赏析

  本篇为祝贺”安远楼”落成而作。淳熙十三年(公元1186年)冬,武昌安远楼建成,姜夔友人前去友人前去参加落成典礼,自度此曲以纪事。十年后,姜夔的朋友在汉阳江边还听到歌女们唱这首词,并能道出词的本事,姜夔得知后很有感触,便补写了题序。上片写琥昌安远楼,已将”武昌安远楼成”题面缴足。下片转入登楼抒怀。”此地”四句,用崔灏《黄鹤楼》诗意,因楼高入云而有潇酒出尘之想。”玉梯”二句一转,望远生愁。”天涯”三句再一转,有花有酒,可争清愁。”酒”承前”汉 “,”花”承前”姝丽”,又归入”落成”本题。”西山”三句,晚晴气象,微露期望振作之意。上片写炊庆的盛况和楼观的堂皇壮丽。下片写登楼感情,抒写”花消英气”的愁情和对盛衰迭变的历史人生的慨叹。全词由大到小,由远及内,从外面环境写到楼,再写楼中之人。下片则写主体感受,切合崔颢《黄鹤楼》诗的意境,全词凄婉悲壮。”宜有词仙”既有自负之意,也有叹息之情。”玉梯”以下则抒发不为时重的满腔怨愤之情。许昂霄译曰:”‘月冷龙沙’五句,题前一层,即为题后铺叙,手法最高。‘玉梯凝望久’五句,凄婉悲壮,何减王粲登楼赋》”(《词综偶评》)。许昂霄是深得白石之心的。

姜夔简介

姜夔(1155─1221?)字尧章,饶州鄱阳(今江西波阳)人。先世出九真姜氏(九真唐时属岭南道爱州,在今越南境)。姜夔早岁孤贫。二十岁后,北游淮楚,南历潇湘。淳熙十三年(1186),结识萧德藻于长沙。泛湘江,登衡山,作《一萼红》、《霓裳中序第一》、《湘月》诸词。次年,姜夔随萧德藻同归湖州,卜居苕溪之上,与弁山之白石洞天为邻,后永嘉潘柽就为他取字曰白石道人。杨万里称他「于文无所不工,甚似陆天随(龟蒙)」,范成大称其「翰墨人品皆似晋宋之雅士」。绍熙元年(1190),姜夔再客合肥,此年冬,姜夔戴雪诣石湖,授范成大以咏梅之《疏影(旧时月色)拼音版翻译">暗香》、《疏影》新声两阕,成大喜以歌妓小红为赠。绍熙四年(1193)起,姜夔出入贵胄张鉴(中兴名将张浚之后)之门,依之十年。庆元二年(1196)后迁移杭州。曾上书论雅乐,进《大乐议》一卷,《琴瑟考古图》一卷,因与太常议不合而罢。庆元五年(1199),复上《圣宋铙歌鼓吹》十四首,诏免解,与试礼部;不第,遂以布衣终身。嘉泰三、四年间(1203─1204),以《汉宫春》、《永遇乐》诸词与辛弃疾蓬莱阁、北固亭之作唱酬。二人虽词风不同,辛弃疾亦「深服其长短句」,堪谓并世知音。姜夔六十以后,旅食金陵、扬州等地,晚境益牢落困苦。卒年约在嘉定十三四年之际。卒后由吴潜等助殡,葬于杭州钱塘门外之西马塍。姜夔一生困踬场屋,然襟期洒落,气貌若不胜衣。家无立锥,而富于翰墨图书之藏。精赏鉴,工书法,品评法帖有「书家申韩」之称。著有《白石诗集》一卷,《诗说》一卷,《白石道人歌曲》六卷,别集一卷,《续书谱》一卷,《绛帖平》二十卷等十三种。姜夔为南宋开宗立派的词家巨擘之一,与周邦彦并称「周姜」。且精于乐律,能自制曲。自谓作词「初率意为长短句,然后协以律」,与拘谱盲填者不同。集中有十七首词,自注工尺旁谱,是流传至今惟一完整的宋代词乐文献。张炎《词源》推尊姜夔词「如野云孤飞,去留无迹」,「不惟清空,又且骚雅,读之使人神观飞越」。后世即以「清空」与「骚雅」标举白石词风。南宋后期词人大多「远祧清真,近师白石」,就是仰承与追随这种词风。清初的浙西词派则专奉姜夔为不祧之宗,从而形成「家白石而户玉田」的盛况,一直延续至乾隆中叶。他科考不第,一生飘泊,终老布衣,是位典型的清客词人。且诗、书、画、音乐俱精。虽依他人生活,交往亦多权贵,但人品风雅清高,只是以文会友,并不靠干谒权贵求取功名富贵。词集名为《白石道人歌曲》。他的词属婉约派,风格清峻,音调谐婉,多写赞美爱情的诗词句">爱情,或自伤身世,有一些表现出对国家命运、社会现实的关心。由于身世、经历、个性的关系,他不可能象辛弃疾那样唱出爱国主义的最强音,只能是对国运的咏叹。另一个重要的内容是抒写自己凄苦的身世,高洁的襟袍。最脍炙人口的是《点绛唇·燕雁无心》。《暗香》、《疏影》托物寄情,通过对梅花品格的赞美,描绘一种高洁的境界,打入身世之感。恋词如《长亭怨慢》、《鹧鸪天》等都写得情真意挚,宛转缠绵。白石词艺术成就很高,风格清峻峭拔。他创作态度严谨,特别重视语言凝炼精妙,音乐性强,也注意吸收民间口语入词,素朴而天成。在咏物词中,常用比兴手法,多咏柳、梅、荷等,寄寓家国身世之感,高洁脱俗之志。在篇章结构上,学清真词,尤重以景结情。姜夔在词的发展史上影响很大,历来周(邦彦)、姜并称。他既有继承清真词的一面,又有创新的一面;既学稼轩,又杜绝了某些辛派词人的粗豪之弊。张炎在《词源》中说姜词「如野云孤飞,去留无迹」。在南宋后期词坛上独树一帜,仿效者一时蜂起,不仅直接影响了王沂孙、张炎,还下开清代朱彝尊等浙派词人。有《白石词》、《白石道人诗》传世。集评:宋·张炎《词源》卷下:「姜白石词如野云孤飞,去留无迹。」宋·黄升《中兴以来绝妙词选》卷六:「白石道人,中兴诗家名流,词极精妙,不减清真乐府,其间高处,有美成所不能及。」清·汪森《词综》序:「西蜀南唐而后,作者日盛,宣和君臣,转相矜尚,曲调愈多,流派因之亦别。短长互见,言情者或失之俚,使事者或失之伉。鄱阳姜夔出,句琢字练,归于醇雅。于是史达祖高观国羽翼之;张辑吴文英师之于前;赵以夫蒋捷周密、陈允衡,王沂孙、张炎、张翥效之于后,譬之于乐,舞箾至于九变,而词之能事毕矣。」清·周济《宋四家词选》序论:「白石脱胎稼轩,变雄健为清刚,变驰骤为疏宕。盖二公皆极热中,故气味吻合。辛宽姜窄,宽故容藏,窄故斗硬。」清·刘熙载《艺概》卷四:「白石才子之词,稼轩豪杰之词。才子、豪杰,各从其类爱之,强论得失,皆偏辞也。姜白石词幽韵冷香,令人挹之无尽。拟诸形容,在乐则琴,在花则梅也。」清·陈廷焯《白雨斋词话》卷二:「姜尧章词,清虚骚雅,每于伊郁中饶蕴藉,清真之劲敌,南宋一大家也。梦窗、玉田诸人,未易接武。」

名句类别

抒情

编者注:本文提供了宜有词仙,拥素云黄鹤,与君游戏上一句下一句 前一句后一句,翠楼吟·淳熙丙午冬拼音版 姜夔简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/2574.html

友情链接>>