络纬秋啼金井阑,微霜凄凄簟色寒上一句下一句 前一句后一句 长相思·其一拼音版 李白诗词_城南实验中学

络纬秋啼金井阑,微霜凄凄簟色寒上一句 下一句

出自唐朝李白的《长相思·其一
原文翻译:
长相思,在长安。
络纬秋啼金井阑,微霜凄凄簟色寒
孤灯不明思欲绝,卷帷望月空长叹。
美人如花隔云端!
上有青冥之长天,下有渌水之波澜。
天长路远魂飞苦,梦魂不到关山难。
长相思,摧心肝!
长相思·其一拼音版
zhǎng xiàng sī ,zài zhǎng ān 。
luò wěi qiū tí jīn jǐng lán ,wēi shuāng qī qī diàn sè hán
gū dēng bú míng sī yù jué ,juàn wéi wàng yuè kōng zhǎng tàn 。
měi rén rú huā gé yún duān !
shàng yǒu qīng míng zhī zhǎng tiān ,xià yǒu lù shuǐ zhī bō lán 。
tiān zhǎng lù yuǎn hún fēi kǔ ,mèng hún bú dào guān shān nán 。
zhǎng xiàng sī ,cuī xīn gān !
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全

《游谢氏山亭》 《古风(天津三月时)》 《忆崔郎中宗之游南阳遗吾孔子琴,抚之潸然感旧》 《至鸭栏驿上白马矶赠裴侍御》 《赤壁歌送别》 《玉阶怨》 《送裴十八图南归嵩山二首》 《杂歌谣辞。襄阳歌》 《黄葛篇》 《淮南卧病书怀,寄蜀中赵征君蕤》 《金陵城西楼月下吟》 《东武吟》 《游秋浦白笴陂二首》 《颍阳别元丹丘之淮阳》 《杨叛儿》 《估客行》 《山鹧鸪词》 《答族侄僧中孚赠玉泉仙人掌茶》 《寻高凤石门山中元丹丘》 《横江词六首》 《望夫石》 《上李邕》 《赠钱征君少阳》 《越中览古》 《送张秀才从军》 《送温处士归黄山白鹅峰旧居》 《初出金门,寻王侍御不遇,咏壁上鹦鹉》 《留别王司马嵩》 《清平乐·画堂晨起》 《入朝曲(一作鼓吹入朝曲)》 《相逢行二首·其一》 《有所思》 《听蜀僧濬弹琴 / 听蜀僧浚弹琴》 《江夏送友人》 《金陵城西楼月下吟》 《望天门山》 《姑孰十咏。望夫山》 《下终南山过斛斯山人宿置酒》 《秋浦歌十七首》 《避地司空原言怀》 《飞龙引二首·其一》 《赠柳圆》 《(五言古诗)经下邳圯桥怀张子房》 《秋夜独坐怀故山》 《树中草(鸟衔野田草)》 《梦游天姥吟留别》 《姑孰十咏》 《惧谗》 《南奔书怀(一作自丹阳南奔道中作。萧士赟云是伪作)》 《树中草》 《秋夜宿龙门香山寺奉寄王方城十七丈奉国莹上…幼成令问》 《秋浦歌》 《待酒不至》 《冬夜醉宿龙门,觉起言志》 《赠临洺县令皓弟(时被讼停官)》 《望终南山,寄紫阁隐者》 《白马篇》 《观鱼潭》 《独坐敬亭山》 《题随州紫阳先生壁》 《雉朝飞》 《高句骊》 《古风(胡关铙风沙)》 《登广武古战场怀古》 《扶风豪士歌》 《永王东巡歌十一首》 《古风(松柏本孤直)》 《秋思》 《陪族叔当涂宰游化城寺升公清风亭》 《结客少年场行》 《渌水曲》 《望庐山瀑布》 《东鲁见狄博通》 《月夜江行,寄崔员外宗之》 《早秋单父南楼酬窦公衡》 《之广陵宿常二南郭幽居》 《登太白峰》 《赠从弟冽》 《下陵阳沿高溪三门六剌滩》 《公无渡河》 《赠秋浦柳少府》 《登黄山凌歊台送族弟溧阳尉济充泛舟赴华阴(得齐字)》 《古朗月行》 《古风(登高望四海)》 《箜篌谣》 《戏赠郑溧阳》 《于阗采花》 《清平调·其二》 《答王十二寒夜独酌有怀》 《古风·其十五》 《同吴王送杜秀芝赴举入京》 《君子有所思行》 《(七言古诗)乌栖曲》 《远别离》 《流夜郎闻酺不预》 《与南陵常赞府游五松山(山在南陵铜井西五里有古精舍)》 《经乱后将避地剡中,留赠崔宣城》 《早发白帝城 / 白帝下江陵》 《菩萨蛮(平林漠漠烟如织)》 《白头吟》

长相思·其一译文及注释

韵译相思呵长相思,我们相思在长安,秋天蟋蟀常悲鸣,声声出自金井阑。薄霜凄凄送寒气,竹席已觉生凉寒;夜里想她魂欲断,孤灯伴我昏暗暗。卷起窗帘望明月,对月徒然独长叹;如花似玉美人呵,仿佛相隔在云端!青青冥冥呵,上是无边无垠的蓝天,清水渺渺呵,下是浩浩汤的波澜。天长长来地迢迢,灵魂飞越多辛苦;关山重重相阻隔,梦魂相见也艰难。长相思呵长相思,每每相思摧心肝!

注解1、长安:今陕西省西安市。2、络纬:昆虫名,又名莎鸡,俗称纺织娘。3、金井阑:精美的井阑。4、簟色寒:指竹席的凉意。簟,凉席。5、帷:窗帘。6、青冥:青云。7、渌水:清水。8、关山难:关山难渡。9、摧:伤。

长相思·其一赏析

这首诗是李白离开长安后回忆往日情绪时所作,豪放飘逸中兼有含蓄。诗人通过对秋虫、秋霜、孤灯等景物的描写抒发了感情。表现出相思的痛苦。“美人如花隔云端”是全诗的中心句,其中含有托兴意味。我国古代经常用“美人”比喻所追求理想。“长安”这个特定的地点更加暗示“美人”在这里是个政治托寓,表明此诗目的在于抒发诗人追求政治理想而不能的郁闷之情。诗人将意旨隐含在形象之中,隐而不露,自有一种含蓄的韵味。

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?

名句类别

四季

编者注:本文提供了络纬秋啼金井阑,微霜凄凄簟色寒上一句下一句 前一句后一句,长相思·其一拼音版 李白简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/211.html

友情链接>>