络纬秋啼金井阑,微霜凄凄簟色寒上一句下一句 前一句后一句 长相思·其一拼音版 李白诗词_城南实验中学

络纬秋啼金井阑,微霜凄凄簟色寒上一句 下一句

出自唐朝李白的《长相思·其一
原文翻译:
长相思,在长安。
络纬秋啼金井阑,微霜凄凄簟色寒
孤灯不明思欲绝,卷帷望月空长叹。
美人如花隔云端!
上有青冥之长天,下有渌水之波澜。
天长路远魂飞苦,梦魂不到关山难。
长相思,摧心肝!
长相思·其一拼音版
zhǎng xiàng sī ,zài zhǎng ān 。
luò wěi qiū tí jīn jǐng lán ,wēi shuāng qī qī diàn sè hán
gū dēng bú míng sī yù jué ,juàn wéi wàng yuè kōng zhǎng tàn 。
měi rén rú huā gé yún duān !
shàng yǒu qīng míng zhī zhǎng tiān ,xià yǒu lù shuǐ zhī bō lán 。
tiān zhǎng lù yuǎn hún fēi kǔ ,mèng hún bú dào guān shān nán 。
zhǎng xiàng sī ,cuī xīn gān !
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全

《九日》 《酬崔十五见招》 《幽州胡马客歌》 《送鲁郡刘长史迁弘农长史》 《杂曲歌辞。夜坐吟》 《古风·其十五》 《北山独酌,寄韦六》 《桂殿秋(仙女下)》 《送友人寻越中山水》 《饯校书叔云》 《送韩侍御之广德》 《高三》 《忆旧游寄谯郡元参军》 《春日醉起言志》 《望天门山》 《陪宋中丞武昌夜饮怀古》 《登庐山五老峰》 《凤凰曲》 《飞龙引二首·其二》 《送范山人归太山》 《送侄良携二妓赴会稽,戏有此赠》 《赠薛校书》 《答王十二寒夜独酌有怀》 《夏日山中》 《翰林读书言怀呈集贤诸学士》 《赠韦侍御黄裳二首》 《长干行二首》 《东海有勇妇》 《越女词五首(越中书所见也)》 《秋下荆门》 《行路难·其三》 《在水军宴赠幕府诸侍御》 《赠武十七谔》 《秋浦清溪雪夜对酒,客有唱山鹧鸪者》 《送杨燕之东鲁》 《早发白帝城》 《寻阳紫极宫感秋作》 《相和歌辞。来日大难》 《金乡送韦八之西京》 《夜泊牛渚怀古》 《夜下征虏亭》 《赠王判官,时余归隐,居庐山屏风叠》 《送薛九被谗去鲁》 《望终南山寄紫阁隐者》 《赠孟浩然》 《中山孺子妾歌》 《鲁中都东楼醉起作》 《横江词六首》 《公无渡河》 《送别得书字》 《太原早秋》 《九日登巴陵置酒望洞庭水军》 《秦女休行》 《树中草(鸟衔野田草)》 《江夏赠韦南陵冰》 《同族侄评事黯游昌禅师山池二首》 《闻丹丘子于城北营石门幽居中有高凤遗迹仆离群…以寄之》 《苏台览古》 《别储邕之剡中》 《无题153》 《闻李太尉大举秦兵百万出征东南懦夫请缨…崔侍御十九韵》 《赠闾丘宿松》 《行路难·其三》 《豫章行(胡风吹代马)》 《登广武古战场怀古》 《江上望皖公山》 《送族弟凝至晏堌(单父三十里)》 《口号吴王美人半醉》 《题东谿公幽居》 《古风(一百四十年)》 《郢门秋怀》 《感兴六首》 《江夏送张丞》 《送贺宾客归越》 《南轩松(南轩有孤松)》 《留别龚处士》 《塞下曲六首·其一》 《宫中行乐词八首》 《陪族叔当涂宰游化城寺升公清风亭》 《陈情赠友人》 《赠宣城宇文太守兼呈崔侍御》 《游溧阳北湖亭望瓦屋山怀古赠同旅 / 赠孟浩然》 《来日大难》 《永王东巡歌十一首(三川北虏乱如麻)》 《宿五松山下荀媪家》 《结客少年场行》 《酬王补阙惠翼庄庙宋丞泚赠别》 《前有樽酒行二首其一》 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》 《之广陵宿常二南郭幽居》 《送族弟单父主簿凝摄宋城主簿至郭南月桥却回…留饮赠之》 《答族侄僧中孚赠玉泉仙人掌茶》 《古风(美人出南国)》 《西岳云台歌送丹丘子》 《峨眉山月歌》 《古风(桃花开东园)》 《学古思边》 《长歌行》 《赠裴十四》 《朝下过卢郎中叙旧游》

长相思·其一译文及注释

韵译相思呵长相思,我们相思在长安,秋天蟋蟀常悲鸣,声声出自金井阑。薄霜凄凄送寒气,竹席已觉生凉寒;夜里想她魂欲断,孤灯伴我昏暗暗。卷起窗帘望明月,对月徒然独长叹;如花似玉美人呵,仿佛相隔在云端!青青冥冥呵,上是无边无垠的蓝天,清水渺渺呵,下是浩浩汤的波澜。天长长来地迢迢,灵魂飞越多辛苦;关山重重相阻隔,梦魂相见也艰难。长相思呵长相思,每每相思摧心肝!

注解1、长安:今陕西省西安市。2、络纬:昆虫名,又名莎鸡,俗称纺织娘。3、金井阑:精美的井阑。4、簟色寒:指竹席的凉意。簟,凉席。5、帷:窗帘。6、青冥:青云。7、渌水:清水。8、关山难:关山难渡。9、摧:伤。

长相思·其一赏析

这首诗是李白离开长安后回忆往日情绪时所作,豪放飘逸中兼有含蓄。诗人通过对秋虫、秋霜、孤灯等景物的描写抒发了感情。表现出相思的痛苦。“美人如花隔云端”是全诗的中心句,其中含有托兴意味。我国古代经常用“美人”比喻所追求理想。“长安”这个特定的地点更加暗示“美人”在这里是个政治托寓,表明此诗目的在于抒发诗人追求政治理想而不能的郁闷之情。诗人将意旨隐含在形象之中,隐而不露,自有一种含蓄的韵味。

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?

名句类别

四季

编者注:本文提供了络纬秋啼金井阑,微霜凄凄簟色寒上一句下一句 前一句后一句,长相思·其一拼音版 李白简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/211.html

友情链接>>