相思谩然自苦,算云烟、过眼总成空上一句下一句 前一句后一句 木兰花慢·莺啼啼不尽拼音版 戴复古诗词_城南实验中学

相思谩然自苦,算云烟、过眼总成空上一句 下一句

出自清朝戴复古的《木兰花慢·莺啼啼不尽
原文翻译:
莺啼啼不尽,任燕语、语难通。这一点间愁,十年不断,恼乱春风。重来故人不见,但依然、杨柳小楼东。记得同题粉壁,而今壁破无踪。
兰皋新涨绿溶溶。流恨落花红。念着破春衫,当时送别,灯下裁缝。相思谩然自苦,算云烟、过眼总成空。落日楚天无际,凭栏目送飞鸿。
木兰花慢·莺啼啼不尽拼音版
yīng tí tí bú jìn ,rèn yàn yǔ 、yǔ nán tōng 。zhè yī diǎn jiān chóu ,shí nián bú duàn ,nǎo luàn chūn fēng 。zhòng lái gù rén bú jiàn ,dàn yī rán 、yáng liǔ xiǎo lóu dōng 。jì dé tóng tí fěn bì ,ér jīn bì pò wú zōng 。
lán gāo xīn zhǎng lǜ róng róng 。liú hèn luò huā hóng 。niàn zhe pò chūn shān ,dāng shí sòng bié ,dēng xià cái féng 。xiàng sī màn rán zì kǔ ,suàn yún yān 、guò yǎn zǒng chéng kōng 。luò rì chǔ tiān wú jì ,píng lán mù sòng fēi hóng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

戴复古的诗词大全

《水调歌头·题李季允侍郎鄂州吞云楼》 《贺新郎(兄弟争涂田而讼,歌此词主和议)》 《望江南(仆既为宋壶山说其自说未尽处,壶山必有答语,仆自嘲三解)》 《柳梢青·岳阳楼》 《淮村兵后》 《木兰花慢·莺啼啼不尽》 《鹧鸪天(题赵次山鱼乐堂)》 《贺新郎·寄丰真州》 《渔父(三)》 《满庭芳(楚州上巳万柳池应监丞领客)》 《锦帐春(淮东陈提举清明奉母夫人游徐仙翁庵)》 《水调歌头(送竹隐知郢州)》 《渔父(二)》 《鹊桥仙(周子俊过南昌,问讯宋吉甫、黄存之昆仲)》 《减字木兰花(寄五羊钟子洪)》 《满庭芳(元夕上邵武王守子文)》 《清平乐(兴国军呈李司直)》 《沁园春(送姚雪篷之贬所)》 《贺新郎(丰真州建江淮伟观楼)》 《大江西上曲(寄李宝夫提刑,时郊后两相皆乞归)》 《满江红·赤壁怀古》 《满江红·赤壁怀古》 《江村晚眺》 《减字木兰花(寄钦州刘叔冶史君)》 《水调歌头·题李季允侍郎鄂州吞云楼》 《醉落魄·九日吴胜之运使黄鹤山登高》 《初夏游张园》 《夏日(乳鸭池塘水浅深)》 《柳梢青·岳阳楼》 《淮村兵后》 《醉落魄·九日吴胜之运使黄鹤山登高》 《行香子(永州为魏深甫寿)》 《贺新郎(为真主堂寿)》 《清平乐(嘲人)》 《祝英台近(别李择之诸丈后途中寄此)》 《临江仙(代作)》 《除夜(扫除茅舍涤尘嚣)》 《渔父(四)》 《贺新郎·寄丰真州》 《江村晚眺》 《木兰花慢·莺啼啼不尽》

木兰花慢·莺啼啼不尽赏析

  戴复古木兰花慢》,与其妻所作《祝英台近》背景相似,应为同一婚姻悲剧。元陶宗仪《南村辍耕录》卷四载:“戴石屏先生复古未遇时,流寓江右武宁,有富家翁爱其才,以女妻之。居二三年,忽欲作归计,妻问其故,告以曾娶。妻白之父,父怒。妻宛曲解释。尽以奁具赠夫,仍饯以词云(略)。夫既别,遂赴水死。可谓贤烈也矣!”(四库全书总目提要)卷一九九指出:“《木兰花慢》怀旧词,前阕有‘重来故人不见’云云,与江右女子词‘君若重来,不相忘处’,语意若相酬答,疑即为其妻而作,然不可考矣。”《木兰花慢》“但依然、杨柳小楼东”之句,又与《祝英台近》“道旁杨柳依依,千丝万缕”境界十分相似,那么这首词很可能是真正的悼亡之作。且戴词有“十年”之语,亦与其妻之词相吻合。则《木兰花慢》此词,实为复古与妻子诀别十年之后,重来旧地之作。所谓“怀旧”,实为悼亡。

  “莺啼啼不尽,任燕语、语难通。”起笔便充满哀伤。又是一年春天,处处莺啼燕语。词人面对大好春光,满腹伤心事,即使让那啼叫不停的莺和燕来诉说,恐怕也无法说尽,更何况人鸟语言不通,它们如何了解词人的伤心怀抱?“这一点闲愁,十年不断,恼乱春风。”十年不断之隐痛,却道为一点闲愁,貌似平易却更见痛之深。恼乱即撩乱,宋人口语。十年以来,每逢春天,这种心情就格外为春风所撩乱。词情遂指向十年前的那个春天。当时妻子作诀别之词,有“后回君若重来”之句,故下边写出“重来故人不见,但依然、杨柳小楼东”。十年后的这天,词人终于重来旧地,小楼东畔,杨柳依依,仿佛当日“道旁杨柳依依,千丝万缕”的情景,可是早已是物是人非,故人杳不可见矣。“记得同题粉壁,而今壁破无踪。”

  犹记得,当日夫妻双双粉壁题诗,而此时,只剩下这破壁颓垣,题的诗已无影无踪。这一句通过今昔对比,即当年夫妻二人风流潇洒的神仙般的生活与此日一人重寻旧地,而另一人早已香销玉损的无限悲凉的鲜明对比,生发出人世无常的深沉感慨。“壁破”二字显示出人物两非的无限哀痛。复古之师陆游,也有相似恨事。陆游与唐婉夫妻恩爱,无奈婆媳不和,二人被迫分开,陆游晚年重游沈园,有“玉骨久成泉下土,墨痕犹锁壁间尘”之句,可与此词歇拍参读。

  “兰皋新涨绿溶溶。流恨落花红。”兰皋语出《离骚》“步余马兮兰皋”,指生长芳草的水湾。眼前春水新涨,绿波荡漾,流不尽的落花残红,也带不走词人胸中涌起的旧恨新愁。换头融情入景,情景交融,尤为蕴藉。“念著破春衫,当时送别,灯下裁缝。”戴复古与武宁妻子是重婚,这事情中间可能有些曲折,从《辍耕录》所载“父怒,妻宛曲解释”大约可知。从临别前夕,妻子在灯下连夜为丈夫缝制春衣这一细节,也看得出她对丈夫的原谅,她仍然爱着丈夫。本来已下决心,在戴复古归家之后便从此永诀,但分别时仍忍着诀别的血泪把自己的全部情爱缝进衣服里,此时,这春衣已穿破了。但旧事记忆犹新,也看得出词人对妻子的感激与内疚。但是,重婚毕竟是不能容忍的。

  她所选择的路,竟是一死。“相思谩然自苦,算云烟、过眼总成空。”谩通漫,漫然即徒然。妻子一死,人天永隔。相思只是徒然自苦而已。自苦,实为内疚。

  想起那两三年的幸福生活,好似过眼烟云,终是一场空。但是“无长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”。“落日楚天无际,凭栏目送飞鸿。”词人凭栏远眺,落日之苍茫,楚天之无际,何异心情之苍凉落寞。长空中飞鸿远逝,又何异愁苦之弥漫无极。结句语意略近《古诗十九首。西北有高楼》:“愿为双鸿鹄,奋翅起高飞。”原诗并云:“上有弦歌声,音响一何悲,谁能为此曲,无乃杞梁妻。”杞梁妻,古之烈妇也。若结句有取于此,悼亡之意深矣。

  此词用绵丽之笔,写哀惋之思,可以称为佳作。况周颐《蕙风词话》续编卷一评石屏词曰:“石屏词往往作豪放语,”绵丽是其本色。这首缠绵悱恻的悼亡词正是复古词绵丽本色的集中体现。

戴复古简介

戴复古(1167—?))南宋著名江湖派诗人。字式之,常居南塘石屏山,故自号石屏、石屏樵隐。天台黄岩(今属浙江台州)人。一生不仕,浪游江湖,后归家隐居,卒年八十余。曾从陆游学诗,作品受晚唐诗风影响,兼具江西诗派风格。部分作品抒发爱国思想,反映人民疾苦,具有现实意义。

作为江湖诗人,戴复古作诗以苦吟求工,带有四灵余习,然能在盛唐名家中转益多师而自辟蹊径。像四灵一样,戴复古将创作精力放在了五律上,其《石屏诗集》中五律的数量占了一半。与四灵的五律多咏景物不同,他的五律多写人情世事,大多采取白描手法,清健轻快,无斧凿痕。

其词格调高朗,文笔俊爽,清健轻捷,工整自然。“往往作豪放语,锦丽是其本色。”-(况周颐语)。代表作为《柳梢青》、《洞仙歌》、《沁园春》(一)、《木兰花慢》、《西江月》(一)、《望江南》(一)、《减字木兰花》(三)、《贺新郎》([四]、[五])、《满庭芳》(三)、《渔父》(二)、《临江仙》、《鹧鸪天》([一]、[三])等,其中尤以《柳梢青》和《洞仙歌》两首流传最广。《柳梢青》写词人登临岳阳楼,远眺洞庭湖,望见秋水深深,波光万顷,楼头独立,吟诗朗朗,好不痛快;然念及国家危难,山河破碎,知音寥落,又不禁唏嘘感慨,心情沉痛。眼前只有君山不老,自古如今。《洞仙歌》则以清新俚俗之语言描绘画城中重阳时节的酒肆风光,使人如见其景,如闻其声。诗词集有《石屏诗集》、《石屏词》。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了相思谩然自苦,算云烟、过眼总成空上一句下一句 前一句后一句,木兰花慢·莺啼啼不尽拼音版 戴复古简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/1776.html

友情链接>>