层楼望,春山叠;家何在上一句下一句 前一句后一句 满江红·点火樱桃拼音版 辛弃疾诗词_城南实验中学

层楼望,春山叠;家何在上一句 下一句

出自宋朝辛弃疾的《满江红·点火樱桃
原文翻译:
点火樱桃,照一架、荼蘼如雪。春正好,见龙孙穿破,紫苔苍壁。乳燕引雏飞力弱,流莺唤友娇声怯。问春归、不肯带愁归,肠千结。
层楼望,春山叠;家何在?烟波隔。把古今遗恨,向他谁说?蝴蝶不传千里梦,子规叫断三更月。听声声、枕上劝人归,归难得。
满江红·点火樱桃拼音版
diǎn huǒ yīng táo ,zhào yī jià 、tú mí rú xuě 。chūn zhèng hǎo ,jiàn lóng sūn chuān pò ,zǐ tái cāng bì 。rǔ yàn yǐn chú fēi lì ruò ,liú yīng huàn yǒu jiāo shēng qiè 。wèn chūn guī 、bú kěn dài chóu guī ,cháng qiān jié 。
céng lóu wàng ,chūn shān dié ;jiā hé zài ?yān bō gé 。bǎ gǔ jīn yí hèn ,xiàng tā shuí shuō ?hú dié bú chuán qiān lǐ mèng ,zǐ guī jiào duàn sān gèng yuè 。tīng shēng shēng 、zhěn shàng quàn rén guī ,guī nán dé 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

辛弃疾的诗词大全

《念奴娇·登建康赏心亭呈史致道留守》 《太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋》 《酒泉子(无题)》 《最高楼(吾拟乞归,犬子以田产未置止我,赋此骂之)》 《贺新郎(韩仲止判院山中见访,席上用前韵)》 《鹧鸪天(寿吴子似县尉,时摄事城中)》 《满江红·敲碎离愁》 《沁园春·灵山斋庵赋时筑偃湖未成》 《西江月·堂上谋臣尊俎》 《沁园春(答余叔良)》 《念奴娇(双陆和坐客韵)》 《水调歌头(题张晋英提举玉峰楼)》 《蝶恋花(继杨济翁韵饯范南伯知县归京口)》 《最高楼(客有败棋者,代赋梅)》 《丑奴儿(和陈簿)》 《满江红(中秋)》 《定风波·用药名招婺源马荀仲游雨岩马善医》 《菩萨蛮·金陵赏心亭为叶丞相赋》 《声声慢(送上饶黄倅职满赴调)》 《鹧鸪天(再赋)》 《满江红(和传岩叟香月韵)》 《水龙吟(爱李延年歌、淳于髡语合为词,庶几高唐、神女、洛神赋之意云)》 《浪淘沙·山寺夜半闻钟》 《一枝花(醉中戏作)》 《水龙吟·过南剑双溪楼》 《乌夜啼(戏赠籍中人)》 《破阵子(赠行)》 《婆罗门引(用韵别郭逢道)》 《鹧鸪天(元谿不见梅)》 《满江红(席间和洪舍人兼简司马汉章太监)》 《品令(族姑庆八十,来索俳语)》 《感皇恩(案上数编书)》 《西江月·夜行黄沙道中》 《念奴娇·书东流村壁》 《水龙吟(用瓢泉韵戏陈仁和兼简诸葛元亮,且督和词)》 《江神子(和陈仁和韵)》 《水龙吟·甲辰岁寿韩南涧尚书》 《婆罗门引(用韵答赵晋臣敷文)》 《菩萨蛮(乙巳冬前间举似前作,因和之)》 《鹧鸪天(和吴子似山行韵)》 《醉花阴·黄花谩说年年好》 《玉楼春(用韵答吴子似县尉)》 《满江红(星赵晋臣敷文)》 《汉宫春·会稽秋风亭观雨》 《西江月(以家事付儿曹,示之)》 《鹧鸪天·送欧阳国瑞入吴中》 《蓦山溪(赵昌父赋一丘一壑,格律高古,因效其体)》 《临江仙·和叶仲洽赋羊桃》 《瑞鹤仙(寿上饶倅洪莘之,时摄郡事,且将赴漕事)》 《瑞鹧鸪(京口有怀山中故人)》 《好事近·中秋席上和王路钤》 《玉楼春(客有游山者,忘携具,以词来索酒,用韵以答。时余以病不往)》 《玉楼春(戏赋云山)》 《生查子·重叶梅》 《念奴娇(晋臣十月望生日,自赋词,属余和韵)》 《洞仙歌(丁卯八月病中作)》 《贺新郎·把酒长亭说》 《蝶恋花·月下醉书雨岩石浪》 《婆罗门引(别杜叔高。叔高长於楚词)》 《沁园春(答杨世长)》 《江神子(侍者请先生赋词自寿)》 《鹧鸪天·送人》 《水龙吟(题瓢泉)》 《东坡引(花梢红未足)》 《满江红·汉水东流》 《鹧鸪天(重九席上再赋)》 《声声慢(滁州旅次登楼作和李清宇韵)》 《鹧鸪天(有感)》 《恋绣衾(无题)》 《临江仙(簪花屡堕戏作)》 《念奴娇(用前韵和丹桂)》 《王孙信(调陈萃叟)》 《木兰花慢·席上送张仲固帅兴元》 《雨中花慢(关于似见和,再用韵为别)》 《满庭芳(和洪丞相景伯韵呈景卢内翰)》 《念奴娇(和信守王道夫席上韵)》 《鹧鸪天·有客慨然谈功名因追念少年时事戏作》 《浣溪沙(黄沙岭)》 《卜算子(饮酒败德)》 《西江月(正月四日和建宁陈安行舍人,时被召)》 《破阵子(赵晋臣敷文幼女县主觅词)》 《木兰花慢·席上送张仲固帅兴元》 《江神子(博山道中书王氏壁)》 《鹧鸪天(不寐)》 《鹧鸪天(鹅湖寺道中)》 《清平乐·题上卢桥》 《鹧鸪天(峡石前用韵答吴子似)》 《贺新郎·别茂嘉十二弟》 《最高楼(和杨民瞻席上用前韵赋牡丹)》 《六州歌头》 《醉太平·春晚》 《水调歌头(寿韩南涧七十)》 《一络索(闺思)》 《西江月(用韵和李兼济提举)》 《菩萨蛮(坐中赋樱桃)》 《虞美人(赵文鼎生日)》 《满江红(贺王宣子产湖南寇)》 《鹊桥仙·送粉卿行》 《定风波(再用韵,时国华置酒,歌舞甚盛)》 《感皇恩(寿铅山陈丞及之)》

辛弃疾简介

辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁州。淳熙元年(1174),辟江东安抚司参议官,迁仓部郎官,出为江西提点刑狱,调京西转运判官,差知江陵府兼湖北安抚,迁知隆兴府兼江西安抚。五年(1178),召为大理少卿,出为湖北转运副使,改湖南转运副使。又改知潭州兼湖南安抚使,创建飞虎军,雄镇一方,为江上诸军之冠,迁知隆兴府兼江西安抚。淳熙八年(1181)冬,台臣王蔺劾弃疾「用钱如泥沙,杀人如草芥」,落职,卜居上饶城北之带湖,筑室百楹,以稼名轩,自号稼轩居士,自是投闲置散凡十年。绍熙三年(1192),起为提点福建刑狱,次年,知福州兼福建安抚使。以谏官黄艾、谢深甫论列,丐祠归。所居带湖雪楼毁于火,徙铅山期思之瓜山下,家居瓢泉长达八年。嘉泰三年(1203),起知绍兴府兼浙东安抚使,于会稽创建秋风亭。四年,改知镇江府。开禧元年(1205),复以言者论列,奉祠归铅山。开禧三年,年六十八,葬铅山南十五里阳原山中。德祐元年(1275)追谥忠敏。平生以气节自负,功业自许,谋猷略远,然谗摈销沮,南归四十馀年间,大半皆废弃不用,故陈亮《辛稼轩画像赞》叹为「真鼠枉用,真虎不用」。其胸中古今,用资为词,激昂排宕,别开生面,不可一世。《宋史》有传。有《稼轩集》,又有《稼轩奏议》一卷,均佚。今人辑有《稼轩诗文钞存》。词有四卷本《稼轩词》及十二卷本《稼轩长短句》两种。《四库总目提要》云:「其词慷慨纵横,有不可一世之概,于倚声家为变调,而异军特起,能于翦红刻翠之外,屹然别立一宗,迄今不废。」其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为「苏辛」。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了层楼望,春山叠;家何在上一句下一句 前一句后一句,满江红·点火樱桃拼音版 辛弃疾简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/1701.html

友情链接>>