风老莺雏,雨肥梅子,午阴嘉树清圆上一句下一句 前一句后一句 满庭芳·夏日溧水无想山作拼音版 周邦彦诗词_城南实验中学

风老莺雏,雨肥梅子,午阴嘉树清圆上一句 下一句

出自宋朝周邦彦的《满庭芳·夏日溧水无想山作
原文翻译:
风老莺雏,雨肥梅子,午阴嘉树清圆。地卑山近,衣润费炉烟。人静乌鸢自乐,小桥外、新绿溅溅。凭栏久,黄芦苦竹,拟泛九江船。
年年。如社燕,飘流瀚海,来寄修椽。且莫思身外,长近尊前。憔悴江南倦客,不堪听、急管繁弦。歌筵畔,先安簟枕,容我醉时眠。
满庭芳·夏日溧水无想山作拼音版
fēng lǎo yīng chú ,yǔ féi méi zǐ ,wǔ yīn jiā shù qīng yuán 。dì bēi shān jìn ,yī rùn fèi lú yān 。rén jìng wū yuān zì lè ,xiǎo qiáo wài 、xīn lǜ jiàn jiàn 。píng lán jiǔ ,huáng lú kǔ zhú ,nǐ fàn jiǔ jiāng chuán 。
nián nián 。rú shè yàn ,piāo liú hàn hǎi ,lái jì xiū chuán 。qiě mò sī shēn wài ,zhǎng jìn zūn qián 。qiáo cuì jiāng nán juàn kè ,bú kān tīng 、jí guǎn fán xián 。gē yàn pàn ,xiān ān diàn zhěn ,róng wǒ zuì shí mián 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

周邦彦的诗词大全

《长相思(闺怨)》 《解语花·上元》 《红罗袄(大石秋悲)》 《六丑(正单衣试酒)》 《点绛唇(孤馆迢迢)》 《早梅芳(牵情·二之二)》 《浣沙溪·翠葆参差竹径成》 《水龙吟(越调梨花)》 《浣溪沙·水涨鱼天拍柳桥》 《宴清都(中吕)》 《隔浦莲近拍(新篁摇动翠葆)》 《绕佛阁(暗尘四敛)》 《浪淘沙慢·晓阴重》 《蝶恋花(商调柳·第二)》 《过秦楼(水浴清蟾)》 《解连环·怨怀无托》 《浣沙溪(四之三)》 《满庭芳·夏日溧水无想山作》 《倒犯(仙吕调新月)》 《玉楼春(大石·第二)》 《菩萨蛮·梅雪》 《南浦(中吕)》 《满庭芳(风老莺雏)》 《诉衷情(出林杏子落金盘)》 《渔家傲(般涉·第二)》 《关河令》 《长相思(舟中作)》 《鹤冲天(溧水长寿乡作)》 《过秦楼(大石)》 《渔家傲(灰暖香融销永昼)》 《玉楼春(大石)》 《风流子(新绿小池塘)》 《夜飞鹊·河桥送人处》 《少年游·朝云漠漠散轻丝》 《蝶恋花·早行》 《瑞龙吟(章台路)》 《拜星月慢(夜色催更)》 《瑞鹤仙》 《菩萨蛮·梅雪》 《满路花(仙吕思情)》 《少年游(并刀如水)》 《醉桃源(冬衣初染远山青)》 《浣沙溪(黄钟·第二)》 《大有(小石)》 《浣溪沙·争挽桐花两鬓垂》 《玉楼春(大石·第三)》 《风流子(枫林凋晚叶)》 《西平乐(稚柳苏晴)》 《浣溪沙慢》 《芳草渡(别恨)》 《诉衷情·出林杏子落金盘》 《满江红(昼日移阴,揽衣起)》 《点绛唇(仙吕)》 《西平乐·稚柳苏晴》 《蝶恋花(月皎惊乌栖不定)》 《苏幕遮·燎沉香》 《留客住》 《丹凤吟(越调)》 《念奴娇(大石)》 《浪淘沙慢·晓阴重》 《庆春宫(越调)》 《浣溪沙(雨过残红湿未飞)》 《瑞鹤仙(高平)》 《塞垣春(大石)》 《如梦令(中吕思情·第二)》 《玉团儿(双调)》 《瑞龙吟·大石春景》 《浣溪沙(楼上晴天碧四垂)》 《望江南(游妓散)》 《芳草度(昨夜里)》 《六丑·落花》 《夜游宫(叶下斜阳照水)》 《南乡子(商调)》 《浣沙溪(四之四)》 《琐窗寒·寒食》 《苏幕遮·燎沉香》 《少年游(黄钟楼月)》 《长相思慢(夜色澄明)》 《塞翁吟(大石)》 《风流子(大石)》 《西河(佳丽地)》 《水龙吟(素肌应怯余寒)》 《还京乐(大石)》 《玉楼春·桃溪不作从容住》 《夜飞鹊·河桥送人处》 《渔家傲(般涉)》 《玉楼春(桃溪不作从容住)》 《浣溪沙(翠葆参差竹径成)》 《少年游(朝云漠漠散轻丝)》 《少年游·并刀如水》 《丁香结(商调)》 《蝶恋花(商调柳·第四)》 《霜叶飞(大石)》 《一落索·眉共春山争秀》 《渡江云(晴岚低楚甸)》 《瑞龙吟·大石春景》 《满庭芳·夏日溧水无想山作》 《西河·大石金陵》 《玉楼春·桃溪不作从容住》 《夜游宫(般涉·第二)》

满庭芳·夏日溧水无想山作译文及注释

译文风使春季的莺雏长成,夏雨让梅子变得肥美,正午茂密的经树酒下圆形的阴凉笼罩的地面。地势低洼靠近山,衣服潮湿总费炉火烘干。人家寂静乌鸦无忧自乐翩翩,小桥外边,新涨的绿水湍流激溅。久久凭靠栏杆,遍地黄芦苦竹,竟仿佛我自己像遭贬的白居易泛舟九江边。年复一年。犹如春来秋去的社燕,飘飞流浪在大漠荒原,来寄居在长长的屋檐。且不去想那身外的功名业绩,还是怡心畅神,常坐酒樽前。我这疲倦、憔悴的江南游子,再不忍听激越、繁复的管弦。就在歌宴边,为我安上一个枕席,让我醉后可以随意安眠。

注释正午嘉树的阴影清晰而圆。卑:低。炉:熏炉,用来燃香去潮湿之气的。乌鸢:泛指飞禽。新绿:指河水。疑(ni三声):通“拟”,比拟。黄芦苦竹:白居易《琵琶行》:“住近湓江地低温,黄芦苦竹绕宅生。”这句和“地卑山近”都是说自己所住的地方和白居易谪居江州时所住的地方很相似。社燕:燕子春社时飞,秋社时归去,故称。(社:春秋两次祭土神的日子。)翰海:沙漠。 这里泛指遥远、荒僻的地方。寄:托身。修椽:长的椽子。身外:指功名利禄等。

满庭芳·夏日溧水无想山作句解

风老莺雏,雨肥梅子,午阴嘉树清圆。地卑山近,衣润费炉烟 黄莺的雏鸟在和风中长大了,梅子也在雨水的滋润下日益成熟。中午的时候,天阴沉沉的,树木更见美好,叶子清亮,给人珠圆玉润的感觉。“风老莺雏,雨肥梅子,午阴嘉树清圆”三句,固然是写景,但也点明了时令。溧水在长江南岸,背山而居,进入梅雨季节,湿气太重,身上的衣裳总是湿漉漉的,自然要花很多工夫在炉火边将它们烤干。贾谊鵩鸟赋》里说“谊既谪居长沙,长沙卑湿,谊自伤悼,以为寿不得长”;白居易贬谪江州司马时所作《琵琶行》诗里说“住近湓江地低湿”。“地卑”“衣润”,暗寓贬谪之苦。然而,不说衣“湿”,而说衣“润”,便有许多情致。

人静乌鸢自乐,小桥外、新绿溅溅。凭栏久,黄芦苦竹,拟泛九江船 偏居近山卑湿之地,难免心境萧条,来往宾客也很少。唯有乌鸦鸟雀往来,小桥流水,在新绿的掩映之下,欢快流淌。乌鸢,就是乌鸦。溅溅,是象声词,形容水流的声音。一个人百无聊赖,想起白居易《琵琶行》里“黄芦苦竹绕宅生”的诗句,此情此景也真是像白居易当年在九江写《琵琶行》的时候啊。“拟”字,在这里是“似”的意思。“黄芦苦竹”和“九江船”,自然是用白居易写《琵琶行》的典故。《琵琶行》序云:“元和十年,余左迁九江郡司马。明年秋,送客湓浦口,闻船中夜弹琵琶者,听其音铮铮然有京都声。”

年年。如社燕,飘流瀚海,来寄修椽。且莫思身外,长近尊前 下片转到说自家身世感叹自己如社燕一般,年年奔波,四海漂流,终究还是寄人篱下。社燕,指春社之燕。古人以立春后第五个戊日为春社,立秋后第五个戊日为秋社,燕子在春社飞来,秋社飞走,所以称社燕。瀚海,即是“翰海”,《史记索引》引崔浩语“北海名,群鸟之所解羽,故云翰海”。“飘流瀚海”,是说燕子漂流到边远寒荒之地。“修椽”,指房屋里的长梁,燕子一般选择在梁下做窝。身世已是如此了,还不如不考虑这些烦心的事情,还不如喝下眼前的这杯酒。尊前,同“樽前”,指酒樽之前。“莫思身外,长近尊前”八个字,自杜甫诗中来。杜甫《绝句漫兴九首》有云:“莫思身外无穷事,且近生前有限杯”。

憔悴江南倦客,不堪听、急管繁弦。歌筵畔,先安簟枕,容我醉时眠 “对酒”总是“当歌”,奈何借酒浇愁愁更愁,身为江南倦客的我,形容憔悴,酒筵上的急管繁弦之音,只能让我脆弱的内心更加不堪。有心思的人,是最容易喝醉的。我且豁出去吧,你们在酒席歌筵边,先给我准备好凉席和枕头,我醉了的时候,就让我一个人好好地躺一会儿。

满庭芳·夏日溧水无想山作赏析

 周邦彦为北宋末期词学大家。由于他深通音律,创制慢词很多,无论写景抒情,都能刻画入微,形容尽致。章法变化多端,疏密相间,笔力奇横。王国维推尊为词中老杜,确非溢美之词。兹分析一下他的《满庭芳》一首词,即可见一斑:

 周邦彦于公元1093年(哲宗元祐八年)任溧水(今江苏溧水县)令,时年三十七岁。无想山在溧水县南十八里,山上无想寺(一名禅寂院)中有韩熙载读书堂。韩曾有赠寺僧诗云:“无想景幽远,山屏四面开。凭师领鹤去,待我桂冠来。药为依时采,松宜绕舍栽。林泉自多兴,不是效刘雷。”由此可见无想山之幽僻。郑文焯以为无想山乃邦彦所名,非是。

 上片写足江南初夏景色,极其细密;下片即景抒情,曲折回环,章法完全从柳词化出。“风老”三句,是说莺雏已经长成,梅子亦均结实。杜牧有“风蒲燕雏老”之句,杜甫有“红绽雨肥梅”之句,皆含风雨滋长万物之意。两句对仗工整,老字、肥字皆以形容词作动词用,极其生动。时值中午,阳光直射,树荫亭亭如幄,正如刘禹锡所云:“日午树荫正,独吟池上亭。”“圆”字绘出绿树葱茏的形象。此词正是作者在无想山写所闻所见的景物之美。

 “地卑”两句承上而来,写溧水地低而近山的特殊环境,雨多树密,此时又正值黄梅季节,所谓“梅子黄时雨”,使得处处湿重而衣物潮润,炉香熏衣,需时较久,“费”字道出衣服之润湿,则地卑久雨的景象不言自明,湿越重,衣越润,费炉烟愈多,一“费”字既具体又概括,形象袅袅,精炼异常。

 “人静”句据陈元龙注云:“杜甫诗‘人静乌鸢乐’。”今本杜集无此语。正因为空山人寂,所以才能领略乌鸢逍遥情态。“自”字极灵动传神,画出鸟儿之无拘无束,令人生羡,但也反映出自己的心情苦闷。周词《琐窗寒》云:“想东园桃李自春”,用“自”字同样有无穷韵味。“小桥”句仍写静境,水色澄清,水声溅溅,说明雨多,这又与上文“地卑”、“衣润”等相互关联。邦彦治溧水时有新绿池、姑射亭、待月轩、萧闲堂诸名胜。

 “凭栏久”承上,意谓上述景物,均是凭栏眺望时所见。词意至此,进一步联系到自身。“黄芦苦竹”,用白居易琵琶行》中“住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生”之句,点出自己的处境与被贬谪的白居易相类。“疑”字别本作“拟”,当以“疑”字为胜。

 换头“年年”,为句中韵。《乐府指迷》云:“词中多有句中韵,人多不晓,不惟读之可听,而歌时最要叶韵应拍,不可以为闲字而不押,……又如《满庭芳》过处‘年年,如社燕’,‘年’字是韵,不可不察也。”三句自叹身世,曲折道来。作者在此以社燕自比,社燕每年春社时来,秋社时去,从漠北瀚海飘流来此,于人家屋椽之间暂时栖身,这里暗示出他宦情如逆旅的心情。

 “且莫思”两句,劝人一齐放下,开怀行乐,词意从杜甫诗“莫思身外无穷事,且尽尊前有限杯”中化出。“憔悴”两句,又作一转,飘泊不定的江南倦客,虽然强抑悲怀,不思种种烦恼的身外事,但盛宴当前,丝竹纷陈,又令人难以为情而徒增伤感,这种深刻而沉痛的拙笔、重笔、大笔,正是周词的特色。

 “歌筵畔”句再转作收。“容我醉时眠”,用陶潜语:“潜若先醉,便语客:‘我醉欲眠卿可去。’”(《南史·陶潜传》)李白亦有“我醉欲眠卿且去”之句,这里用其意而又有所不同,歌筵弦管,客之所乐,而醉眠忘忧,为己之所欲,两者尽可各择所好。“容我”两字,极其婉转,暗示作者愁思无已,惟有借醉眠以了之。

 周邦彦自公元1087年(元祐二年)离开汴京,先后流宦于庐州、荆南、溧水等僻远之地,故多自伤身世之叹,这种思想在此词中也有所反映。但此词的特色是蕴藉含蓄,词人的内心活动亦多隐约不露。例如上片细写静景,说明作者对四周景物的感受细微,又似极其客观,纯属欣赏;但“凭栏久”三句,以贬居江州的白居易自比,则其内心之矛盾苦痛,亦可概见。不过其表现方式却是与《琵琶行》不同。陈廷焯说:“但说得虽哀怨,却不激烈,沉郁顿挫中别饶蕴藉。”(《白雨斋词话》)说明两者风格之不同。下片笔锋一转再转,曲折传出作者流宦他乡的苦况,他自比暂寄修椽的社燕,又想借酒忘愁而苦于不能,但终于只能以醉眠求得内心短暂的宁静。《蓼园词选》指出:“‘且莫思’至句末,写其心之难遣也,末句妙于语言。”这“妙于语言”亦指含蓄而言。

 宋陈振孙《直斋书录解题》云:“清真词多用唐人诗语,隐括入律,浑然天成,长调尤善铺叙,富艳精工。”这话是对的。即如这首词就用了杜甫、白居易、刘禹锡、杜牧诸人的诗,而结合真景真情,炼字琢句,运化无痕,气脉不断,实为难能可贵的佳作。

周邦彦简介

周邦彦(1056─1121)字美成,自号清真居士,钱塘(今浙江杭州)人。周早年「疏隽少检,不为州里推重,而博涉百家之书」。元丰初,「游太学,有俊声」。神宗时擢为试太学正。元四年(1089)出为庐州(今安徽合肥)教授。绍圣四年(1097)还朝,任国子主簿。徽宗即位,改除校书郎,历考功员外郎,卫尉宗正少卿兼议礼局检讨。政和二年(1112),出知隆德府(今山西长治)。六年,自明州(今浙江宁波)任入秘书监,进徽猷阁待制,提举大晟府。宣和二年(1120)移知处州(今浙江丽水),值方腊起义,道梗不赴。未几罢官,提举南京鸿庆宫,辗转避居于钱塘、扬州、睦州(今浙江建德)。卒年六十六。《宋史》、《东都事略》与《咸淳临安志》均有传。《宋史·艺文志》著录其《清真居士集》十一卷,已佚。清人厉鹗《宋诗纪事》辑得其佚诗六首,今人罗忼烈又辑得古近体诗三十四首。周邦彦「负一代词名」(张炎《词源》卷下),其词「浑厚和雅」(《词源》),「缜密典丽」(刘肃《陈元龙集注〈片玉集〉序》,对后世影响较大。

名句类别

四季」 「天气」 「植物

编者注:本文提供了风老莺雏,雨肥梅子,午阴嘉树清圆上一句下一句 前一句后一句,满庭芳·夏日溧水无想山作拼音版 周邦彦简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/1276.html

友情链接>>