酬乐天咏老见示拼音版|翻译|赏析|原文_是刘禹锡的诗词_城南实验中学

酬乐天咏老见示拼音版

作者:刘禹锡 朝代:南北朝
酬乐天咏老见示原文
人谁不顾老,老去有谁怜。
身瘦带频减,发稀冠自偏。
废书缘惜眼,多炙为随年。
经事还谙事,阅人如阅川。
细思皆幸矣,下此便翛然。
莫道桑榆晚,为霞尚满天。
酬乐天咏老见示拼音版
rén shuí bú gù lǎo ,lǎo qù yǒu shuí lián 。
shēn shòu dài pín jiǎn ,fā xī guàn zì piān 。
fèi shū yuán xī yǎn ,duō zhì wéi suí nián 。
jīng shì hái ān shì ,yuè rén rú yuè chuān 。
xì sī jiē xìng yǐ ,xià cǐ biàn xiāo rán 。
mò dào sāng yú wǎn ,wéi xiá shàng mǎn tiān 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

刘禹锡的诗词大全 刘禹锡的代表作 写过的诗词

《古词二首(一作讽古)》 《送廖参谋东游二首》 《宜城歌》 《宣上人远寄和礼部王侍郎放榜后诗,因而继和》 《和令狐相公春日寻花有怀白侍郎阁老》 《经东都安国观九仙公主旧院作》 《元和十一年自朗州……(紫陌红尘拂面来)》 《阳山庙观赛神(梁松南征至此,遂为其神,在朗州)》 《竹枝词二首·其一》 《酬瑞州吴大夫夜泊湘川见寄一绝》 《令狐仆射与余投分素深纵山川阻修…附于旧编之末》 《奉和裴令公夜宴》 《送宗密上人归南山草堂寺因谒河南尹白侍郎》 《竹枝(江上春来新雨晴)》 《和令狐相公南斋小宴听阮咸》 《和乐天鹦鹉》 《和杨侍郎初至郴州纪事书情题郡斋八韵》 《秋日书怀寄河南王尹》 《杂曲歌辞。宜城歌》 《乌衣巷》 《别友人后得书因以诗赠》 《酬乐天偶题酒瓮见寄》 《酬淮南牛相公述旧见贻》 《酬令狐相公首夏闲居书怀见寄》 《有所嗟二首(一作元稹诗,题作所思)》 《杨柳枝(御陌青门拂地垂)》 《平蔡州三首(汝南晨鸡喔喔鸣)》 《奉和裴令公新成绿野堂即书》 《送工部萧郎中刑部李郎中…兼中丞分命充京西京北覆粮使》 《冬日晨兴寄乐天》 《和李相公平泉潭上喜见初月》 《君山怀古》 《八月十五夜桃源玩月》 《谒柱山会禅师》 《城内花园颇曾游玩令公居守亦有素期…以答令狐相公见谑》 《送义舟师却还黔南》 《秋晚病中乐天以诗见问力疾奉酬》 《潇湘神》 《酬淮南廖参谋秋夕见过之作》 《送国子令狐博士赴兴元觐省》 《和令狐相公晚泛汉江书怀寄洋州崔侍郎阆州高舍人二曹长》 《乐天是月长斋鄙夫此时愁卧里闾非远云雾难披因以…惊禅》 《浪淘沙(九曲黄河万里沙)》 《洛中送崔司业使君扶侍赴唐州》 《步虚词(阿母种桃云海际)》 《吴兴敬郎中见惠斑竹杖兼示一绝聊以谢之》 《城东闲游》 《白舍人见酬拙诗,因以寄谢》 《海阳十咏。飞练瀑》 《和令狐相公春早朝回盐铁使院中作》 《和乐天送鹤上裴相公别鹤之作》 《送湘阳熊判官孺登府罢归钟陵因寄呈江西裴中丞二十三兄》 《乐天见示伤微之敦诗晦叔三君子皆有深分因成是诗以寄》 《河南王少尹宅燕张常侍白舍人兼呈卢郎中李员外二副使》 《李贾二大谏拜命后寄杨八寿州》 《早秋送台院杨侍御归朝(兄弟四人遍历诸科二人同省)》 《和令狐相公言怀寄河中杨少尹》 《后梁宣明二帝碑堂下作》 《洛中初冬拜表有怀上京故人》 《金陵五题。江令宅》 《和仆射牛相公以离阙庭七年班行亲故亡殁…所和》 《步出武陵东亭临江寓望》 《省试风光草际浮》 《答前篇》 《酬乐天衫酒见寄》 《和苏郎中寻丰安里旧居寄主客张郎中》 《武陵书怀五十韵》 《春日退朝》 《和乐天耳顺吟兼寄敦诗》 《团扇歌》 《寄陕州姚中丞(时分司东都)》 《闻董评事疾因以书赠(董生奉内典)》 《奉和司空裴相公中书即事通简旧僚之作》 《酬令狐相公早秋见寄》 《奉和淮南李相公早秋即事,寄成都武相公》 《刘驸马水亭避暑》 《阙下口号呈柳仪曹》 《请告东归发灞桥却寄诸僚友》 《遥和韩睦州元相公二君子》 《美温尚书镇定兴元以诗寄贺》 《元和十年自朗州至京戏赠看花诸君子 / 玄都观桃花》 《再赠乐天》 《和令狐相公玩白菊》 《送惟良上人》 《和仆射牛相公春日闲坐见怀》 《晚步扬子游南塘望沙尾》 《和重题》 《白鹭儿》 《海阳十咏。切云亭》 《石头城(山围故国周遭在)》 《和滑州李尚书上巳忆江南禊事》 《赠东岳张炼师》 《观八阵图》 《扬州春夜李端公益张侍御登段侍御平路…以志其事》 《令狐相公频示新什早春南望遐想汉中因抒短章以寄情愫》 《金陵五题·并序》 《和留守令狐相公答白宾客》 《和乐天春词 / 春词》 《酬令狐相公岁暮远怀见寄(依韵)》 《故相国燕国公于司空挽歌二首》

酬乐天咏老见示简析

  刘禹锡在这首答诗中,先叙述了老年的苦况:体瘦、发稀、眼昏、病多,以至衣带渐宽,帽冠自偏,无法读书,医生常相伴。这当然令人不免自悲自怜。但诗人随后笔锋一转,描述了老年人值得自豪自傲的长处:历经人世荣辱沉浮,对社会有了更深的了解;目睹众生的愚贤善恶,对人生有了更清醒的体味。诗人认为,只要细细思量回顾人生,那么便可对一切都释然了,这是人老之后的一种境界。最后两句,写出了诗人对老年人的生活寄托了一种瑰丽的期望,也体现了诗人气势豪壮、奋进不息的精神。

酬乐天咏老见示评说

  刘禹锡白居易晚年都患眼疾、足疾,看书、行动多有不便,从这点上说,他们是同病相怜了,面对这样的晚景,白居易产生了一种消极、悲观的情绪,并且写了《咏老赠梦得》一首给刘禹锡(字梦得):“与君俱老矣,自问老何如?眼涩夜先卧,头慵朝未梳。有时扶杖出,尽日闭门居。懒照新磨镜,休看小字书。情於故人重,迹共少年疏。唯是闲谈兴,相逢尚有馀。”

  刘禹锡读了白居易的诗,写了《酬乐天咏老见示》回赠:“人谁不顾老,老去有谁怜?身瘦带频减,发稀帽自偏。废书缘惜眼,多灸为随年。经事还谙事,阅人如阅川。细思皆幸矣,下此便翛然。莫道桑榆晚,为霞尚满天。”

  第一部分分头两句:“人谁不顾老,老去有谁怜?”意思是说:人谁不顾虑,不怕老,老了又有谁来怜惜你呢?下四句:“身瘦带频减,发稀帽自偏。废书缘惜眼,多灸为随年。”意思是说:身体消瘦衣带常常紧缩,头发稀疏帽子便自动偏斜,为了爱惜眼睛而废弃书籍不读了,经常请医生调理、治疗,是为了延年益寿。这一部分是承接白居易原诗而来的,表示了对白居易的“咏老”思想情怀的回应,说明在对“老”的看法上颇有同感。读来极为亲切。

  后六句诗意思产生了巨大的转折,诗情一振而起,“经事还谙事,阅人如阅川。细思皆幸矣,下此便翛然。莫道桑榆晚,为霞尚满天。”头两句“经事还谙事,阅人如阅川”,是说人老了经历的事多,理解也深刻透彻,看人也像看山河一样,一目了然,有很深的洞察力。下两句“细思皆幸矣,下此便翛然”,思考深刻,浓缩着人生的精华;认识全面,充满着一种辩证思想;感情深挚,表达了诗人对老朋友的真情关爱和真诚劝勉。末两句“莫道桑榆晚,为霞尚满天。”桑榆,喻日暮。是说:不要说日到桑榆已是晚景了,而撒出的晚霞还可以照得满天彤红、灿烂无比呢!这里诗人用一个令人神往的深情比喻,托出了一种豁达乐观、积极进取的人生态度。

刘禹锡简介

刘禹锡(772-842)字梦得,洛阳人,为匈奴族后裔。晚年任太子宾客,世称「刘宾客」。他和柳宗元一同参预那唐朝永贞年间短命的政治改革,结果一同贬谪远郡,顽强地生活下来,晚年回到洛阳,仍有「马思边草拳毛动」的豪气。他的诗精炼含蓄,往往能以清新的语言表达自己对人生历史的深刻理解, 因而被白居易推崇备至, 誉为「诗豪」。他在远谪湖南、四川时,接触到少数民族的生活,并受到当地民歌的一些影响,创作出《竹枝》、《浪淘沙》诸词,给后世留下「银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲」的民俗画面。至于「东边日出西边雨,道是无晴还有晴」,更是地道的民歌风味了。他在和白居易的《春词》时,曾注明「依《忆江南》曲拍为句」,这是中国文学史上依曲填词的最早记录。
励志

本文提供酬乐天咏老见示原文,酬乐天咏老见示翻译,酬乐天咏老见示赏析,酬乐天咏老见示拼音版,刘禹锡简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/6248.html

友情链接>>