九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)拼音版|翻译|赏析|原文_是苏轼的诗词_城南实验中学

九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)拼音版

作者:苏轼 朝代:宋朝
九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)原文
我醉欲眠君罢休,已教従事到青州。
鬓霜饶我三千丈,诗律输君一百筹。
闻道郎君闭东阁,且容老子上南楼。
相逢不用忙归去,明日黄花蝶也愁。
九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)拼音版
wǒ zuì yù mián jun1 bà xiū ,yǐ jiāo cóng shì dào qīng zhōu 。
bìn shuāng ráo wǒ sān qiān zhàng ,shī lǜ shū jun1 yī bǎi chóu 。
wén dào láng jun1 bì dōng gé ,qiě róng lǎo zǐ shàng nán lóu 。
xiàng féng bú yòng máng guī qù ,míng rì huáng huā dié yě chóu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

苏轼的诗词大全 苏轼的代表作 写过的诗词

《卜算子·感旧》 《蝶恋花·蝶懒莺慵春过半》 《黠鼠赋·苏子夜坐》 《次韵舒尧文祈雪雾猪泉》 《南乡子(回首乱山横)》 《满庭芳(三十三年)》 《定风波(莫听穿林打叶声)》 《蝶恋花(灯火钱塘三五夜)》 《临江仙(赠送)》 《捕蝗至浮云岭山行疲苶有怀子由弟二首·其二》 《定风波·红梅》 《皂罗特髻(采菱拾翠)》 《念奴娇·中秋》 《鹧鸪天·林断山明竹隐墙》 《东坡》 《西江月(点点楼头细雨)》 《水调歌头(落日绣帘卷)》 《点绛唇(己巳重九和苏坚)》 《满江红·怀子由作》 《送金山乡僧归蜀开堂》 《阮郎归·初夏》 《浣溪沙(新秋)》 《洞仙歌·冰肌玉骨》 《南乡子(双荔支)》 《虞美人·有美堂赠述古》 《水调歌头·丙辰中秋》 《西江月(照野弥弥浅浪)》 《蝶恋花(簌簌无风花自堕)》 《满江红》 《菩萨蛮(有寄)》 《满庭芳(归去来兮)》 《九日黄楼作》 《江城子·密州出猎》 《浣溪沙》 《浣溪沙(送叶淳花)》 《清平乐(秋词)》 《采桑子(多情多感仍多病)》 《减字木兰花(春牛春杖)》 《临江仙·送钱穆父》 《菩萨蛮(述古席上)》 《蝶恋花·雨霰疏疏经泼火》 《浣溪沙(九月九日二首)》 《永遇乐(明月如霜)》 《喜雨亭记》 《减字木兰花(送赵令)》 《少年游(送元素)》 《定风波(常羡人间琢玉郎)》 《浣溪沙(感旧)》 《如梦令(有寄)》 《水龙吟·次韵章质夫杨花词》 《南歌子(楚守周豫出舞鬟,因作二首赠之)》 《陌上花三首》 《潮州韩文公庙碑》 《饮湖上初晴后雨二首·其二》 《行香子·秋与》 《菩萨蛮(西湖)》 《行香子(冬思)》 《杜处士好书画》 《如梦令(同前)》 《诉衷情(琵琶女)》 《南乡子(赠行)》 《三槐堂铭》 《和董传留别》 《和子由踏青》 《浣溪沙(和前韵)》 《放鹤亭记》 《减字木兰花·莺初解语》 《江城子(翠蛾羞黛怯人看)》 《前赤壁赋》 《游白水书付过》 《次韵舒尧文祈雪雾猪泉》 《菩萨蛮·回文秋闺怨》 《凌虚台记》 《浣溪沙(渔父)》 《浣溪沙(忆旧)》 《沁园春(情若连环)》 《苏幕遮(咏选仙图)》 《浣溪沙(端午)》 《瑞鹧鸪(观潮)》 《六月二十日夜渡海》 《蝶恋花(过涟水军赠赵晦之)》 《江城子(梦中了了醉中醒)》 《减字木兰花(荔支)》 《哨遍(春词)》 《菩萨蛮(回文冬闺怨)》 《浣溪沙·送梅庭老赴上党学官》 《贺新郎·夏景》 《浣溪沙·游蕲水清泉寺》 《临江仙(冬日即事)》 《南乡子·送述古》 《阳关曲 / 中秋月》 《和侄女王城(东风未肯入东门)》 《浣溪沙(簌簌衣巾落枣花)》 《石钟山记》 《赠写御容妙善师》 《西江月·顷在黄州》 《鹧鸪天·林断山明竹隐墙》 《浣溪沙·元丰七年十二月二十四日从泗州刘倩叔游南山》 《华清引(感旧)》 《减字木兰花(得书)》

苏轼简介

苏轼(1037─1101)宋代文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡。眉州眉山(今属四川)人。出身于有文化教养的寒门地主家庭。祖父苏序是诗人,父苏洵长于策论,母程氏亲授以书。嘉祐二年(1057)参加礼部考试,中第二名。仁宗殿试时,与其弟苏辙同科进士及第。因母丧回蜀。嘉祐六年(1061)经欧阳修推荐,应中制科第三等,被任命为大理评事签书凤翔府判官。任期满后值父丧归里。熙宁二年(1069)还朝任职,正是王安石推行新法的时期。他强调改革吏治,反对骤变。认为「慎重则必成,轻发则多败。」因意见未被采纳,请求外调,从熙宁四年(1071)起,先后任杭州通判,密州、徐州、湖州知州。每到一处,多有政绩。元丰二年(1079),御史中丞李定等人摘取苏轼诗句深文周纳,罗织罪名,以谤讪新政的罪名逮捕入狱。5个月后被贬黄州为团练副使。元丰八年(1094)哲宗立,任用司马光,废除新法。苏轼调回京都任中书舍人、翰林学士知制诰等职,由于与当政者政见不合,再次请调外任。先后任杭州、颍州、扬州知州。后迁礼部兼端明殿、翰林待读两学士。绍圣元年(1094)哲宗亲政后,苏轼又被一贬再贬,由英州、惠州,一直远放到儋州(今海南儋县)。直到元符三年(1100)徽宗即位,才遇赦北归。死于常州。宋孝宗时追谥文忠。苏轼政治上几经挫折,始终对人生和美好事物有着执着的追求。他的思想主体是儒家思想,又吸收释老思想中与儒家相通的部分,保持达观的处世态度。文学主张与欧阳修相近。要求有意而言,文以致用。重视文学的艺术价值。苏轼是北宋中期的文坛领袖,文学巨匠,唐宋八大家之一。其文纵横恣肆,其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张、比喻,独具风格。词开豪放一派,与辛弃疾并称「苏辛」。创作以诗歌为多,计)2700余首,题材丰富多样。诗中表现了对国家命运人民疾苦的关切,特别是对农民同情。如《荔枝叹》、《陈季常所蓄朱陈村嫁娶图》、《五禽言》、《吴中田妇叹》等。描写自然景物的诗写得精警有新意,耐人寻味。如《有美堂暴雨》、《题西林壁》等。诗歌还反映了各地的风土人情生活画面,无事不可入诗。写物传神,奔放灵动,触处生春,极富情韵,成一代之大观。散文成就很高,为唐宋八大家之一,谈史议政的文章气势磅礴,善于腾挪变化。叙事记游的散文既充满诗情画意,又深含理趣。《喜雨亭记》、《石钟山记》、前后《赤壁赋》是其代表作品。词作多达三百四五十首,突破了相思离别、男欢女爱的藩篱,反映社会现实生活,抒写报国爱民的情怀。「无意不可入,无事不可言」,包括对农民生活的表现。词风大多雄健激昂,顿挫排宕。语言和音律上亦有创新。「指出向上一路,而新天下耳目」。在词的发展史上开创了豪放词派。代表作品有《江城子·密州出猎》、《水调歌头·明月几时有》、《念奴娇·赤壁怀古》等。爱情词、咏物词均有佳作,表现出多样化的艺术风格。传世有《东坡全集》、《东坡乐府》。

本文提供九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)原文,九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)翻译,九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)赏析,九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)拼音版,苏轼简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/62467.html

友情链接>>