万年欢(寿两国夫人胡氏)拼音版|翻译|赏析|原文_是丁察院的诗词_城南实验中学

万年欢(寿两国夫人胡氏)拼音版

作者:丁察院 朝代:宋朝
万年欢(寿两国夫人胡氏)原文
葛井丹明,西来金母,霓旌云旆。移下瑶池,竹外一壶秋水。菊□香留宿醉。看後夜、冰轮满桂。貂蝉映、虹玉称觞,逐初堂上佳会。
娇孙彩衣聚戏。指明年八十,儿额先记。要比壮椿,八数更加千倍。好是皇恩锡类。许东殿、首舆扶至。君臣庆、齐待慈颜,万年欢对尧世。
万年欢(寿两国夫人胡氏)拼音版
gě jǐng dān míng ,xī lái jīn mǔ ,ní jīng yún pèi 。yí xià yáo chí ,zhú wài yī hú qiū shuǐ 。jú □xiāng liú xiǔ zuì 。kàn hòu yè 、bīng lún mǎn guì 。diāo chán yìng 、hóng yù chēng shāng ,zhú chū táng shàng jiā huì 。
jiāo sūn cǎi yī jù xì 。zhǐ míng nián bā shí ,ér é xiān jì 。yào bǐ zhuàng chūn ,bā shù gèng jiā qiān bèi 。hǎo shì huáng ēn xī lèi 。xǔ dōng diàn 、shǒu yú fú zhì 。jun1 chén qìng 、qí dài cí yán ,wàn nián huān duì yáo shì 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

丁察院的诗

《万年欢(寿两国夫人胡氏)》

丁察院简介

辞赋精选

本文提供万年欢(寿两国夫人胡氏)原文,万年欢(寿两国夫人胡氏)翻译,万年欢(寿两国夫人胡氏)赏析,万年欢(寿两国夫人胡氏)拼音版,丁察院简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/58495.html

友情链接>>