新荷叶(再和前韵)拼音版|翻译|赏析|原文_是辛弃疾的诗词_城南实验中学

新荷叶(再和前韵)拼音版

作者:辛弃疾 朝代:宋朝
新荷叶(再和前韵)原文
春色如愁,行云带雨才归。春意长闲,游丝尽日低飞。闲愁几许,更晚风、特地吹衣。小窗人静,棋声似解重围。
光景难携。任他鶗鴂XX芳菲。细数从前,不应诗酒皆非。知音弦断,笑渊明、空抚余徽。停杯对影,待邀明月相依。
新荷叶(再和前韵)拼音版
chūn sè rú chóu ,háng yún dài yǔ cái guī 。chūn yì zhǎng xián ,yóu sī jìn rì dī fēi 。xián chóu jǐ xǔ ,gèng wǎn fēng 、tè dì chuī yī 。xiǎo chuāng rén jìng ,qí shēng sì jiě zhòng wéi 。
guāng jǐng nán xié 。rèn tā tí guī XXfāng fēi 。xì shù cóng qián ,bú yīng shī jiǔ jiē fēi 。zhī yīn xián duàn ,xiào yuān míng 、kōng fǔ yú huī 。tíng bēi duì yǐng ,dài yāo míng yuè xiàng yī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

辛弃疾的诗词大全 辛弃疾的代表作 写过的诗词

《上西平·送杜叔高》 《西江月(渔父词)》 《洞仙歌(访泉於期师,得周氏泉,为赋)》 《雨中花慢(登新楼有怀昌甫、徐斯远、韩仲止、吴子似、杨民瞻)》 《感皇恩(寿铅山陈丞及之)》 《鹧鸪天(和张子志提举)》 《水调歌头(题永丰杨少游提点一枝堂)》 《临江仙·和叶仲洽赋羊桃》 《绿头鸭(七夕)》 《青玉案·元夕》 《水调歌头(赋传岩叟悠然阁)》 《生查子·重叶梅》 《六么令(再用前韵)》 《洞仙歌·旧交贫贱》 《鹧鸪天(睡起即事)》 《念奴娇(用前韵和丹桂)》 《新荷叶(再和前韵)》 《水调歌头(九日游云洞和韩南涧韵)》 《减字木兰花(宿僧房有作)》 《江城子(戏同官)》 《玉楼春(用韵答吴子似县尉)》 《东坡引(花梢红未足)》 《满江红(和卢国华)》 《踏莎行(和赵国兴知录韵)》 《念奴娇(双陆和坐客韵)》 《瑞鹤仙·赋梅》 《河渎神(女诫效花间体)》 《御街行(山中问盛复之提干行期)》 《浣溪沙(常山道中)》 《临江仙(再用图字韵)》 《洞仙歌(为叶丞相作)》 《菩萨蛮(送郑守厚卿赴阙)》 《感皇恩(寿范倅)》 《苏武慢(雪)》 《最高楼(醉中有四时歌者,为赋)》 《水调歌头(严子文同传安道和盟鸥韵,和以谢之辛弃疾)》 《水调歌头·壬子三山被召陈端仁给事饮饯席上作》 《西江月·遣兴》 《鹧鸪天(三山道中)》 《丑奴儿·书博山道中壁》 《水调歌头(醉吟)》 《玉楼春(客有游山者,忘携具,以词来索酒,用韵以答。时余以病不往)》 《蝶恋花(用前韵送人行)》 《添字浣溪沙(用前韵谢传岩叟瑞香之惠)》 《踏莎行(赋木犀)》 《如梦令(赋梁燕)》 《霜天晓角(赤壁)》 《粉蝶儿·和赵晋臣敷文赋落花》 《水龙吟·甲辰岁寿韩南涧尚书》 《沁园春(戊申岁,奏邸忽腾报,谓余以病挂冠,因赋此)》 《浣溪沙(寿内子)》 《汉宫春(答李兼善提举和章)》 《鹧鸪天(和吴子似山行韵)》 《水调歌头·舟次扬州和人韵》 《最高楼(庆洪景卢内翰庆七十)》 《贺新郎·别茂嘉十二弟》 《蝶恋花(继杨济翁韵饯范南伯知县归京口)》 《清平乐·村居》 《南乡子·好个主人家》 《鹧鸪天(郑守厚卿席上谢余伯山,用其韵)》 《六么令(用陆氏事,送玉山令陆德隆侍亲东归吴中)》 《永遇乐·戏赋辛字送茂嘉十二弟赴调》 《南乡子(庆前冈周氏旌表)》 《贺新郎(用前韵再赋)》 《鹧鸪天(席上再用韵)》 《鹧鸪天(吴子似过秋水)》 《太常引(一轮秋影转金波)》 《清平乐(寿赵民则提刑,时新除,且素不喜饮)》 《念奴娇(赠妓善作墨梅)》 《小重山(席上和人韵送李子永提干)》 《满江红·点火樱桃》 《送湖南部曲》 《菩萨蛮·书江西造口壁》 《西江月(春晚)》 《武陵春·桃李风前多妩媚》 《清平乐(赋木犀词)》 《菩萨蛮·书江西造口壁》 《太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋》 《玉楼春(寄题文山郑元英巢经楼)》 《临江仙·和叶仲洽赋羊桃》 《瑞鹤仙(寿上饶倅洪莘之,时摄郡事,且将赴漕事)》 《卜算子(修竹翠罗寒)》 《水龙吟(别傅先之提举,时先之有召命)》 《一剪梅(游蒋山呈叶丞相)》 《出塞(春寒有感)》 《蓦山溪(停云竹迳初成)》 《送湖南部曲》 《水调歌头(送郑厚卿赴衡州)》 《江神子·送元济之归豫章》 《柳梢青(三山归途代白鸥见嘲)》 《永遇乐·京口北固亭怀古》 《鹧鸪天(用韵赋梅。三山梅开时,犹有青叶盛,予时病齿)》 《满江红(送信守郑舜举郎中赴召)》 《西江月(万事云烟忽过)》 《鹧鸪天(一片归心拟乱云)》 《昭君怨(送晁楚老游荆门)》 《汉宫春·立春日》 《最高楼(用韵答晋臣敷文)》 《鹧鸪天(不寐)》 《鹧鸪天(重九席上再赋)》

辛弃疾简介

辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁州。淳熙元年(1174),辟江东安抚司参议官,迁仓部郎官,出为江西提点刑狱,调京西转运判官,差知江陵府兼湖北安抚,迁知隆兴府兼江西安抚。五年(1178),召为大理少卿,出为湖北转运副使,改湖南转运副使。又改知潭州兼湖南安抚使,创建飞虎军,雄镇一方,为江上诸军之冠,迁知隆兴府兼江西安抚。淳熙八年(1181)冬,台臣王蔺劾弃疾「用钱如泥沙,杀人如草芥」,落职,卜居上饶城北之带湖,筑室百楹,以稼名轩,自号稼轩居士,自是投闲置散凡十年。绍熙三年(1192),起为提点福建刑狱,次年,知福州兼福建安抚使。以谏官黄艾、谢深甫论列,丐祠归。所居带湖雪楼毁于火,徙铅山期思之瓜山下,家居瓢泉长达八年。嘉泰三年(1203),起知绍兴府兼浙东安抚使,于会稽创建秋风亭。四年,改知镇江府。开禧元年(1205),复以言者论列,奉祠归铅山。开禧三年,年六十八,葬铅山南十五里阳原山中。德祐元年(1275)追谥忠敏。平生以气节自负,功业自许,谋猷略远,然谗摈销沮,南归四十馀年间,大半皆废弃不用,故陈亮《辛稼轩画像赞》叹为「真鼠枉用,真虎不用」。其胸中古今,用资为词,激昂排宕,别开生面,不可一世。《宋史》有传。有《稼轩集》,又有《稼轩奏议》一卷,均佚。今人辑有《稼轩诗文钞存》。词有四卷本《稼轩词》及十二卷本《稼轩长短句》两种。《四库总目提要》云:「其词慷慨纵横,有不可一世之概,于倚声家为变调,而异军特起,能于翦红刻翠之外,屹然别立一宗,迄今不废。」其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为「苏辛」。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。

辞赋精选

本文提供新荷叶(再和前韵)原文,新荷叶(再和前韵)翻译,新荷叶(再和前韵)赏析,新荷叶(再和前韵)拼音版,辛弃疾简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/52452.html

友情链接>>