水龙吟·过南剑双溪楼拼音版|翻译|赏析|原文_是辛弃疾的诗词_城南实验中学

水龙吟·过南剑双溪楼拼音版

作者:辛弃疾 朝代:清朝
水龙吟·过南剑双溪楼原文
举头西北浮云,倚天万里须长剑。人言此地,夜深长见,斗牛光焰。我觉山高,潭空水冷,月明星淡。待燃犀下看,凭栏却怕,风雷怒,鱼龙惨。
峡束苍江对起,过危楼,欲飞还敛。元龙老矣!不妨高卧,冰壶凉簟。千古兴亡,百年悲笑,一时登览。问何人又卸,片帆沙岸,系斜阳缆?
水龙吟·过南剑双溪楼拼音版
jǔ tóu xī běi fú yún ,yǐ tiān wàn lǐ xū zhǎng jiàn 。rén yán cǐ dì ,yè shēn zhǎng jiàn ,dòu niú guāng yàn 。wǒ jiào shān gāo ,tán kōng shuǐ lěng ,yuè míng xīng dàn 。dài rán xī xià kàn ,píng lán què pà ,fēng léi nù ,yú lóng cǎn 。
xiá shù cāng jiāng duì qǐ ,guò wēi lóu ,yù fēi hái liǎn 。yuán lóng lǎo yǐ !bú fáng gāo wò ,bīng hú liáng diàn 。qiān gǔ xìng wáng ,bǎi nián bēi xiào ,yī shí dēng lǎn 。wèn hé rén yòu xiè ,piàn fān shā àn ,xì xié yáng lǎn ?
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

辛弃疾的诗词大全 辛弃疾的代表作 写过的诗词

《哨遍(秋水观)》 《清平乐·村居》 《鹧鸪天·送元济之归豫章》 《鹧鸪天(寻菊花无有,戏作)》 《感皇恩(为婶母王氏庆七十)》 《念奴娇(三友同饮,借赤壁韵)》 《浣溪沙(寿内子)》 《临江仙(和王道夫信守韵,谢其为寿,时作闽宪)》 《念奴娇(赠夏成玉)》 《江神子·送元济之归豫章》 《鹧鸪天·鹅湖归病起作》 《念奴娇·登建康赏心亭呈史致道留守》 《鹧鸪天(徐仲惠琴不受)》 《御街行(无题)》 《木兰花慢·席上送张仲固帅兴元》 《武陵春·走去走来三百里》 《鹊桥仙(寿徐伯熙察院)》 《浪淘沙·赋虞美人草》 《定风波(再和前韵药名)》 《虞美人·赋虞美人草》 《卜算子·千古李将军》 《鹧鸪天(重九席上再赋)》 《千年调(庶庵小阁名曰卮言,作此词以嘲之)》 《浪淘沙·赋虞美人草》 《锦帐春·席上和叔高韵》 《水调歌头(和王正之右司吴江观雪见寄)》 《永遇乐(送陈仁和自便东归。陈至上饶之一年,得子甚喜)》 《满江红·暮春》 《西江月(春晚)》 《定风波·暮春漫兴》 《沁园春(戊申岁,奏邸忽腾报,谓余以病挂冠,因赋此)》 《菩萨蛮(雪楼赏牡丹席上用杨民瞻韵)》 《绿头鸭(七夕)》 《蝶恋花(客有燕语莺啼人乍远之句,用为首句)》 《木兰花慢·席上送张仲固帅兴元》 《清平乐·题上卢桥》 《满江红·和范先之雪》 《卜算子(饮酒不写书)》 《贺新郎(用韵题赵晋臣敷文积翠岩、余欲令筑陂於其前)》 《念奴娇(双陆和坐客韵)》 《水调歌头·盟鸥》 《南乡子(庆前冈周氏旌表)》 《小重山(席上和人韵送李子永提干)》 《水调歌头(赋松菊堂)》 《临江仙·和叶仲洽赋羊桃》 《西江月(和赵晋臣敷文赋秋水瀑泉)》 《贺新郎(题赵兼善东山园小鲁亭)》 《新荷叶(再题傅岩叟悠然阁)》 《太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋》 《贺新郎(赋水仙)》 《太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋》 《水龙吟(爱李延年歌、淳于髡语合为词,庶几高唐、神女、洛神赋之意云)》 《木兰花慢·滁州送范倅》 《江神子(侍者请先生赋词自寿)》 《生查子(和夏中玉)》 《水调歌头(严子文同传安道和盟鸥韵,和以谢之辛弃疾)》 《鹊桥仙(席上和赵晋臣敷文)》 《水调歌头(题张晋英提举玉峰楼)》 《鹊桥仙(赠人)》 《水调歌头(再用韵答李子永)》 《满江红·江行和杨济翁韵》 《惜奴娇(戏同官)》 《瑞鹤仙·赋梅》 《蝶恋花(继杨济翁韵饯范南伯知县归京口)》 《太常引(一轮秋影转金波)》 《西江月(万事云烟忽过)》 《杏花天(嘲牡丹)》 《满江红(中秋)》 《新荷叶(赵茂嘉、赵晋臣和韵见约初秋访悠然,再用韵)》 《玉楼春·风前欲劝春光住》 《满江红(赣州席上呈陈季陵太守)》 《洞仙歌(为叶丞相作)》 《出塞(春寒有感)》 《朝中措(崇福寺道中归寄祐之弟)》 《满江红(和传岩叟香月韵)》 《贺新郎(韩仲止判院山中见访,席上用前韵)》 《菩萨蛮(晋臣张菩提叶灯,席上赋)》 《丑奴儿·近来愁似天来大》 《武陵春·走去走来三百里》 《汉宫春(答李兼善提举和章)》 《浣溪沙(赵景山席上用偶赋溪台和韵)》 《沁园春(弄溪赋)》 《临江仙(壬戌岁生日书怀)》 《酒泉子(无题)》 《瑞鹧鸪(乙丑奉祠归舟次余干赋)》 《鹊桥仙·送粉卿行》 《鹧鸪天(戏题村舍)》 《贺新郎·用前韵送杜叔高》 《鹧鸪天(祝良显家牡丹一本百朵)》 《柳梢青(赋牡丹)》 《满江红·汉水东流》 《玉蝴蝶(叔高书来戒酒用韵)》 《水龙吟·过南剑双溪楼》 《鹧鸪天·晚日寒鸦一片愁》 《定风波(自和)》 《南乡子·登京口北固亭有怀》 《添字浣溪沙(三山戏作)》 《菩萨蛮(双韵赋摘阮)》 《南乡子(舟中记梦)》 《浣溪沙(偶作)》

水龙吟·过南剑双溪楼译文

  抬头观看西北方向的浮云,驾驭万里长空需要长剑(御剑术),人们说这个地方,深夜的时候,常常能看见斗牛的火焰(斗牛是星座)。我觉得山高,水潭的水冰冷,月亮明亮星光惨淡,待点燃灯火(燃犀是指点燃生命的火光,燃犀也指一种怪兽),倚在栏杆处却怕,风雷怒,鱼龙惨(这两句没有什么好翻译的)

  山峡夹江对应而起,过高楼(古代的危楼是指高的楼台),想飞去但还是收敛作罢,身体精神都已感到疲惫,不妨舒服的躺下来,凉爽的酒,凉爽的席子(簟席子),千古兴亡的事情,百年的悲欢离合,嬉笑怒骂,一时登高楼观赏风景,问什么人能够放下尘世的琐事呢,片片白色的船帆的影子印在白沙河岸,如同系斜阳的缆绳!

水龙吟·过南剑双溪楼赏析一

  祖国的壮丽河山,到处呈现着不同的面貌。吴越的柔青软黛,自然是西子的化身;闽粤的万峰刺天,又仿佛象森罗的武库。古来多少诗人词客,分别为它们作了生动的写照。辛弃疾这首《过南剑双溪楼》,就属于后一类的杰作。

  宋代的南剑州,即是延平,属福建。这里有剑溪和樵川二水,环带左右。双溪楼正当二水交流的险绝处。要给这样一个奇峭的名胜传神,颇非容易。作者紧紧抓住了它具有特征性的一点,作了全力的刻画,那就是“剑”,也就是“千峰似剑铓”的山。而剑和山,正好融和着作者的人在内。上片一开头,就象将军从天外飞来一样,凌云健笔,把上入青冥的高楼,千丈峥嵘的奇峰,掌握在手,写得寒芒四射,凛凛逼人。而作者生当宋室南渡,以一身支拄东南半壁进而恢复神州的怀抱,又隐然蕴藏于词句里,这是何等的笔力。“人言此地”以下三句,从延平津双剑故事翻腾出剑气上冲斗牛的词境。据《晋书·张华传》:晋尚书张华见斗、牛二星间有紫气,问雷焕;曰:是宝剑之精,上彻于天。后焕为丰城令,掘地,得双剑,其夕,斗牛间气不复见焉。焕遣使送一剑与华,一自佩。华诛,失剑所在,焕卒,其子华持剑行经延平津,剑忽于腰间跃出堕水,化为二龙。作者又把山高、潭空、水冷、月明、星淡等清寒景色,汇集在一起,以“我觉”二字领起,给人以寒意搜毛发的感觉。然后转到要“燃犀下看”(见《晋书·温峤传》),一探究竟。“风雷怒,鱼龙惨”,一个怒字,一个惨字,紧接着上句的怕字,从静止中进入到惊心动魄的境界,字里行间,却跳跃着虎虎的生气。

  换片后三句,盘空硬语,实写峡、江、楼。词笔刚劲中带韧性,极烹炼之工。这是以柳宗元游记散文文笔写词的神技。从高峡的“欲飞还敛”,双关到词人从炽烈的民族斗争场合上被迫地退下来的悲凉心情。“不妨高卧,冰壶凉簟”,以淡静之词,勉强抑遏自己飞腾的壮志。这时作者年已在五十二岁以后,任福建提点刑狱之职,是无从施展收复中原的抱负的。以下千古兴亡的感慨,低徊往复,表面看来,情绪似乎低沉,但隐藏在词句背后的,又正是不能忘怀国事忧愤。它跟江湖山林的词人们所抒写的悠闲自在心情,显然是大异其趣的。

水龙吟·过南剑双溪楼赏析二

  这是辛弃疾爱国思想表现十分强烈的名作之一。作者在绍熙五年(1194)前曾任福建安抚使。从这首词的内容及所流露的思想感情看,可能是受到主和派馋害诬陷而落职时的作品。作者途经南剑州,登览历史上有名的双溪楼,作为一个爱国词人,他自然要想到被金人侵占的中原广大地区,同时也很自然地要联想到传说落入水中的宝剑。在祖国遭受敌人宰割的危急存亡之秋,该是多么需要有一把能扫清万里阴云的长剑呵!然而,词人之所见,却只是莽莽群山,潭空水冷,月明星淡。欲待燃犀向潭水深处探着,却又怕水面上风雷怒吼,水底里魔怪凶残。说明,若想取得这把宝剑,组成统一的、强大的爱国抗金力量,这中间是会遇到重重阻挠与严重破坏的。后片即景抒情,虽然流露出壮志难酬,不如困居高卧的隐退思想,但这一消极思想之产生,是与他当时的处境,与南宋王朝整个政治形势分不开的。南宋小朝廷偏安一隅,不图恢复进取,一味妥协投降;对爱国抗敌的有识之士却百般压制打击,直至迫害镇压,使统一中原的伟大事业,付之东流。因此,在指出辛词中经常流露的隐退闲居这一消极思想的同时,还必须指出这种思想之所以产生的客观原因。

  词的特点集中表现在以下三个方面。一是线索清晰,钩锁绵密。这是一首登临之作。一般登临之作,往往要发思古之幽情,而辛弃疾此词却完全摆脱了这一俗套。作者即景生情,把全副笔 墨集中用于抒写主战与主和这一现实生活的主要矛盾之点上。开篇远望西北,点染出国土沦丧,战云密布这一时代特征。、接着便直截提出了解决这一主要矛盾的主要方法:"倚天万里须长剑!"也就是说,要用自卫反击和收复失地的战争来消灭人侵之敌。下面紧扣双溪楼引出宝剑落水的传说。这里的宝剑既指坚持抗敌的军民,又是作者自况。这是第一层。从"人言此地"到上片结尾是第二层。作者通过"潭空水冷"、"风雷怒,鱼龙惨"来说明,爱国抗敌势力受到重重阻挠而不能重见天光,不能发挥其杀敌报国的应有作用。下片换头至"一时登览",是第三层。正因为爱国抗敌势力受到重重阻挠,甚至还冒着极大的危险,所以词人才产生"不妨高卧"这种消极退隐思想。最后紧密照应开篇,以眼前之所见结束全篇,使全篇钩锁严密,脉络井然。

  第二是因迩及远,以小见大。作者胸怀大志,以抗金救国、恢复中原为己任。他虽身处福建南平的一个小小双溪楼上,心里盛的却是整个中国。所以,他一登上楼头,便"举头西北",由翻卷的"浮云",联想到战争,联想到大片领土的沦陷与骨肉同胞的深重灾难。而要扫清敌人,收复失地,救民于水火,则需要有一支强大的军事力量.但作者却从一把落水的宝剑起笔,加以生发。"长剑",最长也不过是"三尺龙泉"而已。而作者却通过奇妙的想象,运用夸张手法,写出了"倚天万里须长剑"这一壮观的词句。这是词人的心声,同时也喊出了千百万人心中的共同意愿。

  第三个特点是通篇暗喻,对比强烈。这首词里也有直抒胸腺的词句,如"元龙老矣,不妨高卧","千古兴亡,百年悲笑,一时登览。"但是,更多的词句,关键性的词句却是通过大量的暗喻表现出来的。词中的暗喻可分为两组:一组是暗喻敌人和主和派的,如"西北浮云","风雷怒,鱼龙惨","峡束苍江对起"等;一组是暗喻主战派的,如"长剑","过危楼,欲飞还敛","元龙老矣"等等。这两种不同的形象在词中形成鲜明的对照和强烈的对比。这种强烈对比、还表现在词的前后结构上。如开篇直写国家危急存亡的形势:"举头西北浮云",而结尾却另是一番麻木不仁的和平景象;"问何人又卸,片帆沙岸,系斜阳缆!"沐浴着夕阳的航船卸落白帆,在沙滩上搁浅抛锚。这与开篇战云密布的形象是何等的不同!

  这首词形象地说明,当时的中国大地,一面是"西北浮云","中原膏血";而另一面却是"西湖歌舞","百年酣醉",长此以往,南宋之灭亡,势在必然了。 由于这首词通体洋溢着爱国热情,加之又具有上述几方面的艺术特点,所以很能代表辛词雄浑豪放、慷慨悲凉的风格,读之有金石之音,风云之气,令人魄动魂惊。

辛弃疾简介

辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁州。淳熙元年(1174),辟江东安抚司参议官,迁仓部郎官,出为江西提点刑狱,调京西转运判官,差知江陵府兼湖北安抚,迁知隆兴府兼江西安抚。五年(1178),召为大理少卿,出为湖北转运副使,改湖南转运副使。又改知潭州兼湖南安抚使,创建飞虎军,雄镇一方,为江上诸军之冠,迁知隆兴府兼江西安抚。淳熙八年(1181)冬,台臣王蔺劾弃疾「用钱如泥沙,杀人如草芥」,落职,卜居上饶城北之带湖,筑室百楹,以稼名轩,自号稼轩居士,自是投闲置散凡十年。绍熙三年(1192),起为提点福建刑狱,次年,知福州兼福建安抚使。以谏官黄艾、谢深甫论列,丐祠归。所居带湖雪楼毁于火,徙铅山期思之瓜山下,家居瓢泉长达八年。嘉泰三年(1203),起知绍兴府兼浙东安抚使,于会稽创建秋风亭。四年,改知镇江府。开禧元年(1205),复以言者论列,奉祠归铅山。开禧三年,年六十八,葬铅山南十五里阳原山中。德祐元年(1275)追谥忠敏。平生以气节自负,功业自许,谋猷略远,然谗摈销沮,南归四十馀年间,大半皆废弃不用,故陈亮《辛稼轩画像赞》叹为「真鼠枉用,真虎不用」。其胸中古今,用资为词,激昂排宕,别开生面,不可一世。《宋史》有传。有《稼轩集》,又有《稼轩奏议》一卷,均佚。今人辑有《稼轩诗文钞存》。词有四卷本《稼轩词》及十二卷本《稼轩长短句》两种。《四库总目提要》云:「其词慷慨纵横,有不可一世之概,于倚声家为变调,而异军特起,能于翦红刻翠之外,屹然别立一宗,迄今不废。」其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为「苏辛」。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。

宋词三百首 豪放

本文提供水龙吟·过南剑双溪楼原文,水龙吟·过南剑双溪楼翻译,水龙吟·过南剑双溪楼赏析,水龙吟·过南剑双溪楼拼音版,辛弃疾简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/5183.html

友情链接>>