拟行路难·其六拼音版|翻译|赏析|原文_是鲍照的诗词_城南实验中学

拟行路难·其六拼音版

作者:鲍照 朝代:
拟行路难·其六原文
对案不能食,拔剑击柱长叹息。
丈夫生世会几时?安能蹀躞垂羽翼!
弃置罢官去,还家自休息。
朝出与亲辞,暮还在亲侧。
弄儿床前戏,看妇机中织。
自古圣贤尽贫贱,何况我辈孤且直!
拟行路难·其六拼音版
duì àn bú néng shí ,bá jiàn jī zhù zhǎng tàn xī 。
zhàng fū shēng shì huì jǐ shí ?ān néng dié xiè chuí yǔ yì !
qì zhì bà guān qù ,hái jiā zì xiū xī 。
cháo chū yǔ qīn cí ,mù hái zài qīn cè 。
nòng ér chuáng qián xì ,kàn fù jī zhōng zhī 。
zì gǔ shèng xián jìn pín jiàn ,hé kuàng wǒ bèi gū qiě zhí !
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

鲍照的诗词大全 鲍照的代表作 写过的诗词

《拟古·其一幽并重》 《代东武吟(主人且勿喧)》 《代白头吟》 《赠故人马子乔(寒灰灭更然)》 《玩月城西门廨中(始见西南楼)》 《芜城赋》 《代出自蓟北门行》 《舞鹤赋》 《代出自蓟北门行(羽檄起边亭)》 《拟行路难(璇闺玉墀上椒阁)》 《拟古(幽并重骑射)》 《拟行路难(秋思忽而至)》 《拟古(凿井北陵隈)》 《拟行路难(奉君金卮之美酒)》 《代放歌行(蓼虫避葵堇)》 《拟古(十五讽诗书)》 《代东武吟》 《拟行路难·其四》 《赠故人马子乔(双剑将离别)》 《拟行路难·其一》 《拟行路难(泻水置平地)》 《发后渚(江上气早寒)》 《赠傅都曹别(轻鸿戏江潭)》 《咏史·五都矜财雄》 《拟行路难·其六》 《学刘公干体》 《拟行路难·其四》 《拟行路难(对案不能食)》 《拟行路难(洛阳名工铸为金博山)》 《拟行路难·其一》 《梅花落·中庭多杂树》 《拟行路难·其六》 《代白头吟》 《芜城赋》 《代放歌行》 《发后渚》 《赠傅都曹别》 《拟古(束薪幽篁里)》 《咏史(五都矜财雄)》 《拟行路难》 《代结客少年场行(骢马金络头)》 《代东门行》 《拟行路难(中庭五株桃)》 《学刘公干体(胡风吹朔雪)》 《梅花落(中庭多杂树)》 《代东门行(伤禽恶弦惊)》

拟行路难·其六注释

①案:一种放食器的小几。又,案,即古“椀”(碗)字。 ②会:能。这句是说一个人生在世上能有多久呢? ③安能:怎能。蹀躞(diéxiè叠谢):小步行走的样子。这句是说怎么能裹足不前,垂翼不飞呢。 ④弄儿:逗小孩。戏:玩耍。 ⑤孤且直:孤高并且耿直。这二句是说自古以来圣人贤者都贫困不得意,何况像我们这样孤高而耿直的人呢!

拟行路难·其六鉴赏

  这首诗也是反映的仕途失意与坎坷。和《拟行路难·泻水置平地》相比,表现形式上纯用赋体,抒述情怀似亦更为直切。

  全诗分三层。前四句集中写自己仕宦生涯中倍受摧抑的悲愤心情。一上来先刻画愤激的神态,从“不能食”、“拔剑击柱”、“长叹息”这样三个紧相连结的行为动作中,充分展示了内心的愤懑不平。诗篇这一开头劈空而来,犹如巨石投江,轰地激起百丈波澜,一下子抓住了读者的关注。接着便叙说愤激的内容,从“蹀躞”、“垂羽翼”的形象化比喻中,表明了自己在重重束缚下有志难伸、有怀难展的处境。再联想生命短促、岁月不居,更叫人心焦神躁,急迫难忍。整个心情的表达,都采取十分亢奋的语调;反问句式的运用,也加强了语言的感情色彩。

  中间六句是个转折。退一步着想,既然在政治上不能有所作为,不如丢开自己的志向,罢官回家休息,还得与亲人朝夕团聚,共叙天伦之乐。于是适当铺写了家庭日常生活的场景,虽则寥寥几笔,却见得情趣盎然,跟前述官场生活的苦厄与不自由,构成了强烈的反差。当然,这里写的不必尽是事实,也可能为诗人想象之辞。如果根据这几句话,径自考断此诗作于诗人三十来岁一度辞官之时,不免过于拘泥。

  然而,闲居家园毕竟是不得已的做法,并不符合作者一贯企求伸展抱负的本意,自亦不可能真正解决其思想上的矛盾。故而结末两句又由宁静的家庭生活的叙写,一跃而为牢骚愁怨的迸发。这两句诗表面上引证古圣贤的贫贱以自嘲自解,实质上是将个人的失意扩大、深化到整个历史的层面——怀才不遇并非个别人的现象,而是自古皆然,连大圣大贤在所不免,这足以证明现实生活本身的不合理。于是诗篇的主旨便由抒写个人失意情怀,提升到了揭发、控诉时世不公道的新的高度,这是一次有重大意义的升华。还可注意的是,诗篇终了用“孤且直”三个字,具体点明了像作者一类的志士才人坎坷凛冽、抱恨终身的社会根源。所谓“孤”,就是指的“孤门细族”(亦称“寒门庶族”),这是跟当时占统治地位的“世家大族”相对讲的一个社会阶层。六朝门阀制度盛行,世族垄断政权,寒门士子很少有仕进升迁的机会。鲍照出身孤寒,又以“直”道相标榜,自然为世所不容了。钟嵘《诗品》慨叹其“才秀人微,故取湮当代”,是完全有根据的。他的诗里不时迸响着的那种近乎绝望的抗争与哀叹之音,也不难于此得到解答。

  前面说过,同为诗人抗议人生的哀歌,此诗较之《拟行路难·泻水置平地》的正言若反、半吐半吞,写法上要直露得多,但此诗也并非一泻到底。起调的高亢,转为中间的平和,再翻出结语的峭拔,照样是有张有弛,波澜顿挫。音节安排上由开首时七言长调为主,过渡到中间行云流水式的五言短句,而继以奇峰突出的两个长句作收煞,其节奏的高下抗坠也正相应于情感旋律的变化。所以两首杂言体乐府仍有许多共同之处。再进一步,拿这两首感愤言志之作,来同前面那些借思妇口吻言情的篇什相比较,风格上又有不少异同。前诗婉曲达意,这里直抒胸臆;前诗节拍舒徐,这里律动紧促;前诗情辞华美,这里文气朴拙——随物赋形,各有胜境。不过无论哪一类题材,都能显现出作者特有的那种奇思焕发、笔力健劲的色调,这正是鲍照诗歌最能打动人心的所在。《南史》本传用“遒丽”二字评论他的乐府创作,后来杜甫也以“俊逸”概括其诗风,其实“俊”和“丽”还只标示出它的体貌,“逸”和“遒”才真正摄得它的神理。从鲍照的“俊逸”到李白的“飘逸”,是有着一脉相承的关系的。

鲍照简介

鲍照(412?-466)字明远,东海(今江苏省涟水县北)人。出身贫寒。因向宋临川王刘义庆献诗而受到赏识,被任为国侍郎。文帝时迁中书舍人。临海王子项镇荆州,鲍照又任前军参军,所以世称鲍参军。后临海王谋反,鲍照死于乱军之中。他生活在南北中国分裂,门阀士族当权的时代,一生关心国家命运,对刘宋王朝的政治深为不满。但由于「家世贫贱」而在宦途上饱受压抑。鲍照是宋代成就最高的诗人。他的诗歌思想内容较丰富,具有明显的社会意义。有些诗直接反映了人民在战乱和徭役压迫下的痛苦生活,表达了作者要求保卫国家的热烈愿望,和对士族门阀的揭露和愤怒抗议。但也有的作品流露了乐天安命、及时行乐的消极思想和感伤情绪。鲍照的七言诗和杂言乐府继承了汉魏乐府的传统又有所发展,具有感情慷慨奔放,词采新奇丰盛,音节激昂顿挫的特点。尤其是他的七言诗,对于当时诗体的发展起了很大的推动作用。《南齐书·文学传论》说他「发言惊挺,操调险危」,这种独特的浪漫主义风格对于唐代诗人产生过重要影响。今传《鲍参军集》十卷。诗集的注本有黄节《鲍参军诗注》较完善。

鲍照创作以诗为主,今存204首。《拟行路难》18首,表现了为国建功立业的愿望、对门阀社会的不满、怀才不遇的痛苦、报国无门的忿懑和理想幻灭的悲哀,真实地反映了当时贫寒士人的生活状况。少部分诗描写了边塞战争和征戍生活,为唐代边塞诗的萌芽。 

古诗三百首 乐府 离别

本文提供拟行路难·其六原文,拟行路难·其六翻译,拟行路难·其六赏析,拟行路难·其六拼音版,鲍照简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/4917.html

友情链接>>