梅花落·中庭多杂树拼音版|翻译|赏析|原文_是鲍照的诗词_城南实验中学

梅花落·中庭多杂树拼音版

作者:鲍照 朝代:
梅花落·中庭多杂树原文
中庭多杂树,偏为梅咨嗟。
问君何独然?
念其霜中能作花,露中能作实。
摇荡春风媚春日,念尔零落逐风飚,徒有霜华无霜质。
梅花落·中庭多杂树拼音版
zhōng tíng duō zá shù ,piān wéi méi zī jiē 。
wèn jun1 hé dú rán ?
niàn qí shuāng zhōng néng zuò huā ,lù zhōng néng zuò shí 。
yáo dàng chūn fēng mèi chūn rì ,niàn ěr líng luò zhú fēng biāo ,tú yǒu shuāng huá wú shuāng zhì 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

鲍照的诗词大全 鲍照的代表作 写过的诗词

《拟行路难·其一》 《拟行路难(对案不能食)》 《赠故人马子乔(寒灰灭更然)》 《代东门行(伤禽恶弦惊)》 《梅花落(中庭多杂树)》 《赠故人马子乔(双剑将离别)》 《拟行路难·其一》 《拟行路难(璇闺玉墀上椒阁)》 《代结客少年场行(骢马金络头)》 《玩月城西门廨中(始见西南楼)》 《拟古·其一幽并重》 《咏史(五都矜财雄)》 《拟行路难·其六》 《芜城赋》 《拟行路难(中庭五株桃)》 《拟古(凿井北陵隈)》 《赠傅都曹别》 《拟古(束薪幽篁里)》 《拟行路难·其六》 《咏史·五都矜财雄》 《代出自蓟北门行(羽檄起边亭)》 《拟行路难(奉君金卮之美酒)》 《代东武吟(主人且勿喧)》 《代放歌行》 《拟古(十五讽诗书)》 《拟行路难(泻水置平地)》 《赠傅都曹别(轻鸿戏江潭)》 《发后渚(江上气早寒)》 《芜城赋》 《拟古(幽并重骑射)》 《代放歌行(蓼虫避葵堇)》 《拟行路难(秋思忽而至)》 《拟行路难·其四》 《拟行路难》 《拟行路难(洛阳名工铸为金博山)》 《学刘公干体(胡风吹朔雪)》 《代东门行》 《发后渚》 《梅花落·中庭多杂树》 《代东武吟》 《学刘公干体》 《代出自蓟北门行》 《舞鹤赋》 《代白头吟》 《代白头吟》 《拟行路难·其四》

梅花落·中庭多杂树注释

①中庭:庭院中。②咨嗟:赞叹声。③君:指“偏为梅咨嗟”的诗人。这句是假托杂树的问话:你为什么单单赞赏梅花?④其:指梅。作花:开花。作实:结实。以下是诗人的回答。这二句是说梅花能在霜中开花,露中结实,不畏严寒。⑤尔:指杂树。霜华:霜中的花。华,同“花”。这三句是说杂树只能在春风中摇曳,在春日下盛开,有的虽然也能在霜中开花,却又随寒风零落而没有耐寒的品质

梅花落·中庭多杂树评析

  《梅花落》属《横吹曲》,在郭茂倩乐府诗集》中,鲍照的这首《梅花落》还算是较早的一首。诗的内容是赞梅,但是作者先不言梅,而“以杂树衬醒,独为梅嗟”。诗人说庭中的杂树众多,可他却偏偏叹息梅花。如果读者再往下看,这发端的一句,又不仅仅是起着“衬醒”的作用,因为“衬醒”的效果,使得高者愈高,低者愈低,于是便触发了“杂树”的“不公”之感,因而也就按捺不住地提出质问——“问君何独然?”这“问”的主语便是“杂树”。“独”字紧扣着“偏”字,将问题直逼到诗人面前,诗人回答得也很爽快,那是因为梅花不畏严寒,能在霜雪之中开花,冷露之中结实。这是赞梅的理由。但是,为了使“偏”与“独”有所交待,也为了使发问者(杂树)对自己有所了解,所以接着又说:想想你们吧,只能招摇于春风,斗艳于春日,即使有的也能在霜中开花,却又随寒风零落,终没有耐寒的品质,是所谓“寒暑在一时,繁华及春媚”(鲍照《咏史》)。如此相比,则“偏为梅咨嗟”一语,便得到全面而有力的阐发。

  明代钟惺说这首诗:“似稚似老,妙妙”(《古诗归》)。这个评语颇有见地,也很耐人寻味。这首诗结构单纯,一二两句直抒己见,第三句作为过渡,引出下文的申述。言辞爽直,绝无雕琢、渲染之态,比如对梅的描写,这里就见不到恬淡的天姿,横斜的身影,也嗅不到暗香的浮动,更没有什么高标逸韵,力斡春回的颂词,而只是朴实无华,如实道来——霜中能作花,露中能作实;其句式韵脚,亦随情之所至,意之所须,有五言,也有七言;“以花字联上嗟字成韵,以实字联下日字成韵”(沈德潜《古诗源》),新奇而不造作。诗人以如此单纯朴拙、随意自然的形式,说着并不怎么新鲜的事情,确有几分“稚”趣。然而,“念其”、 “念尔”,不无情思,足见褒贬之意,早存于心,所以观点鲜明,一问即答,且能不枝不蔓,舍形取神,切中要害,是亦决非率意而成。“今日画梅兼画竹,岁寒心事满烟霞”(郑板桥《梅竹》)。画家“心事”在画中,诗人的“心事”也藏在诗中。《南史·本传》中的记载:“(鲍)照尝谒(刘)义庆,未见知,欲贡诗言志,人止之曰:郎位尚卑,不可轻忤大王。照勃然曰:千载上有英才异士沈没而不闻者,安可数哉!大丈夫岂可遂蕴智能,使兰艾不辨,终日碌碌与燕雀相随乎?于是奏诗……”(《南史》卷十三)。这段文字不仅可以使读者窥见其人,亦有助于理解这首诗。如果说傲霜独放的梅花,就是那些位卑志高、孤直不屈之士的写照,当然也可以说是诗人自我形象的体现。那么,“零落逐寒风”的“杂树”,便是与时俯仰、没有节操的龌龊小人的艺术象征。诗人将它们加以对比,并给予毫不含糊地褒贬,一方面反映了诗人爱憎分明、刚正磊落的胸怀,一方面也表现了他对“兰艾不辨”、贵贱不分的世风的抨击和抗争。萧涤非先生曾经说:鲍照“位卑人微,才高气盛,生丁于昏乱之时,奔走乎死生之路,其自身经历,即为一悲壮激烈可歌可泣之绝好乐府题材,故所作最多,亦最工”(《汉魏六朝乐府文学史》)。这首诗虽是咏物,然其身世境遇、性格理想、志趣情怀无不熔铸其中。就以上所言,则又显示出它的慷慨任气,沉劲老练的特色。因而,那“似稚似老”的评语实在是精当绝妙。

鲍照简介

鲍照(412?-466)字明远,东海(今江苏省涟水县北)人。出身贫寒。因向宋临川王刘义庆献诗而受到赏识,被任为国侍郎。文帝时迁中书舍人。临海王子项镇荆州,鲍照又任前军参军,所以世称鲍参军。后临海王谋反,鲍照死于乱军之中。他生活在南北中国分裂,门阀士族当权的时代,一生关心国家命运,对刘宋王朝的政治深为不满。但由于「家世贫贱」而在宦途上饱受压抑。鲍照是宋代成就最高的诗人。他的诗歌思想内容较丰富,具有明显的社会意义。有些诗直接反映了人民在战乱和徭役压迫下的痛苦生活,表达了作者要求保卫国家的热烈愿望,和对士族门阀的揭露和愤怒抗议。但也有的作品流露了乐天安命、及时行乐的消极思想和感伤情绪。鲍照的七言诗和杂言乐府继承了汉魏乐府的传统又有所发展,具有感情慷慨奔放,词采新奇丰盛,音节激昂顿挫的特点。尤其是他的七言诗,对于当时诗体的发展起了很大的推动作用。《南齐书·文学传论》说他「发言惊挺,操调险危」,这种独特的浪漫主义风格对于唐代诗人产生过重要影响。今传《鲍参军集》十卷。诗集的注本有黄节《鲍参军诗注》较完善。

鲍照创作以诗为主,今存204首。《拟行路难》18首,表现了为国建功立业的愿望、对门阀社会的不满、怀才不遇的痛苦、报国无门的忿懑和理想幻灭的悲哀,真实地反映了当时贫寒士人的生活状况。少部分诗描写了边塞战争和征戍生活,为唐代边塞诗的萌芽。 

古诗三百首

本文提供梅花落·中庭多杂树原文,梅花落·中庭多杂树翻译,梅花落·中庭多杂树赏析,梅花落·中庭多杂树拼音版,鲍照简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/4911.html

友情链接>>