江城子(前瞻马耳九仙山)拼音版|翻译|赏析|原文_是苏轼的诗词_城南实验中学

江城子(前瞻马耳九仙山)拼音版

作者:苏轼 朝代:宋朝
江城子(前瞻马耳九仙山)原文
【江城子】 前瞻马耳九仙山。 碧连天。晚云闲。 城上高台,真个是超然。 莫使匆匆云雨散, 今夜里,月婵娟。 小溪鸥鹭静联拳。 去翩翩。点轻烟。 人事凄凉,回首便他年。 莫忘使君歌笑处, 垂柳下,矮槐前。
江城子(前瞻马耳九仙山)拼音版
【jiāng chéng zǐ 】 qián zhān mǎ ěr jiǔ xiān shān 。 bì lián tiān 。wǎn yún xián 。 chéng shàng gāo tái ,zhēn gè shì chāo rán 。 mò shǐ cōng cōng yún yǔ sàn , jīn yè lǐ ,yuè chán juān 。 xiǎo xī ōu lù jìng lián quán 。 qù piān piān 。diǎn qīng yān 。 rén shì qī liáng ,huí shǒu biàn tā nián 。 mò wàng shǐ jun1 gē xiào chù , chuí liǔ xià ,ǎi huái qián 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

苏轼的诗词大全 苏轼的代表作 写过的诗词

《醉落魄(述怀)》 《昭君怨·送别》 《西江月(重九)》 《蝶恋花·雨霰疏疏经泼火》 《浣溪沙(自适)》 《守岁》 《南歌子(山与歌眉敛)》 《有美堂暴雨》 《诉衷情(送述古迓元素)》 《喜雨亭记》 《鹧鸪天(林断山明竹隐墙)》 《送贾讷倅眉》 《减字木兰花(以大琉璃杯劝王仲翁)》 《减字木兰花·送东武令赵昶失官归海州》 《望江南·超然台作》 《寓居定惠院之东杂花满山有海棠一株土人不知贵也》 《刑赏忠厚之至论》 《浣溪沙(忆旧)》 《南歌子·游赏》 《江城子·密州出猎》 《次韵舒尧文祈雪雾猪泉》 《念奴娇·中秋》 《八声甘州·寄参寥子》 《和子由渑池怀旧(人生到处知何似)》 《南歌子(八月十八日观湖潮)》 《南乡子·送述古》 《醉落魄(述情)》 《富人之子》 《南乡子(春情)》 《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 《乞校正陆贽奏议进御札子》 《鹧鸪天(佳人)》 《浣溪沙(寓意)》 《鹧鸪天(陈公密出侍儿素娘,歌紫玉箫曲,劝老人酒。老人饮尽因为赋此词)》 《文与可画筼筜谷偃竹记》 《定风波(好睡慵开莫厌迟)》 《青玉案(三年枕上吴中路)》 《渔父(四首)》 《有美堂暴雨》 《临江仙·夜饮东坡醒复醉》 《和子由渑池怀旧》 《喜雨亭记》 《书李世南所画秋景》 《杜处士好书画》 《端午遍游诸寺得禅字》 《送欧阳推官赴华州监酒》 《水龙吟(似花还似非花)》 《南歌子(暮春)》 《行香子(寓意)》 《虞美人(琵琶)》 《华清引(感旧)》 《南乡子(寒雀满疏篱)》 《少年游(去年相送)》 《定风波·三月七日》 《除夜直都厅囚系皆满日暮不得返舍因题一诗于壁》 《减字木兰花(送别)》 《西江月·顷在黄州》 《寒食雨二首》 《少年游·润州作》 《虞美人(述怀)》 《定风波·南海归赠王定国侍人寓娘》 《送参寥师》 《虢国夫人夜游图》 《浣溪沙(簌簌衣巾落枣花)》 《三槐堂铭》 《菩萨蛮(咏足)》 《南乡子(晚景落琼杯)》 《醉蓬莱(重九上君猷)》 《行香子(携手江村)》 《蝶恋花(述怀)》 《更漏子(水涵空,山照市)》 《减字木兰花·莺初解语》 《题西林壁》 《千秋岁(湖州暂来徐州重阳作)》 《贺新郎·夏景》 《行香子(与泗守过南山晚归作)》 《诉衷情(海棠)》 《洞仙歌(冰肌玉骨)》 《浣溪沙(即事)》 《记承天寺夜游 / 记承天夜游》 《食荔枝(罗浮山下四时春)》 《菩萨蛮(回文冬闺怨)》 《江城子(翠蛾羞黛怯人看)》 《八声甘州(有情风万里卷潮来)》 《乞校正陆贽奏议进御札子》 《满江红·江汉西来》 《送参寥师》 《减字木兰花(赠君猷家姬)》 《南乡子(席上劝李公择酒)》 《减字木兰花·莺初解语》 《李思训画长江绝岛图》 《惠崇春江晚景二首 / 惠崇春江晓景二首》 《饮湖上初晴后雨(水光潋滟晴方好)》 《浣溪沙(再和前韵)》 《谒金门(秋夜)》 《蝶恋花·暮春别李公择》 《蝶恋花·春景》 《减字木兰花(春牛春杖)》 《西江月(照野弥弥浅浪)》 《卜算子(缺月挂疏桐)》

苏轼简介

苏轼(1037─1101)宋代文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡。眉州眉山(今属四川)人。出身于有文化教养的寒门地主家庭。祖父苏序是诗人,父苏洵长于策论,母程氏亲授以书。嘉祐二年(1057)参加礼部考试,中第二名。仁宗殿试时,与其弟苏辙同科进士及第。因母丧回蜀。嘉祐六年(1061)经欧阳修推荐,应中制科第三等,被任命为大理评事签书凤翔府判官。任期满后值父丧归里。熙宁二年(1069)还朝任职,正是王安石推行新法的时期。他强调改革吏治,反对骤变。认为「慎重则必成,轻发则多败。」因意见未被采纳,请求外调,从熙宁四年(1071)起,先后任杭州通判,密州、徐州、湖州知州。每到一处,多有政绩。元丰二年(1079),御史中丞李定等人摘取苏轼诗句深文周纳,罗织罪名,以谤讪新政的罪名逮捕入狱。5个月后被贬黄州为团练副使。元丰八年(1094)哲宗立,任用司马光,废除新法。苏轼调回京都任中书舍人、翰林学士知制诰等职,由于与当政者政见不合,再次请调外任。先后任杭州、颍州、扬州知州。后迁礼部兼端明殿、翰林待读两学士。绍圣元年(1094)哲宗亲政后,苏轼又被一贬再贬,由英州、惠州,一直远放到儋州(今海南儋县)。直到元符三年(1100)徽宗即位,才遇赦北归。死于常州。宋孝宗时追谥文忠。苏轼政治上几经挫折,始终对人生和美好事物有着执着的追求。他的思想主体是儒家思想,又吸收释老思想中与儒家相通的部分,保持达观的处世态度。文学主张与欧阳修相近。要求有意而言,文以致用。重视文学的艺术价值。苏轼是北宋中期的文坛领袖,文学巨匠,唐宋八大家之一。其文纵横恣肆,其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张、比喻,独具风格。词开豪放一派,与辛弃疾并称「苏辛」。创作以诗歌为多,计)2700余首,题材丰富多样。诗中表现了对国家命运人民疾苦的关切,特别是对农民同情。如《荔枝叹》、《陈季常所蓄朱陈村嫁娶图》、《五禽言》、《吴中田妇叹》等。描写自然景物的诗写得精警有新意,耐人寻味。如《有美堂暴雨》、《题西林壁》等。诗歌还反映了各地的风土人情生活画面,无事不可入诗。写物传神,奔放灵动,触处生春,极富情韵,成一代之大观。散文成就很高,为唐宋八大家之一,谈史议政的文章气势磅礴,善于腾挪变化。叙事记游的散文既充满诗情画意,又深含理趣。《喜雨亭记》、《石钟山记》、前后《赤壁赋》是其代表作品。词作多达三百四五十首,突破了相思离别、男欢女爱的藩篱,反映社会现实生活,抒写报国爱民的情怀。「无意不可入,无事不可言」,包括对农民生活的表现。词风大多雄健激昂,顿挫排宕。语言和音律上亦有创新。「指出向上一路,而新天下耳目」。在词的发展史上开创了豪放词派。代表作品有《江城子·密州出猎》、《水调歌头·明月几时有》、《念奴娇·赤壁怀古》等。爱情词、咏物词均有佳作,表现出多样化的艺术风格。传世有《东坡全集》、《东坡乐府》。

本文提供江城子(前瞻马耳九仙山)原文,江城子(前瞻马耳九仙山)翻译,江城子(前瞻马耳九仙山)赏析,江城子(前瞻马耳九仙山)拼音版,苏轼简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/1173.html

友情链接>>