相和歌辞。班婕妤三首拼音版|翻译|赏析|原文_是王维的诗词_城南实验中学

相和歌辞。班婕妤三首拼音版

作者:王维 朝代:唐朝
相和歌辞。班婕妤三首原文
玉窗萤影度,金殿人声绝。秋夜守罗帏,孤灯耿不灭。
宫殿生秋草,君王恩幸疏。那堪闻凤吹,门外度金舆。
怪来妆阁闭,朝下不相迎。总向春园里,花间语笑声。
相和歌辞。班婕妤三首拼音版
yù chuāng yíng yǐng dù ,jīn diàn rén shēng jué 。qiū yè shǒu luó wéi ,gū dēng gěng bú miè 。
gōng diàn shēng qiū cǎo ,jun1 wáng ēn xìng shū 。nà kān wén fèng chuī ,mén wài dù jīn yú 。
guài lái zhuāng gé bì ,cháo xià bú xiàng yíng 。zǒng xiàng chūn yuán lǐ ,huā jiān yǔ xiào shēng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

王维的诗词大全 王维的代表作 写过的诗词

《留别丘为》 《榆林郡歌》 《菩提寺禁口号又示裴迪》 《寄河上段十六》 《送宇文三赴河西充行军司马》 《桃源行(渔舟逐水爱山春)》 《班婕妤三首》 《听百舌鸟》 《待储光羲不至》 《灵云池送从弟》 《送高適弟耽归临淮作(坐上作)》 《寒食汜上作(一作途中口号)》 《送沈子福之江东》 《重酬苑郎中(时为库部员外)》 《使至塞上》 《相思》 《郑果州相过》 《辋川集。北垞》 《辋川闲居赠裴秀才迪》 《春日直门下省早朝(时为右补阙)》 《辋川集。漆园》 《相和歌辞。祠渔山神女歌。迎神》 《黄花川》 《崔濮阳兄季重前山兴(山西去亦对维门)》 《齐州送祖二(一作送别)》 《鱼山神女祠歌。送神》 《清如玉壶冰(京兆府试,时年十九)》 《少年行四首》 《老将行》 《既蒙宥罪旋复拜官伏感圣恩窃书鄙意兼奉简新…等诸公》 《山中与裴秀才迪书》 《山居秋暝》 《送赵都督赴代州得青字》 《别綦毋潜》 《赠裴迪》 《宿郑州》 《积雨辋川庄作》 《田园乐七首·其二》 《欹湖(湖上一回首)》 《观猎》 《九月九日忆山东兄弟 / 九月九忆山东兄弟》 《酌酒与裴迪》 《使至塞上》 《送邢桂州》 《渡河到清河作》 《归辋川作》 《李陵咏(时年十九)》 《恭懿太子挽歌五首》 《终南山》 《田园乐七首·其二》 《春中田园作》 《齐州送祖三》 《白石滩》 《皇甫岳云溪杂题五首。萍池》 《少年行(新丰美酒斗十千)》 《答张五弟》 《送赵都督赴代州得青字》 《别辋川别业》 《田园乐七首·其六》 《相思》 《赠焦道士》 《晚春归思》 《华岳》 《寄荆州张丞相》 《送别(下马饮君酒)》 《齐州送祖三 / 河上送赵仙舟 / 淇上别赵仙舟》 《早春行》 《登裴秀才迪小台》 《阙题二首》 《资圣寺送甘二》 《送韦大夫东京留守》 《画》 《达奚侍郎夫人寇氏挽词二首》 《黄雀痴(杂言走笔)》 《新晴野望》 《送綦毋潜落第还乡》 《早入荥阳界》 《过卢四员外宅看饭僧共题七韵》 《谒璿上人》 《三月三日曲江侍宴应制》 《田园乐七首(一作辋川六言,第六首一作皇甫曾诗)》 《同崔傅答贤弟》 《送缙云苗太守》 《赠房卢氏琯》 《戏题盘石》 《疑梦》 《书事》 《晦日游大理韦卿城南别业四声依次用各六韵》 《红牡丹》 《赠李颀》 《送綦毋秘书弃官还江东》 《与卢象集朱家》 《汉江临眺》 《终南别业》 《归嵩山作》 《过福禅师兰若》 《哭褚司马》 《辋川集。椒园》 《送崔兴宗》 《苑舍人能书梵字兼达梵音,皆曲尽其妙,戏为之赠》

王维简介

 王维(701─761),字摩诘,祖籍太原祁(今山西祁县)。九岁知属辞,十九岁应京兆府试点了头名,二十一岁(开元九年)中进士。任大乐丞。但不久即因伶人越规表演黄狮子舞被贬为济州(在今山东境内)司功参军。宰相张九龄执政时,王维被提拔为右拾遗,转监察御史。李林甫上台后,王维曾一度出任凉州河西节度使判官,二年后回京,不久又被派往湖北襄阳去主持考试工作。天宝年间,王维在终南山和辋川过着亦官亦隐的生活。公元七五六年,王维被攻陷长安的安禄山叛军所俘,他服药取痢,佯称瘖疾,结果被安禄山「遣人迎置洛阳,拘于普施寺,迫以伪署」。平叛后,凡做伪官的都判了罪,但王维因在被俘期间作《凝碧池》诗怀念朝廷、痛骂安禄山,得到唐肃宗的赞许,加之平乱有功的胞弟王缙极力营救,仅降职为太子中允,后来又升迁为尚书右丞。但自此,王维变得更加消沉了。在半官半隐、奉佛参禅、吟山咏水的生活中,度过了自己的晚年。王维的诗歌创作道路大致以开元二十六年(738)张九龄罢相为界分为前后两个时期。前期诗作大都反映现实,具有明显的进步政治倾向,在一定程度上体现了盛唐时代积极进取的精神;后期的诗作多是描山摹水、歌咏田园风光的,其中也曲折地表达了对现实政治的不满,但情绪的主调却是颓唐消极的。王维不仅工诗善画,且精通音律,擅长书法。诗歌、音乐、绘画三种艺术在审美趣味上相互融会、相互渗透,具有独特的造诣,被苏轼誉之为:「味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。」有《王右丞集》。附:王维(701-761)字摩诘,太原祁(今山西祁县)人。工书画,与弟缙俱有俊才。开元九年,进士擢第,调太乐丞,坐累为济州司仓参军,历右拾遗、监察御史、左补阙、库部郎中。拜吏部郎中。天宝末,为给事中,安禄山陷两都,维为贼所得。服药阳瘖,拘于菩提寺,禄山宴凝碧池。维潜赋诗悲悼,闻于行在,贼平。陷贼官三等定罪。特原之,责授太子中允,迁中庶子、中书舍人。复拜给事中。转尚书右丞。维以诗名盛于开元、天宝间,宁薛诸王驸马豪贵之门,无不拂席迎之,得宋之问辋川别墅,山水绝胜。与道友裴迪,浮舟往来,弹琴赋诗,啸咏终日,笃于奉佛,晚年长斋禅诵。一日,忽索笔作书数纸,别弟缙及平生亲故,舍笔而卒,赠秘书监。宝应中,代宗问缙:朕常于诸王坐闻维乐章,今存几何,缙集诗六卷、文四卷,表上之。敕答云:卿伯氏位列先朝,名高希代,抗行周雅,长揖楚辞,诗家归美,克成编录。叹息良深,殷璠谓维诗词秀调雅,意新理惬,在泉成珠,著壁成绘。苏轼亦云,维诗中有画,画中有诗也。有《王右丞集》。
辞赋精选

本文提供相和歌辞。班婕妤三首原文,相和歌辞。班婕妤三首翻译,相和歌辞。班婕妤三首赏析,相和歌辞。班婕妤三首拼音版,王维简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/10166.html

友情链接>>